Verplichte informatie in een samenwerkingsovereenkomst

door onze redactie
Als je als zzp’er een samenwerking aangaat, is dit uiteraard geen arbeidsovereenkomst. Er wordt dan géén arbeidscontract getekend maar een samenwerkingsovereenkomst. Ook hierin moeten een aantal specifieke gegevens terugkomen, maar een aantal gegevens hoef je niet te overhandigen. Ontdek welke informatie je verplicht moet overhandigen en wat niet verplicht is, ondanks dat er wel veel naar wordt gevraagd.
Dit artikel in het kort:

  • Er zijn een aantal zaken die verplicht moeten terugkomen in een samenwerkingsovereenkomst tussen ZZP’er en opdrachtgever.
  • Veel opdrachtgevers vragen naar meer persoonlijke informatie.
  • De privacywet speelt een belangrijke rol in het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten.
  • Inzage door de verantwoordelijke persoon in bewijzen van vaardigheden kun je in de samenwerkingsovereenkomst opnemen. 

Er zit een groot verschil tussen een arbeidsovereenkomst en een samenwerkingsovereenkomst. In veel gevallen worden deze verschillende overeenkomsten wel op dezelfde manier benaderd. Dit kan gevolgen hebben voor de privacy van de ZZP’ er. Veel ondernemers vragen immers veel meer (persoonlijke informatie dan strikt noodzakelijk is in een samenwerking. 

Gegevens die voor moeten komen in een samenwerkingsovereenkomst

Hoewel het in de praktijk niet altijd gebeurt, is het wel verstandig om een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan, en deze schriftelijk vast te leggen, om eventuele misverstanden achteraf te voorkomen. Uiteraard zullen er in deze overeenkomst zaken voorkomen die ook in de algemene voorwaarden vermeld staan, deze overeenkomst (opdrachtbevestiging) heeft echter meer een specifiek karakter en is gericht op deze overeenkomst. 

Er zijn een aantal zaken die in een samenwerkingsovereenkomst moeten voorkomen:

  • Gegevens beide partijen;
  • Omschrijving van de opdracht en werkzaamheden;
  • De vergoeding voor de freelancer (incl. en excl. BTW):
  • De betaaltermijn;
  • Het bewijs van zelfstandigheid van beide partijen.
  • Handtekening van beide partijen.

Zaken die juist niet verplicht zijn om te overhandigen

In veel gevallen zal de opdrachtgever vragen om meer informatie, die in strijd is met de AVG. Uiteraard wordt dit vaak niet met kwade bedoelingen gevraagd, maar het is zeker belangrijk om je privacygevoelige gegevens te beschermen. 

Zo is het geen verplichting om een kopie van je ID of paspoort te verstrekken. De opdrachtgever mag deze immers niet in de administratie opnemen.

Ook het opslaan van een bankpas is niet toegestaan omdat er geen wettelijke grondslag is om deze te bewaren. Daarnaast is het niet nodig om een uittreksel van de KvK te verstrekken. Deze kan de opdrachtgever zelf downloaden bij deze instantie en hiervoor de kosten betalen.

In specifieke doelgroepen kan de opdrachtgever wel vragen om inzage te geven in bewijzen van vaardigheid. Deze zul je uiteraard moeten kunnen aantonen om de opdracht te kunnen uitvoeren. In de samenwerkingsovereenkomst kun je opnemen dat de verantwoordelijke persoon deze bewijzen gezien heeft en akkoord heeft bevonden. Daar is deze overeenkomst immers voor.