9 zaken die nooit mogen ontbreken in jouw algemene voorwaarden

door onze redactie
Het belang van algemene voorwaarden wordt nog wel eens onderschat door zzp’ers. Het is echter wel een document waarop kan worden teruggevallen op het moment dat er onenigheid ontstaat tussen de samenwerkende partijen. Voorwaarde is wel dat de algemene voorwaarden compleet zijn. Er zijn 9 elementen die nooit mogen ontbreken in de algemene voorwaarden.
Dit artikel in het kort:

 • Het belang van de algemene voorwaarden wordt vaak onderschat.
 • Concrete algemene voorwaarden voorkomen discussies en juridisch getouwtrek.
 • De belangrijkste afspraken worden schriftelijk afgedekt
 • Het opstellen van algemene voorwaarden is niet verplicht, maar in sommige gevallen wel onmisbaar. 

De algemene voorwaarden kunnen gezien worden als een schriftelijke samenvatting van de gemaakte afspraken die betrekking hebben op de samenwerking tussen twee partijen. Hierin worden wederzijdse rechten en plichten tussen de zzp’er en de opdrachtgever vastgelegd. In de meeste gevallen wordt dit formulier niet geraadpleegd. Het is echter gevaarlijk om de algemene voorwaarden als een formaliteit te benaderen. Concrete algemene voorwaarden voorkomen discussies en juridisch getouwtrek. 

Nuttige tips hoe algemene voorwaarden het beste gebruikt kunnen worden

Hoewel je er bij aanvang van een samenwerking wellicht niet van uitgaat, kan een samenwerking in de praktijk anders (vervelender) verlopen dan gedacht. Het is daarom altijd verstandig om in de algemene voorwaarden de belangrijkste gemaakte afspraken vast te leggen. In de praktijk gebeurt dit niet altijd op de juiste manier, hierdoor ontstaat er ruimte voor discussie en dat moet nu juist net voorkomen worden met dit document. 

Het is belangrijk dat de voorwaarden op tijd (dus voor aanvang van de overeenkomst) met de opdrachtgever gedeeld wordt en door beide partijen van een handtekening wordt voorzien. De voorwaarden moeten duidelijk omschreven staan en redelijk zijn. Daarnaast moet je eventuele wijzigingen in de algemene voorwaarden melden om misverstanden te voorkomen. 


Tot slot moet je jezelf afvragen of standaard algemene voorwaarden een slimme keuze is. Veel zzp’ers gebruiken een basismodel en specificeren deze op de gemaakte afspraken met een specifieke opdrachtgever. Hiermee voorkomen zij dat er fouten ontstaan door veroudering en automatisme.    

9 zaken die nooit mogen ontbreken in jouw algemene voorwaarden

Er zijn 9 elementen die essentieel zijn bij het opstellen van algemene voorwaarden. Deze elementen beschrijven niet alleen de overeenkomst zelf maar ook de procedure van het voortraject. 

 • De 9 elementen die nooit mogen ontbreken in de algemene voorwaarden zijn:
 • Offerte (mate van vrijblijvendheid, de geldigheid)
 • Kosten voor levering, transport of ander vervoer
 • Levertijd (eventuele situaties van overmacht)
 • Betaling (de wijze, de termijn en eventuele incassokosten)
 • Eigendomsbehoud en overgang van eigenaarschap
 • Garantievoorwaarden
 • Afwikkeling van geschillen
 • Aansprakelijkheid bij schade
 • Specifieke branche technische zaken

Het opstellen en verstrekken van algemene voorwaarden is niet verplicht maar kan wel zeer veel (kostbare) misverstanden voorkomen. In veel gevallen is het een formulier dat gedurende de samenwerking niet wordt geraadpleegd. Je zult echter blij zijn dat je de beschikking hebt over dit formulier als er wel een verschil van mening ontstaat. Op dat moment is dit (niet verplichte) formulier wel onmisbaar.