Het belang van algemene voorwaarden voor de zzp'er

door onze redactie
Als zzp'er ben je ongetwijfeld niet dagelijks bezig met je algemene voorwaarden. Toch is het goed om hier af en toe wel aandacht aan te besteden. Hier kun je een hoop problemen en misverstanden mee voorkomen. Het belang van algemene voorwaarden voor de zzp'er is dus groot. Zie het als een bescherming voor jouw bedrijf.

De term “afspraak is afspraak” valt regelmatig bij het sluiten van een overeenkomst maar hoe bindend zijn de afspraken die mondeling worden afgesloten? Als een mondelinge overeenkomst uitloopt in een meningsverschil is het vaak het ene woord tegen het andere. Op zo’n moment sta je als zzp'er vaak niet sterk en valt het niet mee om je gelijk te halen. Daarom is een schriftelijke vastlegging van overeenkomsten zeer belangrijk. De basis hiervoor zijn jouw algemene voorwaarden.  

Wat zijn algemene voorwaarden?

Als we de wet erop na slaan komen we de volgende definitie voor algemene voorwaarden tegen: "Algemene voorwaarden: een of meer bedingen die zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen, met uitzondering van bedingen die de kern van de prestaties aangeven, voor zover deze laatstgenoemde bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd."

Het gewicht van de kleine lettertjes 

Algemene voorwaarden zijn dus leveringsvoorwaarden die je standaard wil laten gelden bij overeenkomsten met klanten of opdrachtgevers. Algemene voorwaarden zijn dus die beroemde kleine lettertjes die vaak pas bekeken worden als de situatie ernaar is. Ga maar na, hoe vaak bekijk jij de algemene voorwaarden van een andere partij als je een overeenkomst sluit? Die kleine lettertjes zijn soms gewichtiger als dat we beseffen!

Het belang van algemene voorwaarden voor de zzp'er

Algemene voorwaarden zijn dan ook van zeer groot belang voor de zzp'er. De doelstelling van de algemene voorwaarden is om duidelijkheid voor beiden partijen te realiseren. Je kunt afspraken maken over de procedures hoe, waar en wanneer producten of diensten geleverd worden maar deze voorwaarden zijn ook van belang in jouw debiteurentraject. Je kunt hierover duidelijke afspraken in je voorwaarden opnemen om te voorkomen dat je blijft zitten met onbetaalde rekeningen. Je kunt dan termen als eigendomsvoorbehoud of retentierecht in je voorwaarden omschrijven.   


Voorkom misverstanden

Vanzelfsprekend kun je in een overeenkomst gerust van je algemene voorwaarden afwijken. Hiervoor is het wel belangrijk dat je deze afwijkende afspraken schriftelijk met je samenwerkende partij vastlegt, ook dit weer om misverstanden te voorkomen. Met deze schriftelijke afspraken sta jij als zzp'er juridisch sterker en sluit je risico’s uit. Daarnaast zijn deze algemene voorwaarden een belangrijk onderdeel van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Opstellen van algemene voorwaarden

Voor het opstellen van jouw algemene voorwaarden kun je het beste laten doen door iemand met een juridische achtergrond. Deze mensen zijn hier vaak in gespecialiseerd en weten exact hoe de rechtsgeldige regels op papier moeten komen te staan. Je kunt dus geen onredelijke bepalingen in jouw algemene voorwaarden opnemen. Voor het opstellen van je algemene voorwaarden kun je er natuurlijk voor kiezen om een standaardformulier van het internet te gebruiken. Dat is wellicht een voordelige oplossing, maar deze regels zijn natuurlijk niet specifiek gericht op jouw producten of diensten. Het is dan ook maar de vraag of dat verstandig is.   

Belangrijk! Zorg voor actuele algemene voorwaarden

Hoewel je hier dus niet dagelijks mee bezig bent, is het goed om hier af en toe je licht over te laten schijnen en na te gaan of jouw bedrijfsvoorwaarden nog actueel zijn. Dit wordt zeker van belang met betrekking tot de strengere privacywet waarbij de algemene voorwaarden een nóg grotere rol gaan spelen bij het sluiten van een overeenkomst.

Verouderde voorwaarden kunnen soms het gevolg hebben dat ze je niet meer optimaal beschermen. Er kunnen veranderingen plaatsvinden die je moet meenemen in je algemene voorwaarden. Denk hierbij aan wetswijzigingen maar ook een verandering van jouw aanbod. Koester dus de waarde die de algemene voorwaarden voor jou kunnen hebben en geef deze regels de aandacht die nodig is