Bedrijf aan huis, mag dat zomaar?

Veel ZZP’ers werken vanuit huis. Er zijn ondernemers die een ruimte in hun woning hebben ingericht als kantoor, maar ook zelfstandigen die een praktijk aan huis zijn gestart of een webshop vanuit huis runnen. Dit lijkt erg efficiënt maar een bedrijf aan huis, mag dat zomaar? Er zijn hier immers diverse eisen aan verbonden.

Door  onze redactie - 18 maart 2019

Mkb-winstvrijstelling, gunstig of ongunstig?

Als je als ondernemer wordt gezien voor de inkomstenbelasting, heb je recht op mkb-winstvrijstelling. Dit is een wettelijke vastgelegde aftrekpost die je fiscale winst verlaagd. Je hoeft dus onderaan de streep minder belasting te betalen. Het enige wat je hiervoor hoeft te doen is ondernemen en winst te maken. Het verschil tussen het schrijven van zwarte en rode cijfers in de boekhouding zal bepalend zijn of de mkb-winstvrijstelling gunstig of ongunstig uitpakt voor jou als ZZP’er.

Door  onze redactie - 18 maart 2019

Jouw kansen uit een effectieve klachtenafhandeling

Het zal wat verrassend overkomen, maar eigenlijk moet je als ZZP’er blij zijn als je af en toe een klacht krijgt. Je klant geeft je immers nuttige feedback hoe je jezelf kunt verbeteren! Daarnaast moet je je realiseren dat je heel veel goodwill uit deze situatie kunt halen, mits je kiest voor de beste manier van klachtenafhandeling!

Door  onze redactie - 18 maart 2019

Gevolgen als je de deadline voor belastingaangifte niet haalt

De Belastingdienst heeft 1 mei als deadline gesteld voor de aangifte inkomstenbelasting 2018. Als je inziet dat je deze datum niet gaat halen, moet je wel voor 1 mei wat van je laten horen. Het is géén probleem als je de deadline voor belastingaangifte niet haalt. Je kunt op een eenvoudige manier uitstel aanvragen, maar dit heeft wel wat nadelen. Het is belangrijk om wel even rekening te houden met de gevolgen.

Door  onze redactie - 13 maart 2019

Bedrijven hebben moeite om aan de DBA-wetgeving te voldoen

Door de toepassing van het Toezichtsplan Arbeidsrelaties heeft de Belastingdienst veel meer inzichten gekregen over de manier waarop bedrijven tegen de wet DBA aankijken en hoe deze wet in de praktijk wordt nageleefd. Uit diverse bedrijfsbezoeken kwam naar voren dat veel bedrijven praktische problemen hebben om aan de DBA wetgeving te voldoen. De reden hiervoor zijn zeer divers en variëren van onwetendheid tot onkunde. Veel bedrijven voelen zich door het gebrek aan alternatieven bijna “verplicht” om overeenkomsten aan te gaan die niet volledig voldoen aan de wettelijke eisen.

Door  onze redactie - 13 maart 2019

Resultaten toezichtsplan arbeidsrelaties tussen ondernemers en zelfstandigen

Staatssecretaris Snel van financiën heeft de tweede kamer per brief op de hoogte gesteld over de behaalde resultaten van het toezichtsplan arbeidsrelaties tussen ondernemers en zelfstandigen. Het toezichtplan van de Belastingdienst richtte zich op het uitvoeren van bedrijfsbezoeken aan 104 opdrachtgevers. De focus lag hierbij op de naleving van de wet DBA, om eventuele schijnzelfstandigheid te monitoren. De tweede kamer werd op de hoogte gesteld dat er naar 12 bedrijven een vervolgonderzoek zal plaatsvinden.

Door  onze redactie - 13 maart 2019

Punten waar de Belastingdienst extra op let bij de aangifte over 2018

De maanden maart en april staan voor veel ZZP’ers in teken van de belastingaangifte. Het is verstandig om je hierin te verdiepen om zeker weten dat je volgens de fiscale regels handelt. De Belastingdienst heeft een lijst met punten opgesteld waarop de instantie extra gaat letten met betrekking tot de aangifte over 2018.

Door  onze redactie - 5 maart 2019

De 5 grootste fouten die ZZP’ers maken bij het uitbrengen van offertes

Een offerte speelt vaak een belangrijke rol bij het al dan niet tot stand komen van een samenwerking tussen een ZZP’er en opdrachtgever. Er gaat in de praktijk nog wel eens wat mis op dit vlak. De grootste fouten bij het uitbrengen van offertes gebeuren vaak onbewust, maar kunnen een opdrachtgever wél doen besluiten om naar een andere aanbieder uit te kijken, een gemiste kans dus.

Door  onze redactie - 5 maart 2019

Nieuw belastingportaal voor ZZP’ers

Nederlandse ZZP’ers hebben sinds begin dit jaar de beschikking over een nieuw belastingportaal. “Mijn Belasting Zakelijk” heeft als doel om meer duidelijkheid en meer belastingtechnisch inzicht te bieden voor ZZP’ers. Het portaal moet de Btw-aangifte vereenvoudigen en boetes als gevolg van te late aangiftes voorkomen.

Door  onze redactie - 5 maart 2019