ZZP nieuws

ZZP nieuws / door  onze redactie - 30 oktober 2018

ZZP’ers vaak telefonisch lastig gevallen

Hoewel het ongevraagd benaderen van personen voor commerciële doeleinden niet toegestaan is, worden vooral veel ZZP’ers tegenwoordig zeer regelmatig lastiggevallen voor telemarketing doeleinden. Over dit onderwerp was in het consumentenprogramma Radar (van de Avrotros) onlangs een item te zien. In hetzelfde item werd ook een belangrijke oorzaak hiervan aangegeven: het zijn juist de ZZP’ers die vaak telefonisch benaderd worden doordat de Kamer van Koophandel hun contactgegevens “verkoopt” aan partijen die hier interesse in hebben. Deze partijen houden zich echter niet altijd aan de voorwaarden van deze verstrekking van de gegevens.

ZZP nieuws / door  onze redactie - 19 oktober 2018

Waarom het nu hét moment is om als ZZP’er je tarieven te verhogen

Als je een ZZP’er bent, kun je nu al met een gerust hart je eerste goede voornemen voor het nieuwe jaar maken: het verhogen van je tarief. De economische situatie in 2019 zal hiervoor als goede basis dienen. Lees hier waarom het nu hét moment is om als ZZP’er je tarieven te verhogen.

ZZP nieuws / door  onze redactie - 19 oktober 2018

Profiteren ZZP’ers nu het afschaffen van dividendbelasting van tafel is?

Het stond met hoofdletters in het regeerakkoord omschreven: het kabinet wil de dividendbelasting vanaf 2020 afschaffen. Nederland heeft immers de doelstelling om een goed vestigingsklimaat te onderhouden. Uiteindelijk is dit ei niet gelegd en is het plan van tafel. Profiteren ZZP’ers nu het afschaffen van de dividendbelasting van tafel is? Lees in dit artikel aan welke voorwaarden de ZZP’er dan moet voldoen.

ZZP nieuws / door  onze redactie - 11 oktober 2018

Verplichte pensioenopbouw ZZP'ers door druk op Nederlandse pensioenstelsel?

Het Nederlandse pensioenstelsel werd jarenlang gezien als één van de beste stelsels ter wereld. Op dit moment staat dit ooit zo geroemde stelsel onder grote druk. Het Nibud adviseert zelfs dat ZZP’ers verplicht moeten worden gesteld om pensioen op te bouwen omdat de pensioenpot in de toekomst zo maar eens leeg kan raken. Het advies is gegeven om de ZZP’ers te waarschuwen dat er op korte termijn géén sociale voorzieningen te verwachten zijn. Zelfs een ZZP’er die een deel van zijn of haar arbeidsverleden in loondienst heeft gewerkt, zou aan het eind van de rit zomaar letterlijk met lege handen kunnen staan.

ZZP nieuws / door  onze redactie - 4 oktober 2018

ZZP’ers in financiële moeilijkheden kunnen vaak niet bij de gemeente terecht

ZZP’ers die, om wat voor reden dan ook, in financiële moeilijkheden geraakt zijn hebben geen idee waar ze terecht kunnen. Veel gemeentelijke instanties waar ze terecht zouden moeten kunnen in deze situaties houden hun loket immers gesloten. Veel ambtenaren kunnen de ZZP’ers zelf geen passend advies geven waar ze wél terecht kunnen met hun problemen.

ZZP nieuws / door  onze redactie - 4 oktober 2018

AWVN pleit nu voor verzekeringsplicht tegen arbeidsongeschiktheid voor ZZP’ers

Werkgeversorganisatie AWVN wil verplicht stellen dat alle werkenden in Nederland een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Dit voorstel houdt in dat ook alle ZZP’ers de verplichting zouden krijgen om deze verzekering af te sluiten. Met dit voorstel komt de werkgeversorganisatie terug op een eerder geformuleerde mening en sluit hiermee aan bij het eerder voorgestelde plan van de vakbonden.

ZZP nieuws / door  onze redactie - 24 september 2018

Troonrede en miljoenennota 2019, wat kunnen ZZP’ers verwachten?

Met het voorlezen van de troonrede heeft Koning Willem Alexander het parlementaire jaar officieel geopend. Hieruit kunnen voorzichtige conclusies getrokken worden wat we als ZZP’er kunnen verwachten. Bij deze vorige zin ligt de nadruk echter wel heel sterk wel op het woord “voorzichtig”. De troonrede had een gematigd positieve toon, maar tussen de regels door waren er ook andere geluiden te horen.

ZZP nieuws / door  onze redactie - 24 september 2018

De ZZP’er heeft ondernemerszaken beter op orde dan privézaken

Uit een onderzoek van de notariële organisatie Netwerk Notarissen, blijkt dat veel ondernemers (waaronder ZZP’ers) ondernemerszaken beter op orde hebben dan privézaken. Dit lijkt op het eerste gezicht géén vermeldenswaardige conclusie, maar dat is het wel. Het bedrijf en de privé situatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

ZZP nieuws / door  onze redactie - 18 september 2018

Arbo-arts voor ZZP’ers

Als je de titel van dit artikel leest, zul je misschien je wenkbrauwen fronsen. Een Arbo-arts voor ZZP’ers, bestaat dat? We kunnen deze vraag bevestigend beantwoorden. Ook ZZP’ers kunnen zich wenden tot een soort van Arbo-arts en gebruik maken van diens ervaring en expertise met betrekking tot onder andere ziekteverzuimbeheersing en gezondheidsbevordering.

ZZP nieuws / door  onze redactie - 18 september 2018

De gevolgen van geregistreerd partnerschap voor je bedrijf

Een geregistreerd partnerschap staat juridisch vrijwel gelijk aan een huwelijk, zonder daadwerkelijk in het huwelijksbootje te hoeven stappen. Door deze constructie kunnen twee partners wettelijk als stel worden erkend, waardoor er gebruik kan worden gemaakt van de rechten en de financiële voordelen die hieraan verbonden zijn. Een geregistreerd partnerschap heeft echter wél gevolgen voor je bedrijf. Je onderneming kan immers bij deze constructie als een gezamenlijk bezit worden beoordeeld.