Afnemende groei in bouwsector biedt kansen voor zzp’ers

door onze redactie

Hoewel veel bouwbedrijven de vraag bijna niet aankunnen, zit de sector in zwaar weer. Bij veel bouwbedrijven staan de marges onder zware druk. Het gevolg is dat de groei in de bouwsector zal afnemen in 2019, hierdoor ontstaan er juist kansen voor zzp’ers die in deze sector werkzaam zijn. Deze verwachting staat te lezen in de sectoranalyses van de verschillende grote banken.
Dit artikel in het kort:

  • Bouwsector heeft problemen om eigen kansen te verzilveren
  • Marges onder zware druk door een kromme verhouding tussen vraag en aanbod 
  • Veel kansen voor ZZP’ers in de bouwsector.
  • Marge verhogende innovaties op korte termijn moeilijk te realiseren

Ook in 2018 was een duidelijke groei zichtbaar in de bouwsector. Na een zeer magere periode is ook vorig jaar in vrijwel ieder kwartaal een duidelijke groei gerealiseerd. De cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek lieten alleen in het derde kwartaal een kleine stagnatie zien in de groei van de bouwsector maar gezien de zeer sterke groei in het tweede kwartaal (in combinatie met de cijfers van het vierde kwartaal) kan er aangenomen worden dat dit slechts een correctie was. Deze stagnatie was ook voor het eerst sinds acht maanden dat deze stijgende lijn doorbroken werd.  

Bouwsector onder druk in 2019

Volgens de sectoranalyses van zowel de ABN AMRO bank, de ING bank als de Rabobank is deze bovengenoemde ontwikkeling volledig in lijn met de economische ontwikkeling. De zichtbare sterke groei in de bouw is een heel gebruikelijke beweging in de laatste fase van de economische opleving. De verwachting is echter dat de bouwsector onder druk komt te staan in 2019, maar dat dit wél kansen biedt voor zzp’ers.

In 2018 is er een duidelijke stagnatie geweest in het aantal afgegeven bouwvergunningen voor nieuwbouwprojecten. Deze ontwikkeling is een duidelijk signaal dat de bouwsector onder druk komt te staan. Deze druk wordt veroorzaakt doordat bouwbedrijven problemen hebben om kansen te verzilveren. De ABN AMRO bank schrijft zelfs over een duidelijke mismatch tussen vraag en aanbod, maar ziet (net als de andere twee banken) hierin wel grote kansen voor zzp’ers die in deze sector werkzaam zijn.

Hoogconjunctuur zorgt voor problemen in de bouw

De banken schrijven dat de hoogconjunctuur een belangrijke oorzaak is voor veel problemen in de bouw. Er is hierbij duidelijk sprake van een wisselwerking. De banken doceren dat er door de economische groei wel meer vraag is naar bouwprojecten maar dat veel bedrijven die in deze sector werkzaam zijn problemen hebben met de steeds hogere bouwkosten. Een sterk toegenomen vraag naar bouwmaterialen heeft de prijs hiervan sterk opgedreven. Daarnaast is de beschikbaarheid van bouwmaterialen een stuk minder. Deze ontwikkelingen kunnen ten koste gaan van de marges, vooral in overeenkomsten die al een geruime tijd geleden zijn gesloten.  

Personeelstekort ten koste van marges in de bouw


Een andere zeer belangrijke oorzaak waardoor de marges in de bouw onder druk staan, zijn de personeelstekorten in de sector. Veel bedrijven hebben grote problemen om vakkundig personeel aan te trekken. Door het groeiende personeelstekort missen bouwbedrijven capaciteit, waardoor zij niet of nauwelijks aan de stijgende vraag kunnen voldoen. Daarnaast zetten de hogere (cao) lonen de marges van diverse projecten onder druk.

Dit levert grote kansen op voor zzp’ers die in deze sector werken. Veel bouwbedrijven en aannemers maken veelvuldig gebruik van (gespecialiseerde) zzp’ers om opdrachten aan te kunnen nemen. 

Verwachtingen voor 2019 in de bouwsector 

Als gevolg van de bovengenoemde beweging verwachten de banken een stagnatie in de groei van de bouwsector. De instanties voorspellen dat de bouwsector in 2019 niet meer dan 4% zal groeien. Dit is een daling ten opzichte van 2018 toen een groei van 7% is gerealiseerd. Deze groei zal in de nabije toekomst minder voortkomen uit de woningbouw maar juist meer uit de ontwikkeling van de infrastructuur en andere bouwprojecten. De banken geven aan dat deze lijn wel eens doorgezet kan worden in 2020 en voorspellen voor dat jaar “slechts” een groei van 2,5%.

Daarnaast verwachten de banken dat steeds meer bedrijven genoodzaakt zijn om zich te richten op de grote (meer rendabele) projecten. Hoewel er veel vraag in de bouwsector is, zal het aantal faillissementen in deze sector verder toenemen. Sinds de zomer van 2018 is hierin al een stijgende lijn in zichtbaar. De bouwsector lijkt in dat opzicht slachtoffer te zijn van het eigen succes.

Afnemende groei in bouwsector biedt kansen voor zzp’ers

De ontwikkelingen in de “bouwmarkt” bieden volop kansen voor zzp’ers. Veel bedrijven zijn dringend op zoek naar vakbekwaam personeel om rendabele projecten te kunnen uitvoeren. zzp’ers kunnen in deze sector dus volop werk vinden, tegen een aantrekkelijk tarief. De tijd dat ook zzp’ers in deze sector concessies moesten doen met betrekking tot de prijsstelling is duidelijk voorbij. Ook hier speelt de verhouding tussen vraag en aanbod immers een rol. 

De verwachting is dat deze beweging in de bouwsector nog wel even zal voortduren. De bouwsector kampt immers traditioneel met relatief kleine marges. Innovaties met als doel de marges te verhogen zullen op korte termijn dan ook moeilijk te realiseren zijn. De financiële ruimte om deze innovaties uit te werken zijn er immers niet. De afnemende groei in bouwsector biedt dus de komende periode juist volop kansen voor zzp’ers. Dit is wel eens anders geweest.