Artikelen over cbs

ZZP nieuws / door  onze redactie - 20 februari 2019

Groeiende aantal ZZP’ers een bedreiging voor het sociale stelsel?

Arbeidssocioloog Fabian Dekker en TNO-onderzoeker Sarike Verbiest stellen dat het oprukkende aantal ZZP’ers en flexwerkers zorgen voor het ondermijnen van de sociale voorzieningen. Zij vrezen dat dit voor problemen met betrekking tot de vulgraad van de schatkist zal zorgen omdat steeds minder werkenden meebetalen aan sociale zekerheden en pensioenen.

ZZP nieuws / door  onze redactie - 29 januari 2019

Afnemende groei in bouwsector biedt kansen voor ZZP’ers

Hoewel veel bouwbedrijven de vraag bijna niet aankunnen, zit de sector in zwaar weer. Bij veel bouwbedrijven staan de marges onder zware druk. Het gevolg is dat de groei in de bouwsector zal afnemen in 2019, hierdoor ontstaan er juist kansen voor ZZP’ers die in deze sector werkzaam zijn. Deze verwachting staat te lezen in de sectoranalyses van de verschillende grote banken.

ZZP nieuws / door  onze redactie - 19 maart 2018

Heeft een ZZP’er te maken met de arbeidstijdenwet?

Veel zelfstandigen zien de factor “vrijheid” als hét grote voordeel van een zelfstandig bestaan. Je hebt voor een groot gedeelte zelf invloed op je resultaat en kunt de invulling van je aanbod zelf bepalen. Desondanks kan de ZZP’er wel degelijk te maken hebben met bepalingen uit de Arbowet en de arbeidstijdenwet, al zijn die niet direct op de zelfstandige van toepassing. Dit is situatie afhankelijk. Als je aan iedere ZZP ondernemer die zijn bedrijf inschrijft bij de Kamer van Koophandel vraagt wat de beweegreden is van de inschrijving, is de kans groot dat je in verreweg de meeste gevallen als eerste het woord “vrijheid” te horen krijgt. Het beeld hierbij is dat een zelfstandig ondernemer aan niemand verantwoording hoeft af te leggen en bijna letterlijk kan gaan en staan waar hij of zij wilt. Toch is dit niet volledig waar.

ZZP nieuws / door  onze redactie - 4 februari 2018

ZZP'ers de oorzaak van sterke stijging aantal bedrijven

De sterke stijging van het aantal bedrijfsvestigingen de afgelopen tien jaar is volledig te danken aan meer zzp'ers. In grote steden verdubbelde het aantal zzp'ers zelfs. Terwijl er iets minder bedrijven met meer dan één werkzame persoon zijn. Dit meldt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) in de nieuwste editie van de Regionale Economie.