ZZP nieuws

ZZP nieuws / door  onze redactie - 23 mei 2018

Privacywet GDPR / AVG in de praktijk

Is 25 mei D-day voor veel bedrijven? Dit is immers dé datum dat de nieuwe privacywet in werking zal treden. Hoe gaat de privacywet in de praktijk eruit zien? Je kunt deze titel op twee manieren opvatten, maar de overeenkomst tussen deze twee opvattingen is duidelijk: zowel in de praktijk als in alle sectoren zal dit een grote impact hebben.

ZZP nieuws / door  onze redactie - 14 mei 2018

Wat is peer-to-peer lending?

Met de opkomst van de digitale mogelijkheden, is ook een groei van alternatieve mogelijkheden te zien om geld te lenen. Naast het geld lenen bij de traditionele banken, stijgt de interesse in mogelijkheden als peer-to-peer lending. Wat is peer-to-peer lending? In dit artikel lees je alles over de mogelijkheden voor de ZZP’er in deze p2p-constructie.

ZZP nieuws / door  onze redactie - 14 mei 2018

Is een onderhandse lening dé ideale manier van geld lenen?

Het is voor veel ZZP’ers een uitdaging om aan geld te komen om te investeren in hun bedrijf. Veel geldverstrekkers nemen de uitdrukking “geld lenen kost geld” erg letterlijk, waardoor het erg kostbaar is om beschikking te krijgen over geld om te investeren. Is een onderhandse lening dan dé ideale manier van geld lenen voor een ZZP’er? In dit artikel geven je hier meer inzichten in.

ZZP nieuws / door  onze redactie - 7 mei 2018

“Snel geld” lenen betrouwbaar en voordelig?

Het is tegenwoordig vrij eenvoudig om snel geld te kunnen lenen. Hier krijg je in sommige gevallen zelfs geen BKR-registratie voor. Dit klinkt aantrekkelijk voor ZZP’ers die soms lastig aan geld komen maar je kunt je vraagtekens zetten of dit een juiste en voordelige keuze zal zijn. Is snel geld lenen ook betrouwbaar en voordelig?

ZZP nieuws / door  onze redactie - 7 mei 2018

Veel geld verdienen met een microkrediet

Veel ZZP’ers komen in aanmerking voor een microkrediet. Dit is een zakelijke lening die onder gunstige voorwaarden verstrekt wordt aan startende ZZP’ers en zelfstandigen die een investering willen doen in hun bedrijf. Een microkrediet kan een uitstekende springplank zijn voor een groeiproces van je bedrijf. Je kunt dus veel geld verdienen met behulp van een microkrediet.

ZZP nieuws / door  onze redactie - 1 mei 2018

ZZP opdrachten in Duitsland aannemen, hoe werkt dat?

Hoewel het tegenwoordig betrekkelijk eenvoudig is om de fysieke grens met Duitsland over te steken is en andere grenzen binnen de EU steeds meer beginnen te vervagen, is er voor ZZP’ers wel een andere wet- en regelgeving met betrekking tot het aannemen van opdrachten. Het is verstandig om je hier even in te verdiepen voordat je zakelijk de grens oversteekt.

ZZP nieuws / door  onze redactie - 23 april 2018

Kleine ondernemersregeling gaat veranderen voor de ZZP’er

Het kabinet heeft plannen om de wetgeving met betrekking tot de kleine ondernemersregeling te veranderen. Hoewel de veranderingen nog niet tot in detail bekend zijn, zal dit een groot effect hebben op de kleinere ZZP’ers. Er wordt immers een omzet norm ingesteld die maatgevend zal zijn of de KOR toegepast mag worden. Het voornaamste doel van de regeling is om kleine ondernemers een financiële compensatie te bieden voor de relatief hoge administratieve lasten. De verwachting is dat de nieuwe vormgeving van de kleine ondernemingsregeling per 1 januari 2019 gaat worden doorgevoerd.

ZZP nieuws / door  onze redactie - 18 april 2018

ZZP’ers in de bouwsector opgelet, de nieuwe bouw CAO biedt mogelijkheden!

Goed nieuws voor ZZP’ers in de bouwsector. Er is een nieuwe CAO voor de bouwsector waarin een loonsverhoging is verwerkt. Hoewel dit op het eerste gezicht natuurlijk niet direct van toepassing is op de zelfstandigen die in deze sector werkzaam zijn, is dit indirect natuurlijk wel zo. Als ZZP’er in de bouwsector kun je immers nu ook een hoger bedrag vragen voor je diensten. Dit staat ook tussen de regeltjes door te lezen in de nieuwe CAO afspraken die er zijn gemaakt.

ZZP nieuws / door  onze redactie - 19 maart 2018

Compensatie met terugwerkende kracht voor zwangerschap van ZZP’ers

Goed nieuws voor ZZP’ers die minder gewerkt hebben door zwangerschap in de periode van 7 mei 2005 en 4 juni 2008. Zij kunnen alsnog een compensatie ontvangen voor hun gemiste inkomsten gedurende die periode. Dit heeft minister Koolmees van sociale zaken recentelijk bekend gemaakt. Veel ZZP’ers werken op uur- of opdrachtbasis, met een vorm van een “no-cure-no-pay” principe. Het principe hiervan is eenvoudig, als je door omstandigheden niet veel werkt, heb je minder inkomsten. Als gevolg hiervan ontstaat er een soort “angst” om ziek te worden en zou het mislopen van inkomsten bijna een extra overweging kunnen zijn als er sprake is van een keuze voor een zwangerschap. Gelukkig heeft de overheid hier voorzieningen voor, naast de compensatie in het urencriterium waarover je elders op deze site informatie vindt.

ZZP nieuws / door  onze redactie - 19 maart 2018

Heeft een ZZP’er te maken met de arbeidstijdenwet?

Veel zelfstandigen zien de factor “vrijheid” als hét grote voordeel van een zelfstandig bestaan. Je hebt voor een groot gedeelte zelf invloed op je resultaat en kunt de invulling van je aanbod zelf bepalen. Desondanks kan de ZZP’er wel degelijk te maken hebben met bepalingen uit de Arbowet en de arbeidstijdenwet, al zijn die niet direct op de zelfstandige van toepassing. Dit is situatie afhankelijk. Als je aan iedere ZZP ondernemer die zijn bedrijf inschrijft bij de Kamer van Koophandel vraagt wat de beweegreden is van de inschrijving, is de kans groot dat je in verreweg de meeste gevallen als eerste het woord “vrijheid” te horen krijgt. Het beeld hierbij is dat een zelfstandig ondernemer aan niemand verantwoording hoeft af te leggen en bijna letterlijk kan gaan en staan waar hij of zij wilt. Toch is dit niet volledig waar.