Fiscale oudedagsreserve voor zzp’ers

door onze redactie

ZZP’ers hebben, in tegenstelling tot mensen die in loondienst werken, weinig mogelijkheden om pensioen op te bouwen. Het wél verstandig om hierover na te denken, om op latere leeftijd niet alleen afhankelijk te zijn van de AOW. Hier zijn meerdere mogelijkheden voor, waaronder de fiscale oudedagsreserve voor ZZP’ers.

Pensioen opbouwen is eigenlijk niets anders dan een spaarpotje vullen voor als je op latere leeftijd stopt met werken. Er zijn veel zzp’ers die hier niet erg actief mee bezig zijn, maar om het ook later goed voor elkaar te hebben, is het verstandig om de mogelijkheden eens te bekijken. Er zijn diverse mogelijkheden hiervoor die variëren van ingewikkelde pensioen constructies tot het eenvoudige banksparen. Een van de opties is het opbouwen van de fiscale oudedagsreserve.     

Wat is de fiscale oudedagsreserve?

De fiscale oudedagsreserve (FOR) is een mogelijkheid om een oudedagsvoorziening op te bouwen, zonder daadwerkelijk geld weg te nemen uit je onderneming. Dit kun je doen door een deel van de winst te reserveren. Over dat gereserveerde deel ontvangt de zzp’er uitstel van belastingheffing. Op het moment dat de zzp’er met pensioen gaat kan de zzp’er ervoor kiezen om de oudedagsreserve om te zetten in lijfrente, waarbij de belastingheffing plaats zal vinden over de lijfrentetermijnen.

Voorwaarden voor de fiscale oudedagsvoorziening

Er gelden vanzelfsprekend wel een aantal voorwaarden om deze constructie voor het “zakcentje voor later” in te mogen zetten:


  • De zzp’er moet voldoen aan het urencriterium van 1.225 uur per jaar;
  • De zzp’er moet een jongere leeftijd hebben dat 65 jaar. Hierbij wordt er gekeken naar de AOW leeftijd aan het begin van het belastingjaar;
  • De zzp’er moet over zijn winst inkomstenbelasting betalen (belastingtechnisch een ondernemer zijn).

Maximale reservering van de oudedagsreserve

Als gevolg van de verhoging van de AOW-leeftijd is de maximale reservering van de oudedagsreserve omlaag gegaan. Dit was voorheen 10,9% maar is verlaagd naar 9,8% van het winstcijfer van 2017. Voor de resultaten van 2018 is het percentage vastgesteld op 9,44%. Hierbij is een duidelijk verband waar te nemen van de verlaging van het percentage van de maximale reservering van de oudedagsreserve en de verhoging van de richtleeftijd van het pensioen (wat natuurlijk in verband staat met de pensioengerechtigde leeftijd van werknemers). 

Deze lijn is ook terug te zien in het maximumbedrag. Voor 2017 is dit bedrag € 8.946, voor 2018 is dit bedrag vastgesteld op € 8.775. zzp’ers die naast de FOR ook gebruik maken van een lijfrente voorziening of een bankspaarrekening moeten dit bedrag in mindering brengen op deze maximale bedragen. Tevens wordt er rekening gehouden met het ondernemingsvermogen, je mag nooit meer sparen aan oudedagsreserve dan het eigen vermogen van het bedrijf. Dit wordt jaarlijks aan het eind van het kalenderjaar vastgesteld.   

In een later stadium inkomstenbelasting betalen

Het percentage dat je mag reserveren als oudedagsreserve valt niet onder de inkomstenbelasting. Dit lijkt een groot voordeel, maar eigenlijk is het niet meer dat een uitstel. Je zult de belasting alsnog moeten betalen als het de oudedagsreserve vrijkomt of als je besluit te stoppen met je bedrijf. Je moet dus in een later stadium inkomstenbelasting betalen. Dit bedrag kan soms flink oplopen. Het is dus verstandig om dit bedrag te reserveren hiervoor zodat je tegen die tijd niet tegen onaangename verrassingen, die je had kunnen voorkomen, aan loopt.