Mkb-winstvrijstelling, gunstig of ongunstig?

door onze redactie
Als je als ondernemer wordt gezien voor de inkomstenbelasting, heb je recht op mkb-winstvrijstelling. Dit is een wettelijke vastgelegde aftrekpost die je fiscale winst verlaagd. Je hoeft dus onderaan de streep minder belasting te betalen. Het enige wat je hiervoor hoeft te doen is ondernemen en winst te maken. Het verschil tussen het schrijven van zwarte en rode cijfers in de boekhouding zal bepalend zijn of de mkb-winstvrijstelling gunstig of ongunstig uitpakt voor jou als zzp’er.
Dit artikel in het kort:

  • De mkb-winstvrijstelling is een wettelijke vastgelegde aftrekpost waarmee de fiscale winst wordt verlaagd.
  • De mkb-winstvrijstelling is onderdeel van de belastingaangifte.
  • Regeling is voorbehouden aan belastingplichtigen die als ondernemer worden gezien voor de inkomstenbelasting.   
  • De mkb-winstvrijstelling is gunstig bij winst, ongunstig bij verlies. 

De mkb-winstvrijstelling is een regeling die onderdeel is van de Wet inkomstenbelasting die in werking is getreden in 2001. De letters “MKB” staan uiteraard voor “midden en kleinbedrijf” maar duiden niet op een specifieke groep of eventuele voorwaardes die verbonden zijn aan het toepassen van de regeling. De mkb-winstvrijstelling is in januari 2007 ingevoerd. De doelstelling van deze regeling is destijds door de overheid in het leven geroepen om mensen te stimuleren om te starten als ondernemer en om een evenwichtige verdeling van de ondernemersfaciliteiten te creëren. 

De mkb-winstvrijstelling wordt weergegeven in een percentage. Om de hoogte van deze aftrekpost te bepalen, moet er een rekensom worden gemaakt. Hierbij wordt de gemaakte winst uiteraard als uitgangspunt genomen. Van deze winst moet de ondernemersaftrek en de toevoeging van de fiscale oudedagsreserve (de FOR voor de pensioenvoorziening) worden afgetrokken. Over het bedrag dat hiervan overblijft, mag een vastgesteld percentage worden genomen waarover géén belasting hoeft te worden betaald. Het in 2019 geldende percentage is 14%. Dit percentage wordt in de praktijk slechts zelden aangepast. 

Onder de eerder genoemde ondernemersaftrek vallen de zelfstandigenaftrek, startersaftrek, startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid, meewerkaftrek, de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk en de stakingsaftrek.  


Mkb-winstvrijstelling aanvragen?

De mkb-winstvrijstelling is een regel die toegepast mag worden door iedere persoon die als ondernemer wordt gezien voor de inkomstenbelasting. Deze regeling is onderdeel van de belastingaangifte. Het is dan ook niet nodig om mkb-winstvrijstelling aan te vragen. Daarnaast hoeft er ook niet te worden voldaan aan het urencriterium van 1225 werkzame uren in de onderneming zoals bij andere regelingen vaak wel het geval is. Het voldoen aan deze voorwaarde met betrekking tot de mkb-winstvrijstelling is in 2010 vervallen.   

Mkb-winstvrijstelling, gunstig of ongunstig?    

Bij de mkb-winstvrijstelling is er sprake van een positief belastingvoordeel bij winst. In 2019 wordt over 14% van de winst geen belasting verschuldigd. Uiteraard is het tegenovergestelde het geval als er rode cijfers in de boekhouding staan vermeld. In dat geval zal deze vrijstelling nadelig uitpakken. Als een onderneming verlies lijdt, verkleint de mkb-vrijstelling het fiscale verlies.