De belangrijkste prioriteiten van ondernemers voor 2019

door onze redactie

Deze periode is het moment dat veel ondernemers terugkijken op behaalde resultaten van het vorige jaar en hun plannen voor het nieuwe jaar in kaart brengen. De meeste prioriteiten voor 2019 zijn gericht op financiële groei. Veel ondernemers denken dit te realiseren door te besparen op de kosten. Wij zetten de belangrijkste prioriteiten waar ondernemers zich in 2019 op richten op een rijtje.
Dit artikel in het kort:

  • Veel ondernemers zijn van plan om zich te richten op financiële groei
  • Deze prioriteit moet vooral gerealiseerd worden door het besparen op kosten
  • Ook externe factoren kunnen een rol spelen in financiële groei
  • 34% van de ondernemers verwacht dat de privé situatie een rol kan spelen in de groei van het bedrijf

Uit een onderzoek dat Allianz heeft uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksbureau Ipsos blijkt dat meer dan de helft van de ondernemers (56 procent) zich in 2019 willen richten op financiële groei. Veel ondernemers denken dit niet alleen te realiseren met een groei in de omzet, maar juist door een besparing op de kosten die gemaakt worden. Maar liefst 38 procent van de ondernemers denken op deze manier het voornemen te realiseren. Daarnaast zien ondernemers ook mogelijkheden om financiële groei te realiseren door onder andere uitbreiding van het bedrijf (28 procent), specialisatie van het aanbod (26%) en een samenwerking met externe partijen (21%). 

Andere prioriteiten waar ondernemers zich in 2019 op richten

Uit het onderzoek blijken de ondernemers ook verschillende andere prioriteiten te hebben waar ze in 2019 op willen richten. Hierbij werden voornemens als een betere focus op het meekomen met trends en ontwikkelingen (50%), uitbreiding van het aanbod (37%) en het investeren in personeel (22%) het meest aangegeven.

Veel ondernemers gaven aan dat niet alleen eigen keuzes, maar ook externe factoren een rol kunnen spelen in de voorgenomen financiële groei. Veel ondernemers verwachten dat zowel politieke ontwikkelingen (27%) als de veranderende wet- en regelgeving (22%) hierbij een rol kunnen spelen.     

Meer interesse in duurzaam ondernemen


Steeds meer ondernemers geven een prioriteit aan duurzaam ondernemen. Maar liefst 35% van de ondernemers gaf aan dat ze dit als belangrijke prioriteit zien. Het scheiden van afval en het besparen van energie tijdens arbeidsprocessen wordt als steeds belangrijkere factor gezien. 

Privé situatie volgens veel ondernemers van invloed op financiële groei bedrijf

Maar liefst 34 procent van de ondernemers is van mening dat de privé situatie van invloed is op financiële groei van hun bedrijf. Hierbij wordt er vooral een link gelegd in de verhouding tussen werkzame uren in het bedrijf en het aantal uren vrije tijd. Veel ondernemers hebben het voornemen om de volgende factoren aan te passen om een goede balans tussen werk en privé in stand te houden:

  • 22% heeft het idee om minder te werken door een parttime dag in te voeren;
  • 26% heeft het voornemen om géén werk gerelateerde activiteiten uit te voeren in privé tijd.
  • 53% heeft het voornemen om zich te houden aan een werkweek van maximaal 40 uur

Veel ondernemers zien in dat ze véél verantwoordelijkheden hebben en dat het werk nooit af is, maar dat een goede balans tussen privé en werk essentieel is. Genoeg ontspanning wordt steeds meer gezien als vitaal belang om voornemens te kunnen realiseren.