ZZP nieuws

ZZP nieuws

Minimum loon ZZP’ers gesteld op 16 euro

Er komt een wettelijk vastgesteld minimumloon voor ZZP’ers. Minister koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakte bekend dat dit tarief zal worden vastgesteld op 16 euro. De regeling is het resultaat van de zoektocht naar maatregelen tegen schijnzelfstandigheid, maar ook een manier om de arbeidsmarkt eerlijker te maken.

door   -

ZZP nieuws / door  onze redactie - 17 juni 2019

Wie luistert naar de stem van de ZZP’ers?

Uit de presentatie van het onlangs verschenen concept pensioenakkoord werd duidelijk dat ZZP’ers een steeds belangrijkere rol krijgen in de regeringsplannen. Dat is niet verwonderlijk, het aantal Z...

ZZP nieuws / door  onze redactie - 17 juni 2019

Bbz voor ZZP’ers eenvoudiger

De regelgeving waarvan ondernemers die in financiële problemen zijn gekomen gebruik kunnen maken, zal per 1 januari 2020 worden aangepast. De ministerraad heeft ingestemd met een aantal verandering...

ZZP nieuws / door  onze redactie - 17 juni 2019

Meldingsplicht energiebesparing

Als je als ZZP’er werkt vanuit je eigen kantoor, dan kan het zijn dat je te maken hebt met de meldingsplicht energiebesparing. Dit is een wetswijziging die per 27 februari is ingegaan en waarvoor e...

ZZP nieuws / door  onze redactie - 11 juni 2019

Nieuw pensioenakkoord?

Met zichtbare trots (of was het opluchting?) presenteerde minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs samen met de werkgeversorganisaties en de bonden het concept pensioenakkoord...

ZZP nieuws / door  onze redactie - 5 juni 2019

Telefoon van de zaak of niet?

Als ZZP’er zijn zakelijke telefoonkosten onder een aantal voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Zowel de abonnementskosten, als het dataverbruik als de gesprekskosten zijn van de winst aftrekbaar. Tevens...

ZZP nieuws / door  onze redactie - 5 juni 2019

Nieuw BTW-nummer in 2020, de aandachtspunten

Vanaf 1 januari 2020 heeft iedere ZZP’er een nieuw burgerservicenummer. Dit nummer zal om privacy redenen niet meer gekoppeld zijn aan het BSN-nummer. Hiermee wordt de ondernemer beter beschermd te...

1234567 ... 13