Is het voor een zzp’er noodzakelijk om een kredietverzekering af te sluiten?

door onze redactie
Wie regelmatig naar de radio luistert, zal ongetwijfeld de reclameboodschap herkennen waarin een soort roulette wordt nagebootst. De inzet is de betaling van een factuur van een zzp’er. Wordt de factuur betaald of niet? De reclamespot is gericht op het aanprijzen van een kredietverzekering omdat het in sommige gevallen helemaal niet zo zeker is dat alle facturen keurig netjes betaalt worden. Is het voor een zzp’er noodzakelijk om een kredietverzekering af te sluiten?

Als we de reclamespot mogen geloven, is de kans ongeveer 50% dat je rekening betaalt wordt. Vanzelfsprekend wordt dit vrij zwart-wit gesteld, maar het is wel degelijk een situatie waar veel zzp’ers soms mee kampen. Verschillende onderzoeken hebben uitgewezen dat driekwart van de zzp’ers wel eens te maken heeft met facturen die niet of te laat worden betaald. In het ergste geval kan dit leiden tot een faillissement van een bedrijf. Veel zzp’ers moeten immers eerst investeren om te kunnen leveren.  

Twee soorten kredietverzekeringen

De term “kredietverzekering” wordt gebruikt voor twee verschillende verzekeringen. Je kunt een kredietverzekering gebruiken om je eigen krediet te verzekeren. Deze verzekering heeft betrekking op de aflossing van een eventuele lening. Op het moment dat je langdurig ziek wordt en deze aflossing door een gebrek aan inkomsten niet zelf kunt betalen, kan de verzekering deze verplichting voor je overnemen. 

De kredietverzekering waar de reclameboodschap naar refereert, is de verzekering tegen het uitblijven van betalingen van zakelijke debiteuren als je op rekening levert. De verzekering geeft een dekking voor jouw verlies aan inkomsten, als je zakelijke klant door faillissement niet in staat is om je te betalen. Je kunt dus géén aanspraak maken op de verzekering als de klant niet wil betalen.

De prijs voor het afsluiten van een kredietverzekering

Het afsluiten van een kredietverzekering is vaak niet goedkoop. De hoogte van de polis is in de meeste gevallen een percentage van je omzet. Andere factoren die het bedrag bepalen wat je aan de verzekeraar moet afdragen zijn:

  • Het aantal debiteuren met betrekking tot risicospreiding;
  • De dekking bij financiële schade;
  • De herkomst van de debiteuren;
  • De hoogte van het eigen risico.

De verzekeraar zal je klant of klantenkring altijd screenen en accepteren tot een bepaald kredietlimiet. Het is overigens goed te weten dat veel kredietverzekeraars je kunnen ondersteunen bij het voorkomen van deze problemen. Veel instanties verzamelen immers gegevens van bedrijven en betalingservaringen van andere organisaties met een specifiek bedrijf. Op basis van deze informatie kan een rapport worden opgesteld waarin de score van kredietwaardigheid van een specifiek bedrijf wordt opgenomen. Je kunt je dus hiermee zelf een beeld vormen van de risico’s die je loopt als je met dit bedrijf gaat samenwerken.   


Is het voor een zzp’er noodzakelijk om een kredietverzekering af te sluiten?

De vraag is of het voor een zzp’er noodzakelijk is om een kredietverzekering af te sluiten. Als je een klein bedrijf hebt met een relatief vaste Nederlandse klantenkring is een dergelijke verzekering vaak niet noodzakelijk. Daarnaast zijn er uiteraard diverse voorzorgsmaatregelingen die je kunt nemen. 

Er zijn ook een aantal situaties waarin het toch goed is om deze verzekering te overwegen. Uiteraard is dit het geval als je veel onbetaalde facturen moet afschrijven. Als je werkt met kleine marges kan het ook raadzaam zijn om een dergelijke verzekering af te sluiten. Daarbij zie je dat veel bedrijven die snel groeien of veelvuldig zaken doen met buitenlandse partners een kredietverzekering hebben afgesloten.

Je kunt een kredietverzekering dan ook op verschillende manier inrichten:

  • Een verzekering per specifieke overeenkomst;
  • Een verzekering gericht op één grote klant of opdrachtgever;
  • Een verzekering op basis van overeenkomsten uit een specifiek land;
  • Een verzekering gericht op je volledige omzet.

Wat is de procedure bij het uitblijven van betalingen?

Op het moment dat je merkt dat de betaling van de openstaande factuur (ondanks het versturen van aanmaningen) uitblijft, kun je een beroep doen op je kredietverzekering. Voorwaarde is wel dat je duidelijke betalings- en leveringsvoorwaarden in je overeenkomst hebt opgenomen en dat je een duidelijke eigendomsvoorbehoud hebt vastgelegd.  

De verzekeringsmaatschappij neemt de vordering over en start een procedure om toch nog het verschuldigde bedrag in bezit te krijgen. Als dit niet lukt, krijg je het vooraf afgesproken bedrag van de vordering. 

Als je als zzp’er de beschikking hebt over een kredietverzekering, hoef je minder vrees te hebben of een factuur wel of niet betaald wordt. De roulette zal voor jou hoeven niet draaien. Het is wel verstandig om even voor je zelf in kaart te brengen waarom je een eventueel risico loopt. In veel gevallen kan dit risico eenvoudig voorkomen worden en is het niet noodzakelijk om een kredietverzekering af te sluiten.