ZZP nieuws

ZZP nieuws / door   - 10 juli 2019

Economische waarde van jouw bedrijf

Als je als zzp’er een lening gaat aanvragen, een business plan gaat opstellen of wellicht zelfs je bedrijf gaat verkopen, wordt er gekeken naar de economische waarde van dit bedrijf. Hiermee kan ee...

ZZP nieuws / door   - 9 juli 2019

Vreemd vermogen aantrekken een goede optie?

Uiteraard weet je als zzp’er dat “de kosten voor de baat” uitgaan. Natuurlijk kun je deze kosten uit eigen middelen betalen, maar soms is het nodig om andere middelen aan te wenden. Is vreemd vermo...

ZZP nieuws / door   - 24 juni 2019

Minimum loon zzp’ers gesteld op 16 euro

Er komt een wettelijk vastgesteld minimumloon voor zzp’ers. Minister koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakte bekend dat dit tarief zal worden vastgesteld op 16 euro. De regeling is het...

ZZP nieuws / door  onze redactie - 17 juni 2019

Wie luistert naar de stem van de zzp’ers?

Uit de presentatie van het onlangs verschenen concept pensioenakkoord werd duidelijk dat zzp’ers een steeds belangrijkere rol krijgen in de regeringsplannen. Dat is niet verwonderlijk, het aantal z...

ZZP nieuws / door  onze redactie - 17 juni 2019

Bbz voor zzp’ers eenvoudiger

De regelgeving waarvan ondernemers die in financiële problemen zijn gekomen gebruik kunnen maken, zal per 1 januari 2020 worden aangepast. De ministerraad heeft ingestemd met een aantal verandering...

ZZP nieuws / door  onze redactie - 17 juni 2019

Meldingsplicht energiebesparing

Als je als zzp’er werkt vanuit je eigen kantoor, dan kan het zijn dat je te maken hebt met de meldingsplicht energiebesparing. Dit is een wetswijziging die per 27 februari is ingegaan en waarvoor e...

1234567 ... 15