ZZP nieuws

ZZP nieuws / door  onze redactie - 31 december 2018

Jaarafsluiting maken als ZZP’er

Op het moment dat het cijfer 2019 op de kalender staat, is het de hoogste tijd om het boekjaar van 2018 af te sluiten. Als ZZP’er ben je niet verplicht om een jaarafsluiting te maken, maar voor de ...

ZZP nieuws / door  onze redactie - 10 december 2018

Armoede onder ZZP’ers relatief hoog

Een recente cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft uitgewezen dat een relatief hoog percentage van ZZP’ers kan worden gezien als arm. Deze zelfstandigen leven onder de gestelde armoe...

ZZP nieuws / door  onze redactie - 19 november 2018

Geld lenen met behulp van de overheid

Wat kun je doen als je als ZZP’er over niet voldoende middelen beschikt om bij de bank je financiering rond te krijgen? Als je bedrijfsperspectieven goed zijn kan de bank aan het Ministerie van Eco...