ZZP nieuws

ZZP nieuws / door Bert-Jan Wiegeraad - 7 augustus 2019

Wat moeten zzp’ers met e-facturatie?

Als het aan de overheid ligt, stapt iedereen zo snel mogelijk over op e-facturatie. Sinds kort zijn alle overheidsinstanties verplicht om elektronische facturen te kunnen verwerken. Sommige overhed...

ZZP nieuws / door Marjan van Noort | FNV Zelfstandigen - 7 augustus 2019

Zelfstandigen mogen voortaan prijsafspraken maken

Samen met andere zzp’ers hogere tarieven afdwingen bij opdrachtgever? Dat kán! Als zelfstandige kun je straks samen met andere zzp’ers afspraken maken over je beloning. Zo kun je met elkaar betere ...

ZZP nieuws / door Henk Hanssen - 12 juli 2019

Een zzp’er heeft altijd vakantie

Het is een opmerking die dezer dagen op menige werkvloer valt te horen: ‘Ik hoef jou geen prettige vakantie te wensen want zzp’ers hebben toch altijd vakantie?’ Hoe terecht is die onverholen jaloez...

ZZP nieuws / door onze redactie - 10 juli 2019

Economische waarde van jouw bedrijf

Als je als zzp’er een lening gaat aanvragen, een business plan gaat opstellen of wellicht zelfs je bedrijf gaat verkopen, wordt er gekeken naar de economische waarde van dit bedrijf. Hiermee kan ee...

ZZP nieuws / door onze redactie - 9 juli 2019

Vreemd vermogen aantrekken een goede optie?

Uiteraard weet je als zzp’er dat “de kosten voor de baat” uitgaan. Natuurlijk kun je deze kosten uit eigen middelen betalen, maar soms is het nodig om andere middelen aan te wenden. Is vreemd vermo...

ZZP nieuws / door onze redactie - 24 juni 2019

Minimum loon zzp’ers gesteld op 16 euro

Er komt een wettelijk vastgesteld minimumloon voor zzp’ers. Minister koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakte bekend dat dit tarief zal worden vastgesteld op 16 euro. De regeling is het...

ZZP nieuws / door onze redactie - 17 juni 2019

Wie luistert naar de stem van de zzp’ers?

Uit de presentatie van het onlangs verschenen concept pensioenakkoord werd duidelijk dat zzp’ers een steeds belangrijkere rol krijgen in de regeringsplannen. Dat is niet verwonderlijk, het aantal z...

ZZP nieuws / door onze redactie - 17 juni 2019

Bbz voor zzp’ers eenvoudiger

De regelgeving waarvan ondernemers die in financiële problemen zijn gekomen gebruik kunnen maken, zal per 1 januari 2020 worden aangepast. De ministerraad heeft ingestemd met een aantal verandering...

ZZP nieuws / door onze redactie - 17 juni 2019

Meldingsplicht energiebesparing

Als je als zzp’er werkt vanuit je eigen kantoor, dan kan het zijn dat je te maken hebt met de meldingsplicht energiebesparing. Dit is een wetswijziging die per 27 februari is ingegaan en waarvoor e...

1 ... 234567 ... 20