Ben jij een echte ondernemer?

door onze redactie
Er zijn veel zzp’ers die denken dat ze ondernemer zijn maar die zijn het toch niet, in de ogen van de Belastingdienst dan. Iedere ondernemer, dus ook zzp’ers moeten voldoen aan een aantal gestelde criteria om aanspraak te kunnen maken op de gunstige ondernemersaftrekposten. Ben jij ondernemer? In dit artikel geven we je het antwoord.

Veel zzp’ers die werkzaam zijn op flexibele basis, gaan er bijna automatisch van uit dat ze ondernemer zijn als ze ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Ook het voldoen aan het urencriterium volstaat nog niet automatisch. Dit is een veel voorkomend misverstand. De Belastingdienst stelt meer eisen aan jouw bedrijfsactiviteiten voordat er sprake is van “winst uit onderneming”. 

Wanneer je door de Belastingdienst wordt gezien als ondernemer

Om vast te stellen of je ondernemer bent met de betrekking op de inkomstenbelasting heeft de Belastingdienst een aantal criteria gesteld. Je wordt door de Belastingdienst gezien als ondernemer, als je voldoet aan de eisen die betrekking hebben op:

 • De winst;
 • De zelfstandigheid;
 • De hoeveelheid klanten/ opdrachtgevers;
 • De financiële huishouding;
 • De tijd die je in je onderneming steekt;
 • De promotie van je bedrijf;
 • De ondernemingsvorm en aansprakelijkheid;
 • De risico vorm.

Met betrekking tot de winst is het resultaat van je bedrijf volgens de Belastingdienst bepalend of je als onderneming wordt gezien. Een bedrijf dat een geringe winst maakt, of zelfs een structureel verlies wordt door de fiscus niet als onderneming gezien.

De zelfstandigheid van de zzp’er is geen harde eis, maar kan van belang zijn bij het bepalen of je ondernemer bent of niet. Als jij zelf een invloed hebt hoe je een bedrijf inricht en hoe je je werkzaamheden kunt indelen. Als je goederen of diensten verkoopt wordt je sneller als ondernemer aangemerkt.

De hoeveelheid klanten en / of opdrachtgevers is zeker van belang. Als je slechts één of enkele opdrachtgevers hebt, kan er sprake zijn van “schijnzelfstandigheid”. Schijnzelfstandigen doen zich voor als ondernemer om te profiteren van de ondernemersvoordelen, maar zijn dit niet. De Belastingdienst ziet je dan als werknemer. De Belastingdienst hecht hier veel waarde aan, meer opdrachtgevers maakt je volgens de fiscus minder afhankelijk en kwetsbaar, waardoor je meer zelfstandig bent. 


De financiële huishouding van een zzp’er is natuurlijk een ruim begrip. De fiscus stelt dat je voldoende kapitaal moet hebben om te kunnen investeren in je onderneming om groei mogelijk te maken. Er zijn echter ondernemingsvormen die met slechts een kleine financiële investering moeten doen om rendabel te zijn.

De tijd die je aan je onderneming moet besteden wordt omschreven als het urencriterium. Het aantal aantoonbare uren dat je per kalenderjaar in je bedrijf werkzaam moet zijn is door de fiscus vastgesteld op 1225.

Ook de promotie is een ruim begrip en zal helpen in de besluitvorming bij twijfel. Als je je bedrijf actief promoot (bijvoorbeeld door een website of een logo), laat je duidelijk zien dat je een ondernemer bent of wilt zijn. Als je acquisitie pleegt, wordt je sneller aangemerkt als ondernemer.  

De ondernemersvorm spreekt voor zich. Als je een eenmanszaak hebt ben je hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele schulden en wordt je gezien als ondernemer. 

Dit sluit aan op de risico vorm. Een ondernemer loopt risico dat er niet betaald wordt voor zijn of haar producten of diensten. Hiervan ben je afhankelijk dus hiermee loop je risico. Wie op deze manier risico loopt, wordt door de fiscus gezien als ondernemer. 

Wanneer ben ik ondernemer als zzp’er?

Als jij wilt toetsen of je ondernemer bent als zzp’er kun je dit doen op de site van de Belastingdienst, al zal de bovenstaande uitleg voor zich spreken. Als je start met je eenmanszaak is het dus verstandig om dit lijstje even in je achterhoofd te houden, al zul je hier in het begin niet altijd invloed op uit kunnen oefenen. Als je wat verder bent met de ontwikkeling van je zaak en je staat op het punt om je belastingaangifte te doen, is het van belang om te weten of je ondernemer bent. In veel gevallen ben je dat bijna automatisch en kun je aanspraak maken op de volgende aftrekposten:

 • Zelfstandigenaftrek;
 • Startersaftrek;
 • MKB winstvrijstelling;
 • Investeringsaftrek;
 • Meewerkaftrek;
 • Fiscale oudedagsreserve;
 • Diverse andere aftrekposten.