De KvK stopt met de verkoop van telefoongegevens van ZZP’ers

door onze redactie

De Kamer van koophandel heeft aangekondigd de telefoongegevens van ZZP’ers weg te laten als er gegevens uit het online adressenbestand wordt aangevraagd. Met deze stap hoopt de organisatie te voorkomen dat ZZP’ers lastig worden gevallen door telemarketing bedrijven. De KvK stopt met de verkoop van telefoongegevens van ZZP’ers naar aanleiding van de vele klachten die zij hierover ontvangen hebben en de recente media aandacht die hieraan gegeven is.
Dit artikel in het kort:

  • Veel ZZP’ers worden regelmatig benaderd door bedrijven die zich bezighouden met cold calling.
  • Ondernemers veel kwetsbaarder bij afsluiten contracten.
  • Verandering van het verstrekken van gegevens door de KvK heeft alleen betrekking op het online adressenbestand.
  • ZZP Nederland noemt deze keuze een stap in de goede richting maar geeft aan dat er meer moet gebeuren.

Vooral ZZP’ers zijn een uitstekende doelgroep voor bedrijven die zich bezighouden met telemarketing doeleinden. Dit komt omdat ondernemers in Nederland minder goed zijn beschermd bij het afsluiten van overeenkomsten. Een ondernemer kan minder makkelijk een contract laten ontbinden. Hier maken vooral malafide telemarketing bedrijven dankbaar gebruik van. 

Bedrijven uit verschillende branches (zoals energie-, beveiliging- en telefoon bedrijven) houden zich bezig met deze soms agressieve en misleidende manier van cold calling. In dit soort telefoongesprekken worden ondernemers verteld dat zij recht hebben op een ondernemerskorting maar hier géén gebruik van maken. In de praktijk komt het regelmatig voor dat deze aanbieding echter duurder dan is dan het lijkt, maar op dat moment is de overeenkomst wel al bevestigd. Het is juist voor een ondernemer erg lastig om hier onderuit te komen. Een overeenkomst die in een opgenomen gesprek mondeling is bevestigd, kan door een ondernemer veel minder makkelijk ontbonden worden.

Hoe telemarketing bedrijven op een eenvoudige wijze aan de gegevens van de ZZP’er konden komen 

 De telemarketing bedrijven konden op een vrij eenvoudige wijze aan de gegevens van de ZZP’er komen. Deze konden immers worden aangekocht bij de Kamer van Koophandel zoals elders op deze site te lezen is. Deze gegevens werden dan ook in grote hoeveelheden aangekocht, echter voor commerciële doeleinden. 

Hierbij werd voorbijgegaan aan het oorspronkelijke doel van het register. De gegevens zijn immers beschikbaar om rechtszekerheid te bieden. Ondernemers kunnen met behulp van dit register bekijken of het bedrijf waarmee ze zaken doen echt bestaat en met wie ze zaken doen. Dit is de reden dat het handelsregister van het KvK een openbaar register is en deze voor iedereen beschikbaar is. 

Naar aanleiding van recente media aandacht en de grote hoeveelheid klachten die de Kamer van Koophandel hierover ontvangen heeft, besloot de organisatie een eigen onderzoek in te stellen hoe de ondernemers de openbaarheid van het handelsregister ervaren. Hieruit kwam onder andere naar voren dat de verstrekte gegevens niet alleen gebruikt werden voor rechtszekerheidsdoeleinden. Uit het onderzoek van de KvK kwam ook naar voren dat vier op de tien ZZP’ers met regelmaat wordt benaderd door partijen die een aanbieding willen doen.  


Aanpassing online adressenbestand mogelijk zonder wetswijziging

Het adressenbestand van de Kamer van Koophandel heeft een openbaar karakter. Dit houdt in dat houdt in dat deze gegevens voor iedereen opvraagbaar moet zijn. De KvK mag dan ook wettelijk gezien géén aanvragen weigeren. Op het moment dat er een uittreksel wordt verstrekt, zullen hierin alle gegevens beschikbaar worden gemaakt, inclusief het telefoon nummer. Een uitzondering hierop is echter de online verstrekking van gegevens. Dit mag worden aangepast zonder wetswijziging. De KvK maakt in dit geval gebruik van deze mogelijkheid. De telefoonnummers van eenmanszaken, vof’s en maatschappen worden niet meer verkocht via het adressenbestand. 

De verwachting is dat deze maatregel een hoop effect zal hebben voor de ondernemers die niet zitten te wachten op cold calling door telemarketeers. Het opvragen van een bedrijfsuittreksel (waarin het telefoonnummer nog wel staat vermeld) is immers veel duurder dan het opvragen van de NAW gegevens. Een bundeltje “naam, adres, woonplaats gegevens” kost 0,7 cent terwijl voor een uittreksel een bedrag van minimaal €2,30 moet worden betaald.    

Een stap in de goede richting

ZZP-Nederland Nederland noemt de verandering van het verstrekken van online gegevens door de Kamer van Koophandel “een stap in de goede richting” maar roept wel op dat er meer moet gebeuren om de ondernemers te beschermen. Daarom roept de organisatie staatssecretaris Keijzer (van Economische Zaken en Klimaat) op om de verkoop door de Kamer van Koophandel van alle persoonsgegevens van ZZP’ers voor commerciële doeleinden te verbieden en dit verbod niet alleen van toepassing te laten zijn op telefoonnummers. 

Daarnaast pleit de organisatie ervoor om meer toezicht en effectieve handhaving in te zetten om misbruik van privégegevens te voorkomen. Volgens ZZP-Nederland is “direct ingrijpen noodzakelijk om een einde te maken aan deze toestanden”.