Zijn er Arbo regels voor de zzp’er?

door onze redactie

Voor iedere sector in Nederland zijn Arbo regels voorgeschreven. Hoe zit dit voor de zelfstandigen? Zijn er Arbo regels voor de zzp’er? In dit artikel lees je hier alles over.

De belangrijkste reden om te kiezen voor zelfstandig ondernemerschap is voor zzp’ers wel de vrijheid die bij deze vorm van ondernemerschap ervaren wordt. Een zzp’er kan in principe zelf de invulling van zijn bedrijf bepalen en de manier waarop hij of zij in het bedrijf werkzaam is. Er zijn dan ook geen concrete CAO afspraken voor zzp’ers, al lijkt het erop dat de overheid wat meer invloed wil gaan uitoefenen op “CAO-achtige zaken” zoals het plan om minimumtarieven in te voeren en plannen over de “opdrachtgever verklaring” in vorm van een webmodule dat naar de belastingdienst moet worden verstuurd na het sluiten van een overeenkomst. 

“CAO-achtige zaken” voor de zzp’er

Deze “CAO-achtige zaken” zijn natuurlijk niet de enige restricties die een zelfstandig ondernemer in zijn of haar vrijheid ervaart. De belastingdienst zal immers niet als “nieuwe contactpersoon” hoeven te worden aangemaakt en er zijn natuurlijk wel een aantal regels die ook voor de zzp’er van toepassing zijn. Denk hierbij aan de ARBO wet die sinds 2012 ook van toepassing is op de zzp’ers om oneerlijke “concurrentie” te voorkomen. Een zzp’er die zich niet aan de regels hoeft te houden, kan immers wel eens voordeliger zijn om in te huren, een andere “CAO-achtige zaak” dus.  

Arbo-wet voor de zzp’er

De Arbo-wet of de Arbeidsomstandighedenwet is een wet waarin regels zijn beschreven die gericht zijn op de gezondheid, veiligheid en welzijn van werknemers van een bedrijf, maar ook voor de zelfstandigen die in het bedrijf werkzaam zijn. Eigenlijk is het dus wel goed dat de zzp’ers een beetje beperkt worden in deze vrijheid. Je loopt immers dezelfde risico’s als anderen op een werkvloer en jouw leven en welzijn is natuurlijk essentieel voor jouw bedrijf. Waarom zou je dan ook maar overwegen om je hier niet aan te houden?


zzp’ers die dus werkzaam zijn in sectoren als de landbouw, industrie, bouwnijverheid, binnenscheepvaart en de reparatie- en installatiebranche lopen dus géén andere risico’s dan mensen die daar in loondienst werken. Ook jij bent betrokken bij het werk met de gevaarlijke stoffen, machines en gereedschappen of het werken op hoogte. Ondanks dat jij eigen baas bent, ben je niet vrij om te gaan en staan waar jij wilt. De Arbo-wet is een rechtsgeldige wet die ook jou zal beschermen tegen ongevallen en ziekte.

Niet alle ARBO gerelateerde regels gelden voor de zzp’er

Hoewel de zzp’er zich op de werkvloer zeker moet houden aan de ARBO regels, is dit niet in alle opzichten het geval. Een zzp’er is namelijk niet verplicht om een risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E) te maken en jaarlijks te evalueren. Dit is natuurlijk logisch, gezien de constructie van een ZZP overeenkomst. zzp’ers verhuren immers zichzelf. De verantwoording van de RI&E ligt in de meeste gevallen bij de opdrachtgever. 

Wat is de inspectie SZW?

De naleving van de Arbo regels wordt gecontroleerd door de inspectie SZW. Dit inspectie orgaan is een onderdeel van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid en komt voor uit een samenvoeging van de Arbeidsinspectie, de Inspectie Werk en Inkomen en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst. De inspectie SZW kan jou boetes opleggen bij overtreding van de Arbo regels, hoe zelfstandig jij ook bent.