Het gevaar van economische hoogtijdagen

Het zal weinig mensen ontgaan zijn: de economie viert hoogtijdagen. Er worden behoorlijke winsten gemaakt, er is veel geld beschikbaar en er zijn volop opdrachten voor ZZP’ers beschikbaar. Langzamerhand zijn er echter wel beurssignalen dat de keerzijde van deze periode in zicht komt. Het is een waarschuwing dat we ons niet te veel mogen laten meevoeren in de euforie van de mooie zware cijfers in de boekhouding. Dit is immers hét gevaar van economische hoogtijdagen.

Door  onze redactie - 15 mei 2019

Hoeveel onnodige zakelijke abonnementen heb jij?

We staan er in onze dagelijkse gang van zaken nauwelijks bij stil en dat kan nét het probleem vormen. Veel ondernemers hebben ooit zakelijke abonnementen afgesloten waarvan ze niet of nauwelijks gebruik (meer) maken. Doordat veel van dit soort overeenkomsten stilzwijgend worden verlengd, kan dit een kostenpost zijn die hoog kan oplopen! Uiteraard hebben deze kosten een direct effect op het rendement van het bedrijf, dus is het zeker de moeite waard om deze kosten wel in de gaten te houden.

Door  onze redactie - 15 mei 2019

BTW op mobiliteitskosten

Veel ondernemers laten veel geld liggen door lang niet alle BTW op mobiliteitskosten terug te vragen. In de meeste gevallen worden zakelijke kilometers wel bijgehouden en in de administratie opgenomen, maar daar blijft het bij. Veel zelfstandigen verzuimen om de BTW van kosten die gemaakt worden voor het gebruik van openbaar vervoer of parkeerkosten terug te vragen, ondanks dat dit wel mogelijk is.

Door  onze redactie - 15 mei 2019

De 9 grootste fouten die je kunt maken bij presentaties

Het geven van een presentatie kan dé mogelijkheid zijn je product of dienst aan te bieden, mits deze goed is. De kracht van je boodschap ligt vaak in de wijze van presenteren. Het is immers de muziek die de toon maakt. Helaas worden hierin vaak kansen gemist. In dit artikel een overzicht van de 9 grootste fouten die je kunt maken bij presentaties.

Door  onze redactie - 9 mei 2019

Gedwongen ZZP’ers, een probleem of niet?

Hoewel de term “gedwongen ZZP’er” al een aantal jaren geleden is ontstaan en dit inmiddels een ingeburgerde term is in ons land, zijn de meningen verdeeld over het aantal mensen dat dit betreft. Dit komt omdat er verschillende meetmomenten aan deze term worden gekoppeld. Het is dan ook lastig te bepalen of het aantal gedwongen ZZP’ers als een probleem moeten worden gezien of niet.

Door  onze redactie - 9 mei 2019

Wet Wkkgz voor ZZP’ers

Als jij als ZZP’er actief bent in de zorg heb je te maken met de wet Wkkgz, de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Deze wet is een aantal jaren geleden door de overheid in werking gesteld om de kwaliteit van de geleverde zorg te verbeteren en op een bepaald niveau te houden. Deze wet schrijft onder andere voor dat iedere aanbieder in de zorg moet beschikken over een geschillencommissie waar de cliënt met zijn klacht terecht kan.

Door  onze redactie - 9 mei 2019

Financial lease een interessante optie voor startende ZZP’ers?

Steeds meer startende ZZP’ers kiezen ervoor om bedrijfsmiddelen te leasen in plaats van deze direct aan te schaffen. Het grote voordeel van financial lease is dat er een veel kleiner eigen vermogen beschikbaar hoeft te zijn om een bedrijf te kunnen starten. Daarnaast heeft het leasen als grote voordeel dat er géén jaarcijfers moeten worden overlegd, iets wat voor starters uiteraard erg lastig is. Genoeg redenen om eens te bepalen of financial lease een interessante optie is voor startende ZZP’ers.

Door  onze redactie - 30 april 2019

Wat kost je bedrijfsverzekering?

Uiteraard heeft iedere ZZP’er de volledige vrijheid om te bepalen welke risico’s worden afgedekt met een verzekering en welke niet. vanzelfsprekend zal de keuze hierin afhangen van de aard van het bedrijf en de dekking van de verzekering, maar ook het kostenplaatje zal hierin een rol spelen. Als je je verdiept in wat een bedrijfsverzekering kost, zul je merken dat dit lastig te achterhalen is. Het kostenplaatje dat aan een verzekering vast zit, hangt immers af van jouw specifieke situatie. Dit kan zelfs volledig verschillen van een branchegenoot.

Door  onze redactie - 30 april 2019

Rapport OESO gericht op grijs gebied tussen werknemer en zelfstandige

In een onlangs uitgekomen rapport van de OESO, deelde de organisatie haar visie op de toekomst van het werk dat we verrichten. Het rapport richtte zich vooral op de omgeving waarin er gewerkt wordt, omdat deze volgens de organisatie het meest aan verandering onderhevig is. De OESO geeft aan dat dit de reden is dat werkenden andere keuzes maken waardoor een grijs gebied ontstaat tussen werknemer en zelfstandige. Volgens de organisatie kan de omvang van dit gebied drastisch worden verkleind door het vormgeven van nieuwe definities en regelgeving.

Door  onze redactie - 30 april 2019