Belasting niet kunnen betalen, wat nu?

door onze redactie
Iedere rechtspersoon is belastingplichtig. Veel zzp’ers moeten zelfs ieder kwartaal hun BTW aangifte doen én uiteraard binnen een maand afdragen. Maar als het bedrijf nu nét in een financiële crisis zit, kan dat wel eens slecht uitkomen. Je belasting niet kunnen betalen is uiteraard geen prettige situatie, maar niet onoverkomelijk. De Belastingdienst zal in de praktijk niet meteen een dwangbevel sturen, maar je zult wel een regeling moeten treffen om dit te voorkomen.
Dit artikel in het kort:

  • Op het moment dat je als ZZP’er niet in staat bent om je belasting te betalen, is het verstandig om zo snel mogelijk contact met de Belastingdienst op te nemen.
  • De Fiscus kan op verzoek instemmen in een uitstel van betaling of een betalingsregeling.
  • In uitzonderlijke gevallen wordt er overgegaan tot kwijtschelding;
  • Wanneer je uiteindelijk niet kunt betalen zal de Fiscus je een dwangbevel sturen.

Als je je belasting niet kunt betalen, kan dit grote financiële gevolgen voor je hebben als je géén regeling treft met de Belastingdienst. Het is daarom zeker aan te raden om contact te zoeken met de Fiscus om de situatie uit te leggen. Doe je dit niet, zal de fiscus onverbiddelijk zijn. 

Uitstel van betalen van belasting

Als het gaat om een relatief kleine belastingschuld (minder dan 20.000 euro), is de Fiscus vaak wel bereid om akkoord te gaan met een uitstel van betaling. Je krijgt dan een uitstel van maximaal 4 maanden. Dit moet echter wel gezien worden als een uitzondering. Dit uitstel wordt uiteraard niet gegeven als er een dwangbevel open staat, er eerder uitstel is aangevraagd of als je het ook niet zo nauw neemt met de deadlines van aangiftes.

Betalingsregeling treffen met de Fiscus

Op het moment dat je niet in aanmerking komt voor uitstel, is er wel vaak een betalingsregeling te treffen met de belastingdienst. Hiervoor moet je wel de beschikking hebben over een bankgarantie, een persoonlijke borgstelling of een hypotheek om de belastingschuld een bepaalde zekerheid te geven. 


Een andere optie is om een belastingschuld te verrekenen met een bedrag wat je nog tegoed hebt van de Fiscus, maar dan moet dit wel net voor jou van toepassing zijn. 

Kwijtschelding van belastingschuld

Er wordt in slechts enkele uitzonderlijke gevallen overgegaan tot kwijtschelding van een belastingschuld maar dit is géén optie om als gezond bedrijf onder een belastingschuld uit te komen. In veel gevallen staat het bedrijf er zo slecht voor dat het zelfs niet mogelijk is om in termijnen te betalen. Een kwijtschelding van belastingschuld kan ook gekoppeld worden aan een aansprakelijkheid en het schuldbedrag dat de Fiscus nog van je krijgt in verhouding met de totale schuld. Zelfs dan zal de Belastingdienst het dubbele bedrag eisen van het bedrag dat andere schuldeisers zullen ontvangen. 

Voorkom het niet kunnen betalen van belasting

Mocht je de belasting niet binnen het gestelde termijn kunnen betalen, neem dan contact op met de belastingtelefoon of stuur een verzoek naar de Belastingdienst in Heerlen. Uiteraard is voorkomen beter dan genezen. Voorkom het niet kunnen betalen van belasting en zorg dat je als ondernemer altijd op de hoogte bent van jouw financiële situatie. In veel gevallen is het op orde hebben van de financiële administratie al een goede manier om véél (onverwachte) problemen te voorkomen.