AOV verzekering zzp'ers: wel/niet nodig en duur?

door onze redactie
Anders dan werknemers moeten zzp'ers veel zelf regelen, zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Inkomen krijgen dat door ziekte niet met arbeid kan worden verdiend. Is zo'n verzekering nodig en duur?

Met regelmaat wordt alarm geslagen over het onverzekerd zijn van zzp'ers. Steeds minder van deze groep zelfstandigen verzekert zich tegen arbeidsongeschiktheid, een vijfde volgens het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). 

Afhankelijk van de situatie van zelfstandigen zonder personeel verschillen de financiële gevolgen. Factoren als het regulier parttime werken naast de arbeid als zzp'er, een partner met vast inkomen of vermogen bepalen mede hoe hard de klap is bij ziekteverzuim. 

Zes grote belangenbehartigers, die gezamenlijk 80.000 zzp'ers vertegenwoordigen, hebben onderzoek gedaan naar de keus van zzp'ers om wel of geen arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Het blijkt dat een grote meerderheid bewust is van de risico's als zelfstandige: 86 procent oriënteert zich op een verzekering. 

Broodfonds en UWV

Minder dan een derde geeft aan op korte termijn in de problemen te komen, meer dan de helft op de lange termijn. In dit onderzoek geeft dertig procent aan zich te verzekeren, meer dan volgens het CBS, en acht procent heeft een alternatieve dekking in de vorm van een zogeheten broodfonds of bij het UWV. 

Een broodfonds is een vangnet door zelfstandigen zelf gecreëerd. Er bestaat kritiek op zo'n fonds: zo kan een broodfonds 'ontploffen' bij te veel zieke deelnemers en leden bepalen wie  er wel en niet ziek is. Het afsluiten van een Ziektewetverzekering of WIA bij het UWV is mogelijk als een zelfstandige begint na een baan in loondienstverband of een uitkeringsituatie. Het aanvragen van zo'n vrijwillige verzekering moet wel gebeuren binnen dertien weken nadat de verplichte werknemersverzekering via werk of uitkering is gestopt. 

Sommigen in het onderzoek van belangenbehartigers zeggen geen verzekering nodig te hebben, omdat ze op andere bronnen kunnen terugvallen. Bij elkaar heeft ruim de helft een buffer in geval van ziekte. 


Het is dus een feit dat veel meer zzp'ers zich bezig met verzekeren voor arbeidsongeschiktheid dan ze het daadwerkelijk ook doen. Volgens Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO-ZZP), met ZZP Nederland en Zelfstandigen Bouw één van de grote belangenbehartigers voor deze groep zelfstandigen, is er een mismatch met aanbod aan verzekeringen en waar zelfstandigen behoefte aan hebben.

Keus aan verzekeringen

Wat valt er te kiezen? Belangenbehartigers voor zzp'ers hebben vaak een korting op verzekeringen. Enerzijds kost aansluiten bij zo'n club geld, anderzijds biedt het voordelen, zoals minder te hoeven betalen als collectief voor een verzekering.

Bijvoorbeeld Zelfstandigen Bouw is een organisatie met zzp'ers die leden zegt verzekeringsvoordeel aan te bieden. De bouw is niet voor niets ook de sector met bovengemiddeld veel verzekerde zzp'ers. Niet vreemd omdat hier de kans op arbeidsongeschiktheid ook hoog is. 

Een veelgehoorde klacht onder zzp'ers is dat verzekeringen niet alleen duur zijn maar ook dat het moeilijk is wegwijs te worden in het aanbod op dat gebeid. Om meer helderheid te scheppen in de mogelijkheden 

zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering of pensioen te regelen is de site www.verzekerenvoorzelfstandigen.nl opgericht. Het is een initiatief van het Verbond van Verzekeraars, de Kamer van Koophandel, PZO en FNV. 

Op de site wordt geprobeerd keuzemogelijkheden uitte leggen. Er worden voorbeelden gegeven en ingegaan op hoogte en soorten arbeidsongeschiktheid.