‘60 procent zzp’ers is wél beschermd tegen arbeidsongeschiktheid’

door Henk Hanssen
Ze sparen niet. Ze regelen niets. Ze leven op goed geluk. Dat is het beeld dat oprijst uit het onderzoek waar het CBS vorige week mee naar buiten kwam. Veertig procent van de zzp’ers zou helemaal niets hebben geregeld in geval zij arbeidsongeschikt raken. Critici stellen echter dat het onderzoek kant noch wal raakt en dat het CBS ‘misleidende’ cijfers publiceert.
Dit artikel in het kort:

  • Volgens een onderzoek van het CBS heeft veertig procent van de zzp’ers helemaal niets geregeld in geval zij arbeidsongeschikt raken.
  • Het onderzoek onderstreept de bij het pensioenakkoord gemaakte afspraak om zelfstandigen te verplichten een aov af te sluiten, meent FNV Zelfstandigen.
  • Critici, waaronder belangenorganisatie ZZP Nederland, kraken het ‘misleidende’ onderzoek. 

Zzp’er zitten gevangen in een frame

Ze worden uitgebuit door almachtige bedrijven en als ze een been breken, een hernia oplopen of om een andere reden uit de roulatie raken, zijn ze aan de goden en de bedelstaf overgeleverd. Al geruime tijd zitten zzp’ers gevangen in dit weinig benijdenswaardige frame. Begin deze maand werd dit beeld bevestigd door een onderzoek van het Centraal Bureau voor Statistiek en TNO. Uit de Zelfstandigen Enquête Arbeid die deze organisaties elke twee jaar onder ruim vijfduizend zelfstandigen houden, bleek dat veertig procent van de zzp’ers geen voorziening heeft getroffen voor het geval zij arbeidsongeschikt raken.

Verzekering moet betaalbaar zijn


De verontrustende cijfers gaven nieuwe voeding aan de bij het pensioenakkoord gemaakte afspraak om zelfstandigen te verplichten een aov af te sluiten. Begin 2020 leggen de sociale partners hier voorstellen voor op tafel. Uitgangspunt is dat de verzekering betaalbaar moet zijn. ‘Het is in de huidige, voor velen onbetaalbare en ontoegankelijke verzekeringsmarkt niet zo gek dat met name de groep met de laagste inkomens geen voorziening heeft getroffen,’ verklaarde Marjan van Noort van FNV Zelfstandigen. ‘We moeten met z’n allen niet willen dat mensen moeten gaan bedelen omdat een verzekering niet mogelijk was.’

Onderzoek CBS is ‘misleidend’

Volgens ZZP Nederland is het onderzoek van het CBS en TNO echter helemaal niet geschikt om beleidsmaatregelen op te baseren. De belangenorganisatie kwalificeert de studie zelfs als ‘misleidend’. Om verschillende redenen: tot de ondervraagden behoren ook ‘ondernemers’ die volgens de definitie van de Belastingdienst geen ondernemer zijn. Mensen met een laag extra inkomentje dat het verzekeren niet eens waard is, aldus ZZP Nederland. Daarnaast hebben vier van de vijf zzp’ers met hogere inkomens wél een aov afgesloten en van zelfstandigen uit de laagste inkomenscategorie heeft dertig procent een voorziening. De titel van het nieuwsbericht van het CBS had ook kunnen zijn dat zes op de tien zelfstandigen wél een voorziening heeft getroffen, aldus ZZP Nederland.

Henk Hanssen

Henk Hanssen is journalist en schrijver van fictie- en non-fictieboeken. Hij studeerde aan de School voor de Journalistiek en de Filmacademie. Hanssen werkt(e) voor diverse opdrachtgevers waaronder De Zaak, Men’s Health, ANWB, ING bank en ZZPInside waarvan hij hoofdredacteur is.

Volg Henk Hanssen op: