Betaalbare AOV voor zzp’ers

door onze redactie
Met de introductie van een betaalbare arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers, is Zelfstandigen Bouw de eerste instantie die daadwerkelijk een concrete stap maakt om een sociaal vangnet “open te vouwen”. Zelfstandigen Bouw geeft hiermee een duidelijk signaal dat het niet noodzakelijk is om te wachten tot politiek en verzekeraars hierin een actie hebben ondernomen. zzp’ers kunnen gebruik maken van een betaalbaar alternatief dat voor iedereen beschikbaar is.
Dit artikel in het kort:

  • Politiek en verzekeraars niet in staat om een goede regeling te treffen bij arbeidsongeschiktheid ZZP’er. 
  • Zelfstandigen Bouw biedt als eerste een betaalbare arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP’ers.
  • Arbeidsongeschiktheidsverzekering een betaalbaar sociaal vangnet.
  • Verzekering niet alleen voor de bouwsector maar voor iedereen toegankelijk. 

Waarom zzp’ers géén arbeidsongeschiktheidsverzekeringen kunnen afsluiten 

Er is de laatste tijd veel te doen over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zzp’ers. Diverse partijen pleiten ervoor dat de zelfstandigen verplicht een verzekering moeten afsluiten tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid. Veel zzp’ers staan hier niet onwelwillend tegenover, maar zijn hiertoe niet in staat. De verzekeringsmaatschappijen vragen hiervoor torenhoge premies. Deze premies kunnen oplopen tot wel 1000 euro in de maand.

Daarnaast is er sprake van een hoog eisenpakket om de verzekering te kunnen afsluiten. Oudere zzp’ers die een gevaarlijk beroep uitoefenen, hebben géén mogelijkheid om een verzekering af te sluiten. Deze zelfstandigen vormen volgens de verzekeringsmaatschappijen een te groot risico. De politiek en verzekeraars zij tot nu toe niet in staat om een goede en toegankelijke regeling te treffen bij arbeidsongeschiktheid van zzp’ers en de verwachting is ook niet dat dit op korte termijn zal gebeuren.  

Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering voor iedere zzp’er 

Zelfstandigen Bouw is van mening dat iedere zzp’er zich moet kunnen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en heeft zelf het initiatief genomen door een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering in het leven te roepen voor zzp’ers. De instantie is niet langer bereid om te wachten op acties van de politiek en de verzekeringsmaatschappijen. 

De instantie kijkt hierbij ook verder dan “de steiger”. Hoewel deze arbeidsongeschiktheidsverzekering door het leven gaat als AOV Bouw, is deze verzekering toegankelijk voor iedereen die niet terecht kan bij de eigen verzekeraar. Ook zzp’ers uit bijvoorbeeld de zorgsector kunnen terecht bij dit initiatief. Bij de AOV Bouw is er géén sprake van een leeftijdsgrens of een medische selectie.

AOV Bouw resultaat van jarenlange campagne


Zelfstandigen Bouw is al jarenlang actief om een goede regeling te treffen voor zzp’ers in geval van arbeidsongeschiktheid maar tot op heden zonder aansprekend resultaat. Overleg met de politiek en verzekeraars heeft niets opgeleverd. Hierop besloot de instantie zelf het initiatief te nemen en een regeling op te zetten. 

Dat de problematiek nog altijd actueel is, blijkt uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Deze instantie bracht naar buiten dat eind 2016 slechts een vijfde van alle zzp’ers verzekerd was tegen arbeidsongeschiktheid. Het CBS gaf aan dat er een duidelijke daling hierin te zien is vooral in sectoren als de bouw, cultuur, recreatie, handel, vervoer en horeca. 

Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft onlangs aangekondigd om, samen met het Verbond van Verzekeraars, een campagne te starten om zzp’ers meer bewust te maken van het belang van het verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Dit initiatief zal echter géén oplossing zijn van het probleem dat de zelfstandigen tegen de onmogelijke eisen van de verzekeraars aanlopen. Zelfstandigen Bouw doet wel een concrete stap in die richting door een goed alternatief aan te bieden. 

De opzet van de AOV Bouw

De opzet van deze arbeidsongeschiktheidsverzekering is eenvoudig. Deelnemers zetten maandelijks een bedrag opzij op een rekening die in beheer is van Zelfstandigen Bouw. Bij ziekte ontvangt de zzp’er (na een wachtperiode van twee maanden) een uitkering voor een periode van twee om vijf jaar. Een 60-plusser ontvangt de uitkering tot aan de AOW. 

  • De inleg voor een tweejarige regeling is €150 per maand: bij arbeidsongeschiktheid is de netto uitkering €2150. 
  • De inleg voor een vijfjarige regeling is €350 per maand: bij arbeidsongeschiktheid is de netto uitkering €2350. 

De verzekering is op ieder moment opzegbaar. Er geldt een opzegtermijn van twee maanden. De deelnemers krijgen in dat geval de inleg deels terug.

Klik hier voor meer informatie over deze regeling.