Bedrijf aan huis, mag dat zomaar?

door onze redactie

Veel ZZP’ers werken vanuit huis. Er zijn ondernemers die een ruimte in hun woning hebben ingericht als kantoor, maar ook zelfstandigen die een praktijk aan huis zijn gestart of een webshop vanuit huis runnen. Dit lijkt erg efficiënt maar een bedrijf aan huis, mag dat zomaar? Er zijn hier immers diverse eisen aan verbonden.
Dit artikel in het kort:

  • Steeds meer ZZP’er runnen hun bedrijf aan huis
  • Niet alle panden die als woning zijn ingericht, mogen gebruikt worden voor bedrijfsdoeleinden
  • Het bestemmingsplan biedt uitkomst of je je bedrijf thuis mag runnen
  • Het oorspronkelijke woonkarakter moet behouden blijven

Het is uiteraard een zeer efficiënte oplossing om een bedrijf aan huis te starten. Een zolder, schuur of rommelkamer is relatief eenvoudig omgebouwd tot werkruimte maar mag dat eigenlijk wel? Dit verschilt per gemeente en zelfs per locatie binnen die gemeente. Een bestemmingsplan biedt uitsluitsel hierover. Hierin staat precies omschreven wat wel en wat niet mag in dit opzicht.

Criteria om toestemming te krijgen om een bedrijf aan huis te runnen 

Het is zeker belangrijk om je goed te informeren of je een bedrijf aan huis mag runnen. Deze toestemming heeft vaak betrekking op je plannen en de overlast die je hiermee veroorzaakt voor de omgeving. Het is zeker niet toegestaan om een horeca onderneming of een bedrijf in de detailhandel op te zetten in een woonhuis. 

Daarnaast kan een bedrijf waarin je veel bezoekers aan huis ontvangt, veel problemen veroorzaken met betrekking tot parkeeroverlast. Een bedrijf dat werkt met machines kan geluidsoverlast veroorzaken en als je een webshop hebt en je voorraad met vrachtwagens geleverd wordt zal de omgeving ook niet blij zijn. 


Een andere regel is dat je géén reclame uitingen mag aanbrengen op een woonhuis. Aanplakbiljetten of neonreclame zijn niet toegestaan omdat dit uiteraard overlast veroorzaakt. Een apart naambordje dat eventuele klanten weten dat ze op het juiste zijn mag uiteraard wel, maar ook dit binnen de (vaak ongeschreven) grenzen. In de praktijk kan het bestemmingsplan gezien worden als een schets van de globale grenzen. De inkleuring van deze schets is situatieafhankelijk.      

Heb je een kantoor aan huis of een woon je in je kantoor?

Regels met betrekking tot een bedrijf aan huis

Je bent als ZZP’er verplicht om een bedrijf aan huis aan te melden. Als het bedrijf in het bestemmingsplan past, geeft dit géén probleem. De gemeente heeft als harde eis dat het oorspronkelijke woonkarakter behouden moet blijven. Dit staat natuurlijk onder druk als je bedrijf begint te groeien. Heb je een kantoor aan huis of een woon je in je kantoor? De meeste gemeenten hebben als stelregel dat maximaal een derde van de woning dienst mag doen als bedrijfsruimte. Of dit bij jouw gemeente ook het geval is kom je te weten door je te informeren. Hiermee kun je een hoop problemen voorkomen.