Aantal zzp’ers in de zorgsector toegenomen

door onze redactie
Het aantal zzp’ers in de zorg is sterk toegenomen. De Kamer van Koophandel meldde dat het aantal zelfstandigen zonder personeel in deze sector met maar liefst 50% is toegenomen ten opzichte van vijf jaar geleden. Deze cijfers zijn een logisch gevolg van het tekort aan personeel waarmee deze sector te kampen heeft. De vacatures in de zorgsector zijn immers lastig in te vullen.

Net als de bouw- en de onderwijssector heeft ook de zorgbranche een groot personeelstekort. In alle drie de sectoren is een duidelijke groei zichtbaar van het aantal zelfstandigen die in de betreffende branches actief zijn. Dit blijkt uit de cijfers die de Kamer van Koophandel onlangs vrijgaf over de hoeveelheid zelfstandigen die tegenwoordig werkzaam zijn in de zorgbranche. Hierin is een forse stijging waar te nemen ten opzichte van een meting die in 2013 heeft plaatsgevonden:

In 2013 waren zo’n 80.000 zzp’ers in de zorgsector ingeschreven.

In 2018 is dit aantal gestegen naar een aantal van 121.000. Dit is een stijging van meer dan 50%. Ongeveer 10% van alle mensen die tegenwoordig werkzaam zijn in de zorgsector “opereren” als zelfstandige. 

Beroepen in de zorgsector waar veel zzp’ers actief zijn

Er zijn een aantal beroepen in de zorgsector waarin veel zzp’ers actief zijn. Hierbij kan gedacht worden aan verpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers, fysiotherapeuten en psychologen. Daarnaast zijn er ook veel medewerkers in de kinderopvang actief als zelfstandige ondernemer.  


Het grote voordeel voor de zelfstandige is dat deze persoon over het algemeen meer verdient dan de vaste medewerkers, beschikking heeft over eigen arbeidstijden (en dus zelf de beschikbaarheid voor de minder aantrekkelijke diensten zoals weekend- en nachtdiensten kan bepalen) en minder administratieve werkzaamheden voor de zorginstelling hoeft te verrichten.

De noodzaak van het inzetten van zzp’ers in de zorgsector

Veel zorginstelling zijn genoodzaakt om de samenwerking aan te gaan met zzp’ers om een personeelstekort het hoofd te bieden. Door gebruik te maken van de diensten van een zzp’er heeft een zorginstelling direct de beschikking over gekwalificeerd personeel, hetgeen op sommige afdelingen absoluut noodzakelijk is. Denk alleen maar aan een spoedeisende hulp in het ziekenhuis.  

De keerzijde van de medaille is het hogere kostenplaatje dat hieraan verbonden is. Daarnaast ervaren de zorginstellingen dat de zelfstandige veel minder binding heeft met een ziekenhuis en dat het vaste personeel zwaarder belast worden door de inzet van meer zelfstandigen. Door de vrijheid die een zelfstandige heeft met betrekking tot het invullen van de werktijden, moeten de minder aantrekkelijke diensten immers vaker worden opgevuld door het vaste personeel. Veel zorginstellingen formeren teams waarbij vaste medewerkers een combinatie vormen met zelfstandigen om een goede mix te vormen en proberen te voorkomen dat de teams alleen maar uit zzp’ers bestaan. 

Vanzelfsprekend wordt er door de zorginstellingen veel aandacht besteedt aan goed en “gezond” werkgeverschap om het gebrek aan vast personeel in te vullen. Gezien het hoge tekort is het echter de verwachting dat deze sector in de eerst komende tijd nog veelvuldig gebruik zal maken van zelfstandigen.