ZZP nieuws

ZZP nieuws / door  onze redactie - 19 juli 2018

Hoger aantal startende ZZP bedrijven eerste helft 2018

Uit de onlangs bekend geworden cijfers van de Kamer van Koophandel is op te maken dat er een behoorlijke beweging is waar te nemen in de ZZP sector. De cijfers die de KvK bekend heeft gemaakt geven een beeld van het aantal bedrijven dat zich in de eerste helft van 2018 hebben in- en uitgeschreven. Hierin zijn een aantal verrassende bewegingen waar te nemen. Er wordt een stijging gemeld van het aantal startende ZZP bedrijven maar daar tegenover staan ook veel uitschrijvingen.

ZZP nieuws / door  onze redactie - 16 juli 2018

Mag een partner van een ZZP’er een vergoeding krijgen voor het meewerken?

Veel zelfstandigen zonder personeel staan er niet helemáál alleen voor. Vaak is een partner bereid om wat ondersteunende taken voor het bedrijf uit te voeren. De vraag is echter of hij of zij deze werkzaamheden volledig gratis moet uitvoeren of dat hier een regeling voor is. Mag een partner van een ZZP’er een vergoeding krijgen voor het meewerken? In dit artikel vertellen we je er alles over.

ZZP nieuws / door  onze redactie - 16 juli 2018

Zakelijke rekening van Knab zeer populair bij ZZP’ers

Als je regelmatig naar de radio luistert, merk je dat vooral een bank als Knab zich enorm aan het profileren is als een bank die een zeer aantrekkelijk pakket aanbiedt voor ZZP’ers. Er gaat geen dag voorbij zonder dat je de radioreclame van Knab voorbij hoort komen. Blijkbaar boekt de bank hier succes mee, de zakelijke rekening van Knab is zeer populair bij ZZP’ers.

ZZP nieuws / door  onze redactie - 4 juli 2018

Kun je ZZP’er zijn met slechts één opdrachtgever?

Eén van de wettelijke voorwaarden die gesteld is om als ondernemer gezien te worden is dat je meer dan één opdrachtgever moet hebben. Deze regel is in leven geroepen om schijnzelfstandigheid te voorkomen. Je zou dus géén ZZP’er kunnen zijn als je (voornamelijk) werkt voor slechts één opdrachtgever. Uit een recentelijke uitspraak van het gerechtshof blijkt echter dat deze regel op verschillende manieren kan worden geïnterpreteerd en dat je ook met deze constructie wél gebruik kunt maken van de belastingtechnische voordelen voor ondernemers.

ZZP nieuws / door  onze redactie - 4 juli 2018

Bescherming voor ZZP’ers tegen identiteitsfraude

Het woord “privacy” is tegenwoordig een veelgebruikte term. Iedere burger moet volgens de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zelf over zijn of haar gegevens kunnen beschikken. Toch is hiermee niet de volledige privacy van iedereen gegarandeerd. Vooral aan een bescherming voor ZZP’ers tegen identiteitsfraude moet zeker nog gewerkt worden. Een succesvolle ZZP’er zal immers gevoelige informatie veelvuldig zelf verspreiden omdat deze zelfstandige niet anders kan.

ZZP nieuws / door  onze redactie - 26 juni 2018

Problemen met het invoeren van het minimum uurtarief voor ZZP’ers

Het kabinet heeft moeite met het uitwerken van de nieuwe regels met betrekking tot zelfstandigen zonder personeel. Zo zijn er onder andere problemen met het invoeren van het minimum uurtarief voor ZZP’ers, zoals dit in het regeerakkoord omschreven is. De verwachting is dat de eerste opzet van de plannen pas na het zomerreces openbaar worden gemaakt, in tegenstelling van de eerdere afspraken dat een uitwerking van de plannen voor de zomervakantie zouden worden gepresenteerd.

ZZP nieuws / door  onze redactie - 26 juni 2018

Verschillen in regionale uurtarieven van ZZP’ers

Het uurtarief van de ZZP’er is één van de belangrijke factoren die bepalend zijn voor het wel of niet verkrijgen van een opdracht. De karakteristieke vrijheid van een overeenkomst tussen ondernemer en opdrachtnemer geeft een ZZP’er volledig carte blanche in het bepalen van zijn of haar prijsstelling. Er zijn echter veel verschillen in de regionale uurtarieven van ZZP’ers waar te nemen, ondanks dat het werk wat hiervoor verricht wordt zeer vergelijkbaar of volledig identiek is.

ZZP nieuws / door  onze redactie - 20 juni 2018

Google Chrome gaat per juli 2018 websites als onveilig aanduiden

Een website vormt vaak een belangrijk onderdeel in de bedrijfsprocessen van een ZZP’er. Dit platform wordt niet alleen gebruikt als visitekaartje van de ondernemer, maar ook voor het uitwisselen van informatie en het opslaan of verwerken van persoonlijke gegevens die als basis dienen bij het sluiten van overeenkomsten. Dit geeft het belang aan van een beveiligde website, zeker nu de AVG wet in werking is getreden.

ZZP nieuws / door  onze redactie - 20 juni 2018

Kun je ZZP’er worden als je onder de achttien bent?

Sommige mensen zijn “geboren ondernemers” en hebben al voordat ze de volwassen leeftijd bereikt hebben de behoefte om met het ondernemerschap te starten. De eerste vraag waarop deze mensen dan antwoord zoeken, is de vraag of je ZZP’er kunt worden als je onder de achttien jaar bent. Je bent dan immers voor de wet nog minderjarig. Desondanks biedt onze wetgeving ruimte voor een ondernemerschap op jonge leeftijd, al is dit wel met een aantal extra regels en voorwaarden.

ZZP nieuws / door  onze redactie - 12 juni 2018

ZZP’er naast een loondienstverband

De meest veilige manier om te starten als ZZP’er is om je bedrijf op te zetten terwijl je nog ergens in loondienst bent. Er zitten echter wel een aantal voorwaarden aan deze constructie. In dit artikel vertellen we alles over hoe je ZZP’er kunt worden naast een loondienstverband.

1 ... 567891011