Arbo-arts voor zzp’ers

door onze redactie
Als je de titel van dit artikel leest, zul je misschien je wenkbrauwen fronsen. Een Arbo-arts voor zzp’ers, bestaat dat? We kunnen deze vraag bevestigend beantwoorden. Ook zzp’ers kunnen zich wenden tot een soort van Arbo-arts en gebruik maken van diens ervaring en expertise met betrekking tot onder andere ziekteverzuimbeheersing en gezondheidsbevordering.

Het Zelfstandige Bedrijfsartsen Genootschap onderscheidt zich door de mogelijkheid dat je hier ook als zzp’er terecht kunt als je graag een bedrijfsarts wilt spreken. Het ZBG is de grootste vereniging van zelfstandig geregistreerde bedrijfsartsen die in Nederland opereert. Naast ondersteuning aan het MKB en aan de grotere ondernemingen die in Nederland actief zijn, kunnen ook zzp’ers hier terecht. Deze vereniging heeft ongeveer 50 aangesloten bedrijfsartsen die verspreid over heel Nederland actief zijn. De diensten van dit genootschap worden aangeboden als alternatief voor een contact met een arbodienst. 

Waarom zou een zzp’er naar een bedrijfsarts gaan?

Veel zzp’ers zullen zich direct afvragen waarom ze naar een bedrijfsarts zouden moeten. De Arbeidsomstandighedenwet is slechts beperkt van toepassing op de zelfstandig ondernemers en veel zzp’ers zijn van mening dat ze aan vrijwel “niemand verantwoording hoeven afleggen”. Daarnaast hoeven de zelfstandigen ook geen specifieke RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) in kaart te brengen. Het onderkennen en beheersen van gezondheidsrisico's is veel vrijblijvender voor zzp’ers dan voor werkgevers en werknemers.  

Deze laatste stelling is natuurlijk volledig waar, maar feit blijft wel dat ook de zelfstandigen op de werkvloer vergelijkbare risico’s lopen als de mensen die in loondienst werken. De praktijk leert zelfs dat veel zelfstandigen juist minder preventieve maatregelen nemen en hierdoor juist méér risico’s lopen. Daarnaast zijn veel zzp’ers niet (of minder goed) verzekerd tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid. De (financiële) gevolgen kunnen dus véél groter zijn voor deze individuele persoon.

Regelmatig vraag naar een Arbo-arts voor zzp’ers


Het ZBG heeft ervaren dat er onder de zzp’ers wél vraag is naar een structurele arbozorg, maar dat er nog niet in deze behoefte wordt voorzien. Dit is dan ook exact dé reden dat de bedrijfsartsen van deze organisatie ook zzp’ers ontvangen.

De doelstelling van dit initiatief is om een soort bewustzijn te creëren met betrekking tot gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Veel zzp’ers benutten lang niet alle mogelijke preventieve maatregelen om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Daarbij zijn veel zzp’ers vaak onderverzekerd. Het inkomensverlies bij een langdurig verzuim is direct merkbaar. Het gevolg is dat veel zzp’ers de duur van hun verzuim op een geforceerde wijze willen beperken en na verzuim veel te snel (en zonder deskundig advies) weer aan het werk gaan. De negatieve wisselwerking hiervan kan zijn dat de kans op gerelateerde burn out bij sommige zelfstandigen groter is.  

Tot slot kan deze Arbo-arts als medisch adviseur fungeren als je als zzp’er aanspraak wilt maken op een uitkering van de arbeidsongeschiktheidsverzekering. De verzekeraars vragen immers hiervoor een onafhankelijk oordeel van een deskundige om de gezondheidssituatie van de verzekerde zorgvuldig in kaart te brengen.

Kosten van deze Arbo-arts voor zzp’ers 

De kosten voor de diensten van de Arbo-arts voor zzp’ers zijn voor eigen rekening. Desondanks is het goed om te overwegen om van de diensten van deze zelfstandige bedrijfsarts gebruik te maken. Naast voorlichting over de juiste preventieve maatregelen om de kans op beroepsziekte, verzuim en arbeidsongeschiktheid te beperken, kan deze gespecialiseerde arts ook met de zzp’er meekijken naar de mogelijkheden om op een verantwoorde wijze weer snel aan de slag te gaan als er sprake is van verzuim. 

Tot slot kan deze arts de zzp’er doorverwijzen naar specialisten die kennis hebben van werk gebonden aandoeningen. In dat opzicht wegen de kosten van deze arts vaak niet op tegen een inkomensverlies als gevolg van een langdurig verzuim door arbeidsongeschiktheid en is het goed om hier even over na te denken.