Compensatie met terugwerkende kracht voor zwangerschap van zzp’ers

door onze redactie
Goed nieuws voor zzp’ers die minder gewerkt hebben door zwangerschap in de periode van 7 mei 2005 en 4 juni 2008. Zij kunnen alsnog een compensatie ontvangen voor hun gemiste inkomsten gedurende die periode. Dit heeft minister Koolmees van sociale zaken recentelijk bekend gemaakt. Veel zzp’ers werken op uur- of opdrachtbasis, met een vorm van een “no-cure-no-pay” principe. Het principe hiervan is eenvoudig, als je door omstandigheden niet veel werkt, heb je minder inkomsten. Als gevolg hiervan ontstaat er een soort “angst” om ziek te worden en zou het mislopen van inkomsten bijna een extra overweging kunnen zijn als er sprake is van een keuze voor een zwangerschap. Gelukkig heeft de overheid hier voorzieningen voor, naast de compensatie in het urencriterium waarover je elders op deze site informatie vindt.

Compensatie voor zwangerschap van zzp’ers

De overheid heeft voorzieningen voor zelfstandigen (en beroepsbeoefenaren van een vrij beroep zoals een advocaat of dokter) die in een zeker opzicht vergelijkbaar zijn met het “zwangerschapsverlof” als je in loondienst zou werken. Deze compensatie voor zwangerschap van zzp’ers is ondergebracht in de ZEZ, de wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen. Hierin staat beschreven dat de zwangere zelfstandige een uitkering van 16 weken ontvangt als compensatie van de gemiste inkomsten. 

De ZEZ als opvolging van de Wazo

De wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen is de opvolger van de wet Arbeid en zorg (Wazo) en is in juni 2008 van kracht gegaan. Gedurende deze overgang is echter een overgangsfase ontstaan. Door een wetswijziging is de Wazo al in mei 2005 vervallen. Gedurende deze tussenperiode van ruim 3 jaar, liepen veel vrouwelijke zzp’ers inkomsten mis door hun zwangerschap. Hierdoor voelden zij zich benadeeld en stapten naar de rechter. 

Compensatie regeling voor zwangere zelfstandigen


Na een hoop juridisch getouwtrek waarbij de Centrale Raad van Beroep (CRvB) een tussenuitspraak heeft gedaan, is er besloten om een compensatieregeling te treffen voor naar schatting 20.000 vrouwen die gedurende de periode tussen de periode van 7 mei 2005 en 4 juni 2008 bevallen zijn. Hiervoor is er een formulier samengesteld die te vinden is op de website van het UWV.

Let op! De beperkte aanvraagperiode 

Als je denkt recht te hebben op deze compensatie, is het goed om te weten dat er slechts een beperkte periode is om kenbaar te maken dat je aanspraak wilt maken op deze inkomensvoorziening. Je kunt de aanvraag vanaf 15 mei 2018 invullen. Hiervoor heb je vierenhalve maand de tijd. Vanaf 1 oktober is dit niet meer mogelijk. 

Zwangerschapsuitkering vanaf 1 januari 2019

Deze achteraf betaalde compensatie regeling wordt vanaf 1 januari 2019 uitgekeerd. Deze periode heeft de overheid nodig om zorgvuldig te werk te kunnen gaan in de afhandeling van deze vergoeding, maar ook om terugvorderingen te voorkomen. De zwangerschaps- en bevallingsuitkering moet immers gezien worden als een inkomensvoorziening, die fiscaal moet worden opgeteld bij het inkomen. Dit kan dus effect hebben op toeslagen als huur- en zorgtoeslag. 

Door deze zwangerschapsuitkering vanaf 1 januari 2019 uit te keren, valt dit in het nieuwe belastingjaar waardoor het makkelijker is om deze extra inkomsten door te geven aan de belastingdienst. Het compensatiebedrag zal liggen op rond de 5.600 euro bruto, een bedrag dat overeenkomt met het bedrag dat de bevallen zelfstandigen in 2017 kregen. 

Voor een aantal zzp’ers zal dit een mooie meevaller zijn, anderen zullen dit zien als gerechtigheid na een lange strijd.