Als zzp’er werken vanuit het buitenland

door onze redactie
Er zijn beroepsgroepen waarbij de werkzaamheden vanaf iedere gewenste locatie kunnen worden uitgevoerd. Als je in deze locatie onafhankelijke branche werkzaam bent, zou je zelfs vanuit het buitenland je werkzaamheden uit kunnen voeren. Veel ondernemers vragen zich dan ook af of ze als zzp’er kunnen werken vanuit het buitenland.

Er zijn werkzaamheden die volledig via het internet gaan en waarbij er géén fysiek contact plaatsvindt tussen opdrachtgever en zzp’er. Er zijn mensen die er dan ook graag voor kiezen om zich (een langere tijd) in het buitenland te vestigen en vanuit daar hun werkzaamheden te verrichten. Een locatie met een goede en stabiele internetverbinding is dan op zakelijk gebied de enige vereiste. Maar kun je als zzp’er werken in het buitenland? 

Buitenlands adres inschrijven bij de KvK

Een van de vereisten bij het verhuizen van je zakelijke adres is vanzelfsprekend dat je jouw nieuwe adres doorgeeft aan de Kamer van Koophandel. Je bedrijf staat daar immers ingeschreven en is gekoppeld aan je zakelijke- of privé adres. Je kunt een buitenlands adres inschrijven bij de KvK, maar de vereiste is wel dat je feitelijke activiteiten in Nederland moeten blijven bestaan. 

Als dit niet het geval is, moet je je laten uitschrijven en je weer inschrijven in de Kamer van Koophandel in het betreffende land. Als je wel (vanuit het buitenland) actief blijft op de Nederlandse markt, is een inschrijving bij de Nederlandse KvK geen probleem. Het is wel belangrijk om te weten dat de KvK dit wel controleert. Je moet wel aannemelijk maken dat je actief bent in Nederland. 

Wanneer ben je als zzp’er actief in Nederland

De vraag is dan ook wanneer je als zzp’er actief bent in Nederland, en wanneer niet. De KvK stelt dat bij een “duurzaam vertrek” het bedrijf niet meer in de Nederlandse KvK ingeschreven hoort te staan. Als dat niet het geval is, is de locatie van je voornaamste activiteiten bepalend. De KvK heeft hier een aantal duidelijke voorbeeld voor:

  • Als je als online marketeer in het buitenland woont en regelmatig naar Nederland komt om seminars of lezingen te geven, kun je bij de Nederlandse KvK ingeschreven blijven. 
  • Dit is niet het geval bij een journalist die vanuit het buitenland teksten levert aan de Nederlandse media. Criterium hierbij is dat deze journalist feitelijk geen werkzaamheden in Nederland verricht. 
  • Een schilder die buiten Europa woont en een (aantoonbare) grote klus in Nederland doet, kan ingeschreven blijven bij de Nederlandse KvK.  
  • Een zzp’er die in het buitenland gevestigd is en een webwinkel met een .nl domein heeft, wordt niet gezien als een ondernemer die activiteiten in Nederland heeft en wordt uitgeschreven. 

Feitelijke werkzaamheden bepalend voor inschrijving KvK

De KvK maakt met betrekking tot de bovenstaande regels géén onderscheid tussen de landen waar je gaat vestigen. De feitelijke werkzaamheden in Nederland zijn immers bepalend voor je inschrijving en dit moet je inzichtelijk maken. Dit zal voor zzp’ers die een zakelijk adres hebben in één van onze buurlanden makkelijker zijn dan zzp’ers die verder weg wonen. Daarnaast wordt er geen onderscheid gemaakt tussen de diverse ondernemingsvormen.

Belasting als je als zzp’er gaat werken vanuit het buitenland

Als je als zzp’er gaat werken vanuit het buitenland, zul je natuurlijk ook rekening moeten houden met de diverse belastingtarieven. De stelregel is eenvoudig: Als je in Nederland gevestigd bent, wordt je in Nederland belast voor je werkzaamheden, ook als die in het buitenland plaatsvinden. Als je vestigingsadres in het buitenland is, moet je je belastingheffing over je inkomsten (en andere belastingen) afdragen aan het land waarin je gewerkt hebt. 

Het is wel van belang om goed te bekijken wat het betreffende land ziet als criterium voor het begrip “duurzaam verblijf”. Hier zit nog wel wat verschil tussen (30 dagen tot 183 dagen in een periode van 12 maanden). Bij een tijdelijk verblijf is het ook goed je hierin even goed te verdiepen. Een combinatie van een bepaalde verblijfsduur met een gunstig belastingtarief kan het interessant maken om een verblijf nog even te verlengen. Je blijft toch immers ondernemer……. ook als je als zzp’er gaat werken vanuit het buitenland.