Wie luistert naar de stem van de ZZP’ers?

Uit de presentatie van het onlangs verschenen concept pensioenakkoord werd duidelijk dat ZZP’ers een steeds belangrijkere rol krijgen in de regeringsplannen. Dat is niet verwonderlijk, het aantal ZZP’ers is de laatste jaren behoorlijk gestegen tot 1,2 miljoen mensen op dit moment. Veel zelfstandigen vragen zich echter wél af wie er luistert naar de stem van de ZZP’ers en welke belangenvereniging voor ZZP’ers opkomt.

Door  onze redactie - 1 dag geleden

Bbz voor ZZP’ers eenvoudiger

De regelgeving waarvan ondernemers die in financiële problemen zijn gekomen gebruik kunnen maken, zal per 1 januari 2020 worden aangepast. De ministerraad heeft ingestemd met een aantal verandering van regels met betrekking tot de Bbz, die opgesteld zijn door staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het toepassen van deze regels wordt eenvoudiger, zowel voor de ZZP’er die een beroep op deze regeling doet, als de gemeente die de rol van de uitvoerende instantie vervult.

Door  onze redactie - 1 dag geleden

Meldingsplicht energiebesparing

Als je als ZZP’er werkt vanuit je eigen kantoor, dan kan het zijn dat je te maken hebt met de meldingsplicht energiebesparing. Dit is een wetswijziging die per 27 februari is ingegaan en waarvoor een deadline is vastgesteld op 1 juli 2019. Ondernemers die hiervoor in aanmerking komen, hebben de verplichting om hun energiebesparende maatregelen te melden aan de overheid.

Door  onze redactie - 1 dag geleden

Gemiddeld uurtarief ZZP’ers tussen de 20 en 65 euro

Het merendeel van de ZZP’ers hanteert een uurtarief tussen de 20 en 65 euro. Dat blijkt uit een recente enquête onder ZZP’ers die gehouden is door SEO Economisch Onderzoek, waarvan de resultaten onlangs te lezen waren in het economenblad ESB. Van dit tarief zijn de kosten die gemaakt moeten worden om de opdracht uit te voeren nog niet afgetrokken. Een relatief grote groep ZZP’ers komt na het aftrekken van deze kosten op het relatief lage uurloon van minder dan 15 euro uit.

Door  onze redactie - 11 juni 2019

Nieuw pensioenakkoord?

Met zichtbare trots (of was het opluchting?) presenteerde minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs samen met de werkgeversorganisaties en de bonden het concept pensioenakkoord. In het akkoord zijn een aantal ingrijpende veranderingen opgenomen met betrekking tot de oudedagsvoorziening. Ook voor ZZP’ers verandert er veel. In het pensioenakkoord staat onder andere beschreven dat de ZZP’er verplicht is om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten en zal de drempel om gebruik te maken van een pensioenfonds veel lager zijn. Als het pensioenakkoord er daadwerkelijk komt, want dat is nog niet definitief.

Door  onze redactie - 11 juni 2019

Waarom ZZP organisaties niet tevreden zijn met nieuw pensioenakkoord

Na maar liefst negen jaar onderhandelen tussen beleidsmakers, werkgevers en vakbonden ligt er een principeakkoord over het pensioenstelsel op tafel. Minister Koolmees sprak vol trots over het akkoord, maar niet iedereen deelde de mening. Hoewel de stemming bij de presentatie van het akkoord alleen maar positief was, zijn de grote ZZP-organisaties zeker niet tevreden met nieuw pensioenakkoord. Zelfstandigen leveren een deel van hun zelfstandigheid in op gebieden die niets van doen hebben met een oudedagsvoorziening.

Door  onze redactie - 11 juni 2019

Telefoon van de zaak of niet?

Als ZZP’er zijn zakelijke telefoonkosten onder een aantal voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Zowel de abonnementskosten, als het dataverbruik als de gesprekskosten zijn van de winst aftrekbaar. Tevens mag je de BTW verrekenen met de aangifte van de omzetbelasting. De fiscus heeft hier een aantal regels en voorwaarden aan verbonden.

Door  onze redactie - 5 juni 2019

Nieuw BTW-nummer in 2020, de aandachtspunten

Vanaf 1 januari 2020 heeft iedere ZZP’er een nieuw burgerservicenummer. Dit nummer zal om privacy redenen niet meer gekoppeld zijn aan het BSN-nummer. Hiermee wordt de ondernemer beter beschermd tegen identiteitsfraude. Er zijn een aantal aandachtspunten bij de overgang van BTW nummer.

Door  onze redactie - 5 juni 2019

Bouwvak, een kans of bedreiging?

De bouwvak staat bekend als een periode waarin de hele bouwsector stil ligt. In de praktijk is dat echter zeker niet het geval. Sinds 1982 is deze periode niet meer een door de overheid verplichte vakantie. Hoewel veel opdrachtgevers op vakantie zijn, kan dit ook een zeer interessante periode zijn voor ZZP'ers in de bouw. Ook veel concurrenten liggen immers langs het strand.

Door  onze redactie - 5 juni 2019

5 opties om je te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid

Je denkt als ZZP’er waarschijnlijk niet graag aan de gevolgen van arbeidsongeschiktheid, maar je moet wel rekening houden dat dit kan gebeuren en voorzieningen treffen tegen de gevolgen hiervan. Je hebt hier vrij veel mogelijkheden in. Er zijn grofweg vijf verschillende manieren om je te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.

Door  onze redactie - 22 mei 2019

Meer nieuws »