De gevolgen van geregistreerd partnerschap voor je bedrijf

door onze redactie
Een geregistreerd partnerschap staat juridisch vrijwel gelijk aan een huwelijk, zonder daadwerkelijk in het huwelijksbootje te hoeven stappen. Door deze constructie kunnen twee partners wettelijk als stel worden erkend, waardoor er gebruik kan worden gemaakt van de rechten en de financiële voordelen die hieraan verbonden zijn. Een geregistreerd partnerschap heeft echter wél gevolgen voor je bedrijf. Je onderneming kan immers bij deze constructie als een gezamenlijk bezit worden beoordeeld.

Steeds meer stellen kiezen voor geregistreerd partnerschap. Deze keuze is vergelijkbaar met een huwelijk in gemeenschap van goederen. Alle individuele bezittingen (en schulden) worden na het ondertekenen van de “overeenkomst” gezamenlijk bezit. Hier kan vanaf worden gezien door bepaalde zaken, zoals een eigen bedrijf van één van de partners, uit te sluiten van de gemeenschap, zoals dit ook bij trouwen op huwelijkse voorwaarden van toepassing is. 

Waarom veel zzp’er op huwelijkse voorwaarden getrouwd zijn

Het samenvoegen van bezittingen en schulden (en de risico’s op schulden in de toekomst) verklaart direct waarom veel zzp’er op huwelijkse voorwaarden getrouwd zijn. Hiermee kan een eventueel bezit van één van de partners afgeschermd worden tegen bedrijf gerelateerde schuldeisers. Daarom is het soms niet verstandig om te trouwen in gemeenschap van goederen als één van de partners een eenmanszaak heeft. Beide partners zijn met hun volledige vermogen (dus inclusief het privé vermogen) aansprakelijk voor de eventuele schulden van het bedrijf. Bij het trouwen op huwelijkse voorwaarden worden zakelijk en privé in dat geval letterlijk gescheiden.  

Partnerschapsvoorwaarden bij een geregistreerd partnerschap

Het trouwen op huwelijkse voorwaarden kan vergeleken worden met het vastleggen van partnerschapsvoorwaarden bij een geregistreerd partnerschap. Door het maken van deze afspraken zal het vermogen van de partners particulier bezit blijven en géén gemeenschappelijk bezit worden. Deze afspraken met betrekking tot persoonlijke eigendommen bij een geregistreerd partnerschap moeten worden vastgelegd door de notaris. 

De notaris zal een document opstellen en dit samen met de partners ondertekenen. De voorwaarden zijn direct na ondertekening van toepassing. Uiteraard kunnen deze afspraken ook door de notaris gewijzigd, aangevuld of zelfs beëindigd worden. 

Nieuwe regels met betrekking tot trouwen op huwelijkse voorwaarden in 2018

Overigens is het voor de volledigheid wél goed om te vermelden dat deze regels met betrekking tot trouwen op huwelijkse voorwaarden in 2018 gewijzigd zijn. Voorheen trouwde men automatisch in gemeenschap van goederen als je géén huwelijkse voorwaarden bij een notaris had vastgelegd. Tegenwoordig is eigenlijk nét het tegenovergestelde het geval. 

In de huidige wet is vastgelegd dat alles wat gerekend kan worden onder een privé vermogen van voor het huwelijk (zoals schulden, bezittingen, erfenissen en schenkingen) ook in het bezit van deze persoon blijven, tenzij dit door een notaris anders wordt vastgelegd. De standaard is nu dat er getrouwd wordt in “beperkt gemeenschap van goederen”. 


De gevolgen van geregistreerd partnerschap voor je bedrijf

Hoewel je daar bij het sluiten van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap niet vanuit gaat, hebben al deze afspraken vaak betrekking op de situatie dat de partners uiteen gaan. 

Daarom is het van belang om te beoordelen wat de gevolgen van geregistreerd partnerschap zijn voor je bedrijf. 

Met het opstellen van partnerschapsvoorwaarden kan voorkomen worden dat een ex-partner aanspraak kan maken op een deel van de waarde van het bedrijf. Voorwaarde is wel dat in de partnerschapsvoorwaarden duidelijk omschreven staat aan welke partij het bedrijf toebehoort en hoe de inzet voor het bedrijf verdeeld is. 

Dit zou niet het geval zijn als er géén partnerschapsvoorwaarden zijn opgesteld bij een geregistreerd partnerschap. In dat geval zal er bekeken moeten worden op welk deel van de waarde van het bedrijf de partners recht hebben.    

Beëindiging van het gezamenlijk bezitten van een bedrijf

De bovenstaande situatie lijkt heel helder op de manier waarop het hierboven omschreven staat. Hoewel partnerschapsvoorwaarden een duidelijke afbakening vormen van een bezit, kunnen specifieke situaties in de praktijk een stuk ingewikkelder uitpakken. 

Zelfs in een situatie waarin het bedrijf niet staat geregistreerd als gemeenschappelijk bezit en duidelijk op naam van één van de partners staat, kan de andere partner toch aanspraak maken op een uitkoopbedrag. Dit kan gebeuren als de partner zonder of tegen een geringe vergoeding (waarbij er vaak gebruik is gemaakt van de belastingtechnische voordelen in vorm van de meewerkaftrek) heeft meegewerkt aan het bedrijf. Deze situatie kan zich zelfs voordoen als één van de partners voor het gezin heeft gezorgd en hierdoor géén inkomsten heeft gegenereerd. De beoordeling van deze situatie wordt gedaan op basis van “redelijkheid en billijkheid”. Voorwaarde is wel dat de investering die de betreffende partner heeft gedaan kan worden aangetoond. Hiermee ontstaat vaak wel een “grijs gebied”. De verdeling van het bedrijf wordt in dat geval vaak op juridisch niveau bepaald. Deze situatie kan zelfs gevolgen hebben op de continuïteit van het bedrijf. 

Dit laatste onderstreept het belang om de partnerschapsvoorwaarden zo gedetailleerd mogelijk vast te leggen, ondanks dat hier in gelukkigere tijden vaak niet graag aan gedacht wordt.