De gevolgen van de Brexit voor zzp’ers

door onze redactie

29 maart 2019 zal een nieuwe bladzijde in de historie van de Europese Gemeenschap worden geschreven. Op deze dag is de Brexit een feit en stapt het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Er wordt druk vergaderd hoe de "scheiding" precies zal worden vormgegeven, met een harde of zachte Brexit. Dit zal wellicht het verschil maken of deze ontwikkeling ver van je bed is of niet. Feit is wel dat ook veel zzp’ers de gevolgen zullen merken en voorzorgsmaatregelen moeten treffen.
Dit artikel in het kort:

 • De Brexit heeft direct of indirect gevolgen voor veel bedrijven
 • Het uitstappen van het VK kan ook grote gevolgen hebben voor ZZP’ers
 • De Brexit kan een ingrijpende game changer zijn
 • Met behulp van een Brexit Impact Scan kan een ZZP’er bepalen of hij of zij “prepared” is 

Het zal bijna niemand ontgaan zijn, 29 maart 2019 maakt het Verenigd Koninkrijk (VK) geen deel meer uit van de Europese Unie (EU). Zeer veel bedrijven zullen hier directe of indirecte gevolgen van hebben, ook zzp’ers. Hoewel veel bedrijven hier nog niet mee bezig zijn, is het zeker wel aan te raden om voorbereidingen te treffen op deze stap. Het is verstandig om de eventuele gevolgen in kaart te brengen en hierop te acteren, maar ook naar de kansen die hieruit voortkomen te kijken. 

Gevolgen Brexit zzp’ers 

De Brexit zal veel ondernemers uit diverse branches raken, ook veel zzp’ers. Dit kan zowel direct als zijdelings zijn en op een positieve als negatieve manier. De Brexit moet gezien worden als een duidelijke game changer waarop iedere ondernemer zich op moet voorbereiden. Veel ondernemers (waaronder zzp’ers) hebben dit moment lang voor zich uit uitgeschoven, maar nu komt “D-day” toch echt snel dichterbij. 

Veel zzp’ers werken direct samen met partijen in het VK. Zij zullen zeker de gevolgen merken van de Brexit. Deze afsplitsing kan op twee manieren worden vormgegeven:

 • Bij een overeenkomst tussen de EU en het VK is er sprake van een “zachte Brexit”, waarbij er veel handelsafspraken blijven bestaan en de veranderingen in de praktijk niet zo ingrijpend zullen zijn.
 • Dit is wel het geval bij een harde Brexit. In dat geval valt het VK buiten de EU en zal het veel lastiger zijn om zaken te doen met partijen uit dit gebied. 

Op het moment dat er gekozen wordt voor een harde Brexit, zal een zakelijke overeenkomst met partijen in het Verenigd Koninkrijk net zo lastig worden als zaken doen met organisaties in Australië of Azië. In dit geval zul je merken dat het VK ver van je bed ligt, terwijl dit hemelsbreed helemaal niet het geval is. Dit zal voor veel bedrijven in Nederland vervelend kunnen uitpakken. Het VK is op dit moment immers de tweede internationale handelspartner van Nederland, vooral met betrekking op de in- en uitvoer van goederen.

Hoe zzp’ers met de Brexit te maken kunnen krijgen

Er zijn veel verschillende manieren waarop een ZZP’ er met de Brexit te maken kan krijgen. 

In de oude situatie kon een zelfstandige zonder personeel zonder problemen een opdracht uitvoeren in het VK. Dit gebeurde dan ook veelvuldig: een gespecialiseerde ZZP’ er kon zonder problemen de oversteek maken om in het UK zijn werk te verrichten. Het is nog maar de vraag of dit na 29 maart nog zo maar kan. Een oversteek is vanaf eind maart wellicht niet zomaar gemaakt, zeker als de afscheiding als een harde Brexit wordt vormgegeven. De Brexit zal dan het vrije personenverkeer zeker raken.


Ook het verkeer van goederen zal veel minder makkelijk gaan als nu het geval is. Denk hierbij alleen maar aan de levering van grondstoffen of de voorraad die je als ZZP’ er wellicht nodig hebt om je bedrijfsprocessen in gang te houden. Deze goederen zijn wellicht nog wel te verkrijgen maar zullen veel duurder zijn of een langere levertijd hebben. Dit heeft uiteraard een direct gevolg op je marge of op je bedrijfsprocessen. 

Daarnaast zijn er veel “kleine” zaken die tot grote problemen kunnen leiden. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van de diensten van een telefoonprovider uit het VK, internetdiensten (dataserver) uit dit gebied of zelfs landingsrechten als je als ZZP’ er dit land veel bezoekt. 

Factoren waar je als ZZP’ er te maken mee kunt krijgen als gevolg van de Brexit

 • Nieuwe eisen met betrekking tot de toegang van een markt;
 • Administratieve veranderingen;
 • Belastingtechnische veranderingen;
 • Logistieke veranderingen;
 • Veranderingen in herkomst van items (geen EU producten meer, andere perceptie);
 • Andere financiële overeenkomsten.

Kansen als gevolg van de Brexit

Het is zeer belangrijk om alle bedrijfsprocessen te monitoren en de relatie met het VK na te gaan. Een Brexit hoeft niet te betekenen dat deze relatie gebroken hoeft te worden, maar kan wel tot gevolg hebben dat er wellicht een andere invulling aan gegeven moet worden. Zoals aangegeven kan de Brexit een invloed hebben op de marges. Misschien is het noodzakelijk om alternatieven te onderzoeken.  

Daarnaast kan een Brexit vele kansen genereren. Veel bedrijven die in het VK gevestigd zijn, hebben plannen om zich in Nederland te vestigen om het “contact” met het Europese vasteland niet te verliezen. Dit, in combinatie met de huidige arbeidsmarkt, biedt veel kansen voor zzp’ers die werkzaam zijn in vrijwel alle sectoren. In dit geval heeft dit nadeel dus echt ook z’n voordelen.  

Informatiepunt voor ondernemers over de Brexit

De Brexit kan dus een duidelijke game changer zijn, mits hier op de juiste manier op wordt geanticipeerd. De Brexit is een moment dat zzp’ers een duidelijke toegevoegde waarde aan hun product of dienst kunnen toevoegen, mits ze de kracht van hun aanbod weten te benutten. Het advies voor de zzp’ers is dan ook kort maar eenvoudig: be prepared! Alleen dan zal de Brexit geen ingrijpende gevolgen hebben voor het bedrijfsproces. 

Voor meer informatie over de gevolgen van de Brexit kunnen zzp’ers terecht bij het Brexitloket.nl van de Rijksoverheid. Op deze site staan veelgestelde vragen en is het mogelijk om een gratis Brexit Impact Scan te maken. Via deze site kunnen ondernemers ook de hulp inschakelen van bedrijven die gespecialiseerd zijn op het “Brexit vakgebied”. Ook dit is immers een gat in de markt waar veel vraag naar is.