BTW op mobiliteitskosten

door onze redactie
Veel ondernemers laten veel geld liggen door lang niet alle BTW op mobiliteitskosten terug te vragen. In de meeste gevallen worden zakelijke kilometers wel bijgehouden en in de administratie opgenomen, maar daar blijft het bij. Veel zelfstandigen verzuimen om de BTW van kosten die gemaakt worden voor het gebruik van openbaar vervoer of parkeerkosten terug te vragen, ondanks dat dit wel mogelijk is.
Dit artikel in het kort:

  • Veel zelfstandigen vorderen lang niet het volledige BTW bedrag op het gebied van zakelijke reizen en mobiliteitskosten terug bij de Fiscus
  • Mobiliteitskosten kunnen jaarlijks hoog oplopen
  • Gemakzucht en onwetendheid zijn de reden van deze gemiste inkomsten
  • Met het gebruik van één BTW factuur voor zakelijke mobiliteit worden veel argumenten weggenomen 

Uit een onderzoek dat gehouden is door onderzoeksbureau Sherloq (in opdracht van XXImo), blijkt dat veel zelfstandigen zichzelf te kort doen met betrekking op de terugvordering van de BTW op het gebied van zakelijke reizen en mobiliteitskosten. Het onderzoek wees uit dat 80% van de ondernemers wel de BTW van de tankkosten bij de Fiscus terug vragen, maar andere kosten van mobiliteit (kosten voor gebruik van de taxi, parkeren en autowasbeurten) niet worden meegenomen in deze administratie. De genoemde kosten mogen echter wel meegenomen worden in de voorheffing op de BTW aangifte tegen 21%. 

Gemakzucht en onwetendheid

Hoewel het in de praktijk niet om de hoogste bedragen gaat, kunnen deze bedragen bij elkaar flink oplopen. Veel ondernemers maken voor zakelijke doeleinden regelmatig reiskosten die ongemerkt hoog kunnen oplopen. De combinatie tussen gemakzucht en onwetendheid is de belangrijkste oorzaak dat lang niet alle kosten bij de Fiscus worden teruggevraagd. Uit het onderzoek kwamen de volgende cijfers naar voren:


  • 23% van de gevraagde ondernemers vindt het te tijdsintensief om al deze kosten in de administratie op te nemen.
  • 20% van de ondernemers vindt het ingewikkeld en is niet volledig op de hoogte van alle wettelijke regels en voorschriften met betrekking tot dit onderwerp.

Een sprekend voorbeeld hiervan zijn de zakelijke mobiliteitsuitgaven die in het buitenland gemaakt worden. Uit het onderzoek bleek dat maar liefst 41% van deze kosten niet in de administratie worden opgenomen. Het feit dat uit het onderzoek naar voren kwam dat 65% van de ondernemers niet op de hoogte was van de beschikbare oplossingen die gebruikt kunnen worden om alle zakelijke mobiliteit op één BTW factuur weer te geven, geeft aan dat er nog veel te winnen is op dit gebied. In dit geval letterlijk.