Waarom een afzwakkende hoogconjunctuur juist kansen biedt aan ZZP’ers

Recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek geven aan dat het hoogtepunt van de conjunctuur een beetje voorbij is. Dit lijkt slecht nieuws voor ZZP’ers maar het tegendeel is waar. Een afzwakkende hoogconjunctuur biedt juist kansen voor ZZP’ers.

Door  onze redactie - 1 dag geleden

Groeiende aantal ZZP’ers een bedreiging voor het sociale stelsel?

Arbeidssocioloog Fabian Dekker en TNO-onderzoeker Sarike Verbiest stellen dat het oprukkende aantal ZZP’ers en flexwerkers zorgen voor het ondermijnen van de sociale voorzieningen. Zij vrezen dat dit voor problemen met betrekking tot de vulgraad van de schatkist zal zorgen omdat steeds minder werkenden meebetalen aan sociale zekerheden en pensioenen.

Door  onze redactie - 1 dag geleden

In hoeverre ben jij als ZZP’er aansprakelijk?

Veel zakelijke geschillen gaan over aansprakelijkheid. Je kunt als ZZP’er aansprakelijk worden gesteld voor schade die je aan anderen toebrengt. Om torenhoge claims te voorkomen is het goed om je hier even goed in te verdiepen en de risico’s in voor je zelf in kaart te brengen. In hoeverre ben jij als ZZP’er aansprakelijk?

Door  onze redactie - 1 dag geleden

Voorkom op een eenvoudige manier de kans op fraude

Het komt regelmatig voor dat ZZP’ers te maken krijgen met fraude of misleiding. Hierbij kan gedacht worden aan zaken als acquisitiefraude in vorm van een nepfactuur of een betalingsregeling die een phishingmail blijkt te zijn. Hoewel de internetcriminelen en bedrijfsfraudeurs erg geraffineerd te werk gaan, zijn er manieren om op een eenvoudige manier de kans op fraude en misleiding te voorkomen. Dit heeft vaak te maken met het eigen gedrag.

Door  onze redactie - 12 februari 2019

Het verschil tussen samenwerken en kartelvorming

Veel ZZP’ers zien aantrekkelijke mogelijkheden in het samenwerken met andere ZZP’ers. Dit mag uiteraard en er is géén wet die samenwerkingen verbiedt. Er zit wél een verschil tussen samenwerken en kartelvorming. Een ZZP’er die bijvoorbeeld prijsafspraken maakt is in strijd met de mededingingswet. Je mag dus samenwerken, maar tot op een zeker hoogte.

Door  onze redactie - 12 februari 2019

9 zaken die nooit mogen ontbreken in jouw algemene voorwaarden

Het belang van algemene voorwaarden wordt nog wel eens onderschat door ZZP’ers. Het is echter wel een document waarop kan worden teruggevallen op het moment dat er onenigheid ontstaat tussen de samenwerkende partijen. Voorwaarde is wel dat de algemene voorwaarden compleet zijn. Er zijn 9 elementen die nooit mogen ontbreken in de algemene voorwaarden.

Door  onze redactie - 12 februari 2019

10 stappen die je moet zetten om te starten als ZZP’er

Het starten van een onderneming kan relatief eenvoudig in Nederland, maar lang niet iedere ondernemer weet het gewenste resultaat uit deze stap te halen. Het is belangrijk om vooraf een aantal goede overwegingen te maken. In dit artikel beschrijven we de 10 stappen die je moet zetten om te starten als ZZP’er. Een goede uitvoer van deze stappen is essentieel voor het behalen van een beoogd succes.

Door  onze redactie - 6 februari 2019

De belangrijkste prioriteiten van ondernemers voor 2019

Deze periode is het moment dat veel ondernemers terugkijken op behaalde resultaten van het vorige jaar en hun plannen voor het nieuwe jaar in kaart brengen. De meeste prioriteiten voor 2019 zijn gericht op financiële groei. Veel ondernemers denken dit te realiseren door te besparen op de kosten. Wij zetten de belangrijkste prioriteiten waar ondernemers zich in 2019 op richten op een rijtje.

Door  onze redactie - 5 februari 2019

De gevolgen van de Brexit voor ZZP’ers

29 maart 2019 zal een nieuwe bladzijde in de historie van de Europese Gemeenschap worden geschreven. Op deze dag is de Brexit een feit en stapt het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Er wordt druk vergaderd hoe de "scheiding" precies zal worden vormgegeven, met een harde of zachte Brexit. Dit zal wellicht het verschil maken of deze ontwikkeling ver van je bed is of niet. Feit is wel dat ook veel ZZP’ers de gevolgen zullen merken en voorzorgsmaatregelen moeten treffen.

Door  onze redactie - 29 januari 2019