Verantwoord investeren als zzp’er

door onze redactie
Het is duidelijk merkbaar dat de economie wat aantrekt. Steeds meer bedrijven maken gebruik van de diensten van zzp’ers om groei te realiseren. Dit zou een reden voor je kunnen zijn om te investeren in je bedrijf, maar het blijft belangrijk om dit overwogen te doen. Er zijn dan ook een aantal (financiële) zaken die je zeker moet bekijken met betrekking tot verantwoord investeren als zzp’er.

Het is in alle opzichten merkbaar dat de economie aantrekt. Omzetten worden hoger, er komen meer orders binnen en het vertrouwen groeit weer. Het is duidelijk te merken dat er meer investeringen gedaan worden met het oog op een rooskleurige toekomst. Dit is niet alleen merkbaar bij de grotere spelers in het bedrijfsleven, maar ook bij de zzp’ers. Vaak loopt deze lijn parallel met elkaar. Het is voor een zzp’er wél van belang om de investeringen overwogen te doen. Een investering waarmee niet het beoogde doel wordt bereikt, heeft vaak veel meer financiële impact op de cijfers van een zzp’er als van een grote onderneming. Daarom is het belangrijk om verantwoord te investeren en een aantal zaken weloverwogen keuzes te maken als zzp’er. Dit heeft niet alleen betrekking of de investering mogelijk is, maar ook uit welke middelen deze keuze gefinancierd wordt. 

Begroting in combinatie met een groeiplan opstellen

Veel ondernemers zien stilstand als achteruitgang en ondernemen om met de zaak te groeien. Dit laatste kan vaak niet zonder investeren al zal dat nooit zonder risico’s gepaard gaan. Veel ondernemers zien het nemen van risico’s als onderdeel van het ondernemen, maar een goede ondernemer weet wel waar hij of zij mee bezig is en of het verantwoord is om risico’s te nemen. Dit is afhankelijk van de marktsituatie én de eigen financiële huishouding. 

De belangrijkste motieven voor een zzp’er om te investeren zijn vervanging, het verbeteren van efficiëntie in bedrijfsprocessen, uitbreiding van capaciteit, het aanbieden van nieuwe activiteiten, kennisverrijking en het blijven voldoen aan wettelijke bepalingen. 

De enige manier om een goed beeld te vormen of het verantwoord is om te investeren is door een begroting in combinatie met een groeiplan voor je bedrijf te maken. Veel zzp’ers kunnen dit doen op basis van het ondernemingsplan ze eerder hebben opgesteld bij het oprichten van het bedrijf. Als dit niet meer actueel is, is het verstandig deze eerst bij te stellen. 

Financieel plan opstellen als zzp’er

Op basis van je begroting en groeiplan combinatie, kun je een financieel plan opstellen. Dit plan van aanpak stel je op om vast te stellen hoeveel geld je je nodig hebt om je groeiplannen te verwezenlijken. Hierbij is het natuurlijk belangrijk dat je wél rond moet kunnen blijven komen en je je financiële verplichtingen natuurlijk wel moet blijven nakomen. Deze vaststelling van de hoogte van investering kan worden gezien als een investeringsbegroting. Op basis hiervan kun je een financieringsplan opstellen, waarin je aangeeft hoeveel geld je zelf beschikbaar hebt voor de investering in combinatie met de hoogte van het benodigde vreemd vermogen.


Investeren uit eigen middelen

Als je kunt investeren uit eigen middelen, zal dit vaak minder financiële risico’s en verplichtingen met zich meebrengen. Daarnaast is dit een snellere en voordeligere optie in vergelijking met het financieren uit vreemd vermogen. Een zzp’er die veel reserves heeft, zou deze keuze kunnen maken. Het kan een goede keuze zijn om nog even te wachten met de investering tot de benodigde financiële middelen toereikend zijn.

Veel zzp’ers kunnen meer geld vrijmaken dan ze zelf beseffen. Vaak biedt een beter beheer en efficiëntie met betrekking tot debiteuren, crediteuren, voorraden en het omgaan met kosten veel mogelijkheden. Daarnaast kan er gekozen worden voor overeenkomsten die meer flexibiliteit bieden aan de zzp’er, zoals leasecontracten. Ook bedrijfsmiddelen, goederen of een bedrijfspand worden gezien als eigen vermogen. Je kunt een deel uit dit vermogen vrijmaken om een investering te financieren. 

Investeren door gebruik te maken van een externe financiering

Op het moment dat je eigen middelen ontoereikend zijn en je toch wilt investeren, kun je gebruik maken van een externe financiering. Hierin heb je als zzp’er diverse mogelijkheden naast de traditionele bank. Een bank was in het verleden dé instantie om geld te lenen, maar is tegenwoordig niet meer de meest voordelige optie. Alternatieve kredietvormen als crowdfunding, informal investors, online kredietplatforms of venture capital fondsen kunnen een veel voordeligere optie zijn. Het is van groot financieel belang om deze opties goed te onderzoeken voor je een keuze maakt. Een verkeerde keuze kan grote financiële gevolgen hebben. Er gaat dan veel meer tijd overheen, voordat een investering is terugverdiend als dit überhaupt nog wel het geval is.  

Verantwoord investeren als zzp’er  

Bij de term investeringen wordt onderscheidt gemaakt tussen vlottende- en vaste activa. Vlottende activa zijn investeringen die korter dan een jaar meegaan (zoals grondstoffen en voorraden), vaste activa is een investering voor een langere termijn. Bij dit laatste kan gedacht worden aan gebouwen, machines, inrichting en vervoersmiddelen. Daarnaast kan het ook interessant zijn om te investeren in kennis (valt onder vaste activa). Kennis, ontwikkeling en educatie is immers een belangrijke waarde in deze kenniseconomie. Voor een ondernemer die veel belang hecht aan het ontwikkelen van nieuwe ideeën en het toepassen van nieuwe technologieën kan een kennisinvestering van grote waarde zijn.   

Verantwoord investeren als zzp’er heeft alles te maken met wel overwogen keuzes. De opties die je hebt hangen af van de situatie en/of branche waarin je actief bent en de doelstelling die je hebt. De meest geschikte financieringsmix blijft voor iedere ondernemer anders. Het kan interessant zijn om de groei van de markt te volgen en mee te gaan door te investeren in je bedrijf maar het kan ook een keuze zijn om dit nu net niet te doen en een pas op de plaats te maken, ondanks dat deze keuze voor veel ondernemers niet bij het ondernemerschap hoort. Ondernemerschap is echter wel vooruitzien en er soms voor kiezen om een (betere) kans later te pakken.