ZZP achtergrond artikelen

ZZP achtergrond artikelen

Mkb-winstvrijstelling, gunstig of ongunstig?

Als je als ondernemer wordt gezien voor de inkomstenbelasting, heb je recht op mkb-winstvrijstelling. Dit is een wettelijke vastgelegde aftrekpost die je fiscale winst verlaagd. Je hoeft dus onderaan de streep minder belasting te betalen. Het enige wat je hiervoor hoeft te doen is ondernemen en winst te maken. Het verschil tussen het schrijven van zwarte en rode cijfers in de boekhouding zal bepalend zijn of de mkb-winstvrijstelling gunstig of ongunstig uitpakt voor jou als ZZP’er.

door  onze redactie -

ZZP achtergrond artikelen / door  onze redactie - 18 maart 2019

Jouw kansen uit een effectieve klachtenafhandeling

Het zal wat verrassend overkomen, maar eigenlijk moet je als ZZP’er blij zijn als je af en toe een klacht krijgt. Je klant geeft je immers nuttige feedback hoe je jezelf kunt verbeteren! Daarnaast moet je je realiseren dat je heel veel goodwill uit deze situatie kunt halen, mits je kiest voor de beste manier van klachtenafhandeling!

ZZP achtergrond artikelen / door  onze redactie - 5 maart 2019

De 5 grootste fouten die ZZP’ers maken bij het uitbrengen van offertes

Een offerte speelt vaak een belangrijke rol bij het al dan niet tot stand komen van een samenwerking tussen een ZZP’er en opdrachtgever. Er gaat in de praktijk nog wel eens wat mis op dit vlak. De grootste fouten bij het uitbrengen van offertes gebeuren vaak onbewust, maar kunnen een opdrachtgever wél doen besluiten om naar een andere aanbieder uit te kijken, een gemiste kans dus.

ZZP achtergrond artikelen / door  onze redactie - 24 februari 2019

Verplichte informatie in een samenwerkingsovereenkomst

Als je als ZZP’er een samenwerking aangaat, is dit uiteraard geen arbeidsovereenkomst. Er wordt dan géén arbeidscontract getekend maar een samenwerkingsovereenkomst. Ook hierin moeten een aantal specifieke gegevens terugkomen, maar een aantal gegevens hoef je niet te overhandigen. Ontdek welke informatie je verplicht moet overhandigen en wat niet verplicht is, ondanks dat er wel veel naar wordt gevraagd.

ZZP achtergrond artikelen / door  onze redactie - 12 februari 2019

Het verschil tussen samenwerken en kartelvorming

Veel ZZP’ers zien aantrekkelijke mogelijkheden in het samenwerken met andere ZZP’ers. Dit mag uiteraard en er is géén wet die samenwerkingen verbiedt. Er zit wél een verschil tussen samenwerken en kartelvorming. Een ZZP’er die bijvoorbeeld prijsafspraken maakt is in strijd met de mededingingswet. Je mag dus samenwerken, maar tot op een zeker hoogte.

ZZP achtergrond artikelen / door  onze redactie - 12 februari 2019

9 zaken die nooit mogen ontbreken in jouw algemene voorwaarden

Het belang van algemene voorwaarden wordt nog wel eens onderschat door ZZP’ers. Het is echter wel een document waarop kan worden teruggevallen op het moment dat er onenigheid ontstaat tussen de samenwerkende partijen. Voorwaarde is wel dat de algemene voorwaarden compleet zijn. Er zijn 9 elementen die nooit mogen ontbreken in de algemene voorwaarden.

ZZP achtergrond artikelen / door  onze redactie - 14 januari 2019

De mogelijkheden om een ZZP bedrijf te verkopen

Veel mensen denken dat een ZZP bedrijf door het solistische karakter niet verkoopbaar is. Dat is in veel gevallen beslist niet waar. Er zijn zeker mogelijkheden om een ZZP bedrijf te verkopen als hier behoefte aan is. Het bedrijf kan immers heel waardevol zijn voor zowel een verkopende- als een aankopende partij. Het is dan ook zeker interessant om die mogelijkheden na te gaan.

ZZP achtergrond artikelen / door  onze redactie - 11 oktober 2018

Is het voor een ZZP’er noodzakelijk om een kredietverzekering af te sluiten?

Wie regelmatig naar de radio luistert, zal ongetwijfeld de reclameboodschap herkennen waarin een soort roulette wordt nagebootst. De inzet is de betaling van een factuur van een ZZP’er. Wordt de factuur betaald of niet? De reclamespot is gericht op het aanprijzen van een kredietverzekering omdat het in sommige gevallen helemaal niet zo zeker is dat alle facturen keurig netjes betaalt worden. Is het voor een ZZP’er noodzakelijk om een kredietverzekering af te sluiten?

ZZP achtergrond artikelen / door  onze redactie - 22 augustus 2018

Verantwoord investeren als ZZP’er

Het is duidelijk merkbaar dat de economie wat aantrekt. Steeds meer bedrijven maken gebruik van de diensten van ZZP’ers om groei te realiseren. Dit zou een reden voor je kunnen zijn om te investeren in je bedrijf, maar het blijft belangrijk om dit overwogen te doen. Er zijn dan ook een aantal (financiële) zaken die je zeker moet bekijken met betrekking tot verantwoord investeren als ZZP’er.