Artikelen over wet-dba

ZZP nieuws

Hete zomer voor ZZP’ers

De verwachting is dat Minister Koolmees van sociale zaken en werkgelegenheid, deze zomer zal komen met plannen voor een webmodule die betrekking heeft op fundamentele keuzes met betrekking tot inhuur van ZZP’ers. Hoewel dit onderwerp minder politieke en publieke aandacht lijkt te krijgen dan de nieuwe wet DBA, is de inhoud hiervan wel van belang voor het grote deel van de ZZP’ers. Het kan een hete zomer kan worden voor iedereen die hier belang bij heeft.

door  onze redactie -

ZZP nieuws / door  onze redactie - 13 maart 2019

Bedrijven hebben moeite om aan de DBA-wetgeving te voldoen

Door de toepassing van het Toezichtsplan Arbeidsrelaties heeft de Belastingdienst veel meer inzichten gekregen over de manier waarop bedrijven tegen de wet DBA aankijken en hoe deze wet in de praktijk wordt nageleefd. Uit diverse bedrijfsbezoeken kwam naar voren dat veel bedrijven praktische problemen hebben om aan de DBA wetgeving te voldoen. De reden hiervoor zijn zeer divers en variëren van onwetendheid tot onkunde. Veel bedrijven voelen zich door het gebrek aan alternatieven bijna “verplicht” om overeenkomsten aan te gaan die niet volledig voldoen aan de wettelijke eisen.

ZZP nieuws / door  onze redactie - 13 maart 2019

Resultaten toezichtsplan arbeidsrelaties tussen ondernemers en zelfstandigen

Staatssecretaris Snel van financiën heeft de tweede kamer per brief op de hoogte gesteld over de behaalde resultaten van het toezichtsplan arbeidsrelaties tussen ondernemers en zelfstandigen. Het toezichtplan van de Belastingdienst richtte zich op het uitvoeren van bedrijfsbezoeken aan 104 opdrachtgevers. De focus lag hierbij op de naleving van de wet DBA, om eventuele schijnzelfstandigheid te monitoren. De tweede kamer werd op de hoogte gesteld dat er naar 12 bedrijven een vervolgonderzoek zal plaatsvinden.

ZZP nieuws / door  onze redactie - 4 december 2018

“Ver-ZZP-ing” kan zich in de toekomst snel uitbreiden

Volgens een verkennende analyse van het ING Economisch Bureau zou het aandeel ZZP’ers op de arbeidsmarkt op korte termijn snel kunnen uitbreiden. Volgens de analyse is het niet ondenkbaar dat het aantal ZZP’ers in de nabije toekomst (vijf tot tien jaar) zelfs kan verdubbelen tot wel 1,8 miljoen. De hedendaagse technologische mogelijkheden en de gunstige regelgeving worden als voornaamste reden aangegeven van een “ver-ZZP-ing” die de arbeidsmarkt flink op z’n kop zou kunnen zetten.

ZZP nieuws / door  onze redactie - 4 juli 2018

Kun je ZZP’er zijn met slechts één opdrachtgever?

Eén van de wettelijke voorwaarden die gesteld is om als ondernemer gezien te worden is dat je meer dan één opdrachtgever moet hebben. Deze regel is in leven geroepen om schijnzelfstandigheid te voorkomen. Je zou dus géén ZZP’er kunnen zijn als je (voornamelijk) werkt voor slechts één opdrachtgever. Uit een recentelijke uitspraak van het gerechtshof blijkt echter dat deze regel op verschillende manieren kan worden geïnterpreteerd en dat je ook met deze constructie wél gebruik kunt maken van de belastingtechnische voordelen voor ondernemers.

ZZP nieuws / door  onze redactie - 5 maart 2018

De wet DBA weer uitgesteld tot 2020

Het begint een beetje op een vervolgverhaal te lijken. De wet DBA ontpopt zich als een “hoofdpijndossier” voor de regering. De wet DBA is weer uitgesteld, nu tot januari 2020. Termen als “schijnzelfstandigheid” zullen nog veel gebruikt worden in Den Haag de komende tijd. Dit heeft veel gevolgen voor de ZZP’er op korte termijn.

ZZP nieuws / door  onze redactie - 19 februari 2018

De gevolgen van het regeerakkoord voor ZZP'ers

We hebben er lang op moeten wachten en vol spanning keken we er naar uit, het nieuwe regeerakkoord. Wat voor gevolgen zouden er gepresenteerd worden voor de zelfstandigen? Ook in dit akkoord zijn weer veel ZZP-aangelegenheden terug te vinden die effect zullen hebben op onze toekomst. De coalitie laat letterlijk weten dat er niets in de weg wordt gelegd voor mensen die bewust kiezen voor het ondernemerschap. De plannen laten echter wel zien dat er binnen de lijntjes gekleurd moet worden.