Bbz voor zzp’ers eenvoudiger

door onze redactie
De regelgeving waarvan ondernemers die in financiële problemen zijn gekomen gebruik kunnen maken, zal per 1 januari 2020 worden aangepast. De ministerraad heeft ingestemd met een aantal verandering van regels met betrekking tot de Bbz, die opgesteld zijn door staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het toepassen van deze regels wordt eenvoudiger, zowel voor de zzp’er die een beroep op deze regeling doet, als de gemeente die de rol van de uitvoerende instantie vervult.
Dit artikel in het kort:

  • Bbz, besluit bijstandsverlening zelfstandigen
  • De regels omtrent de Bbz worden eenvoudiger toepasbaar
  • Daarnaast krijgt het tijdelijke karakter van deze regeling meer accent bij het toekennen. 
  • Een heldere afkadering van de Bbz regels moet zorgen voor meer transparantie met betrekking tot de toepassing.     

De letters Bbz staan voor Besluit bijstandsverlening zelfstandigen. Volgens de letter van de wet kunnen zzp’er zich tot de gemeente wenden als zij in financiële problemen zijn gekomen. De regeling moet gezien worden als vangnet voor zowel startende ondernemende bijstandsgerechtigden als zzp’er die al langer als zelfstandige actief zijn. Het besluit biedt een kredietverstrekking of een lening voor levensonderhoud aan ondernemers. Voorwaarde is wel dat het bedrijf nog levensvatbaar is. De tijdelijke financiële ondersteuning moet gezien worden als een opstap, om een bedrijf voort te zetten.       

Veranderingen met betrekking tot de Bbz

De gemeenten mogen volgens de wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS) niemand uitsluiten van schuldhulpverlening. In de praktijk valt dit vaak anders uit en staan juist veel zzp’ers voor een “gesloten loket”. In veel situaties ontstaat er onduidelijkheid bij het toepassen van de mogelijkheden, door de verwarring tussen de regels die van toepassing zijn op een privé persoon of een bedrijf. Vaak ontbreekt de kennis (bij zowel de zzp’er als de gemeente) dat zelfstandigen gebruik kunnen maken van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen. Hierdoor wordt deze hulp niet op de juiste manier geboden. De verandering van Bbz regels heeft een heldere afkadering als duidelijke doelstelling. Hierdoor moet het eenvoudiger worden om gebruik te maken van deze voorziening. 


Met ingang van het volgend jaar zal de Bbz eenvoudiger toepasbaar zijn voor zowel de zzp’er als de gemeente. Daarnaast wordt het tijdelijke karakter van deze financiële injectie nog eens extra onderstreept, omdat hier in de praktijk vaak misverstanden over bestonden. De aparte regeling waarvan oudere ondernemers (55 jaar en ouder) gebruik konden maken om een niet-levensvatbaar bedrijf met financiële ondersteuning voort te zetten, wordt afgebouwd. Tevens wordt het niet meer mogelijk om met terugwerkende kracht bijstand aan te vragen.

De wijzigingen hebben géén gevolgen voor ondernemers die nu gebruik maken van de Bbz-regeling.