Artikelen over arbeidsrelatie

ZZP nieuws

Bedrijven hebben moeite om aan de DBA-wetgeving te voldoen

Door de toepassing van het Toezichtsplan Arbeidsrelaties heeft de Belastingdienst veel meer inzichten gekregen over de manier waarop bedrijven tegen de wet DBA aankijken en hoe deze wet in de praktijk wordt nageleefd. Uit diverse bedrijfsbezoeken kwam naar voren dat veel bedrijven praktische problemen hebben om aan de DBA wetgeving te voldoen. De reden hiervoor zijn zeer divers en variëren van onwetendheid tot onkunde. Veel bedrijven voelen zich door het gebrek aan alternatieven bijna “verplicht” om overeenkomsten aan te gaan die niet volledig voldoen aan de wettelijke eisen.

door  onze redactie -

ZZP nieuws / door  onze redactie - 13 maart 2019

Resultaten toezichtsplan arbeidsrelaties tussen ondernemers en zelfstandigen

Staatssecretaris Snel van financiën heeft de tweede kamer per brief op de hoogte gesteld over de behaalde resultaten van het toezichtsplan arbeidsrelaties tussen ondernemers en zelfstandigen. Het toezichtplan van de Belastingdienst richtte zich op het uitvoeren van bedrijfsbezoeken aan 104 opdrachtgevers. De focus lag hierbij op de naleving van de wet DBA, om eventuele schijnzelfstandigheid te monitoren. De tweede kamer werd op de hoogte gesteld dat er naar 12 bedrijven een vervolgonderzoek zal plaatsvinden.

ZZP nieuws / door  onze redactie - 2 februari 2018

Wet over arbeidsrelatie zzp'ers vervangen

De vervanging van de omstreden Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) kan nog wel jaren duren. Na invoering van de nieuwe wet wordt er langzamerhand weer meer gehandhaafd, dat wil zeggen boetes of naheffingen voor zelfstandigen en hun opdrachtgevers in verband met een vermeende dienstbetrekking. Die handhaving is nu in ieder geval tot 1 juli 2018 opgeschort.