Bedrijf beëindigen als zzp’er

door onze redactie
Het is een onderwerp waar we liever niet aan denken, maar wat helaas wel voorkomt. Wat is de procedure als je je bedrijf wilt beëindigen als zzp’er? Er zijn een aantal administratieve procedures die je zeker moet opvolgen om je bedrijf op een juiste wijze op te heffen. Je zult begrijpen dat we niet iedere situatie specifiek kunnen doornemen maar er zijn een aantal standaardprocedures die handig zijn om te weten.

Als je als zzp’er genoodzaakt bent om je bedrijf te beëindigen, is dit nooit leuk. Helaas komt dit toch regelmatig voor en leek het ons goed om dit aspect ook te benoemen en te omschrijven. Het is namelijk wel van belang om een bedrijf volgens de juiste procedures op te heffen, om hier later geen problemen mee te krijgen. 

Je bedrijf opheffen als zzp’er

Als je jouw bedrijf wilt opheffen als zzp’er moet je je uitschrijven bij de Kamer van Koophandel. Hiervoor vind je een formulier op de website van de KvK. zzp’ers gebruiken hiervoor formulier 14.

De KVK zal de belastingdienst inlichten dat je geen zzp’er meer bent. Er kan overigens wel enige tijd overheen gaan voordat de belastingdienst je ook heeft uitgeschreven als ondernemer. Mocht je in de tussentijd bericht krijgen dat je een aangifte moeten doen, is het wél van belang dat je dit doet, ook al heb je geen bedrijfsactiviteiten en géén inkomsten. Mocht je dit verzuimen, zul je nog steeds het risico lopen op een boete. 

Administratieve en belastingtechnische verplichtingen bij het stoppen als zzp’er

Ook bij het stoppen als ZZP”er heb je je administratieve verplichtingen. Je zult immers een administratieve jaarafsluiting moeten maken en de verplichting hebben om deze te moeten indien bij de belasting. Jouw jaar loopt af op de datum van het beëindigen van je bedrijf. Op basis van deze cijfers en de eindafrekening die hieruit voorkomt, zul je een slot aangifte omzetbelasting moeten doen. 

Hierbij is één aandachtspunt wél van groot belang: veel zzp’ers hebben gebruik gemaakt van een aantrekkelijke financiële regeling om voor een oudedagsreserve te sparen. Als je stopt met je bedrijf wordt deze reserve opgeteld bij je winst en zul je hierover (uitgestelde) belasting moeten betalen. Het is wel van groot belang om hiermee rekening te houden om niet onaangenaam verrast te worden.

Daarnaast spelen je bedrijfsmiddelen en ander vermogen zoals je voorraden een belangrijke rol in dit proces. Inventaris (de dagwaarde) en voorraad die je niet verkoopt, zal overgaan naar je privé vermogen, waarover je wel BTW moet afdragen.

Tot slot kunnen stakingswinst (stille reserves en oudedagsreserve) en stakingsaftrek hierbij een rol van betekenis spelen. Stakingswinst is het verschil tussen de balanswaarde en de werkelijke waarde van je bedrijf op het moment van stroppen. Dit is een onderdeel van je inkomen waarover je inkomstenbelasting moet betalen. Als je recht hebt op stakingsaftrek betaal je minder belasting over de stakingswinst. Voorwaarde hiervoor is dat je bedrijf winst maakt met het stoppen van de onderneming. Dit moet je aangeven bij je aangifte inkomstenbelasting.

Het is goed om ook de diverse regelingen hierbij in de gaten te houden. Het kan immers zomaar zijn dat je gebruik kunt maken van de kleine ondernemersregeling. Daarnaast heb je de verplichting om je bedrijfsadministratie zeven jaar te bewaren, hoe vervelend dit in sommige gevallen ook is. 


Bedrijf beëindigen als ZZP? Let op opzegtermijnen

Hoewel het natuurlijk niet altijd mogelijk is, is het wel belangrijk om rekening te houden met diverse opzegtermijnen. Denk hierbij aan verzekeringen, webhosting, parkeervergunningen, leasecontracten en abonnementen waaraan vaak zo’n opzegtermijn verbonden is. Daarnaast is het ook verstandig om leveranciers tijdig te informeren om een definitieve afrekening te ontvangen.

Ook kan het verstandig zijn om, indien noodzakelijk, een regeling met de bank te treffen, als je gebruik hebt gemaakt van een bedrijfsmatige lening. Als je dit niet doet (of hebt kunnen doen) kan het voorkomen dat je jaren na het beëindigen van je bedrijf nog hiervoor aan het aflossen bent. Je aansprakelijkheid vervalt immers niet. 

Opzegging andere organisaties 

Naast het aanmelden van je bedrijf bij de bovenstaande instanties, zijn er ook kleinere organisaties die je op de hoogte moet stellen. Denk hierbij aan bedrijf- of productschappen, beroepsorganisaties en vergeet niet eventuele vakbladen of andere gerelateerde abonnementen. Als je dit vergeet, zou je hiervoor nog vervelende en onnodige kosten achteraf kunnen krijgen.

Recht op een uitkering bij het stoppen als zzp’er?

In de meeste gevallen heb je geen recht op een uitkering bij het stoppen als zzp’er. Er zijn echter wel een aantal situatie afhankelijke uitzonderingen:

  • IOAZ regeling, wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.
  • BBZ regeling, besluit bijstandverlening zelfstandigen.
  • AOW, algemene ouderdomswet
  • Bijstand, als er geen regeling is waarvan je gebruik kunt maken.

Op deze regelingen zullen we elders op deze site uitgebreid terugkomen. 

We hopen vanzelfsprekend dat je een plezierige reden hebt om te stoppen als zzp’er en dat je een rooskleurige toekomst tegemoet gaat.