De minder bekende aftrekposten voor jouw als zzp'er

door onze redactie
Deze periode is dé periode dat je als zzp’er belastingaangifte doen. Uiteraard kun je als ondernemer profiteren van fiscale voordelen, je hebt hier zelfs recht op. In dit artikel belichten we ook de minder bekende aftrekposten. Hoewel dit vaak om kleine bedragen gaat, doe je jezelf tekort als je hierop geen aanspraak maakt.
Dit artikel in het kort:

 • Het is uiteraard aan te raden om van alle aftrekposten waarop je recht hebt gebruik te maken.
 • Naast de bekende aftrekposten voor ondernemers zijn er ook aftrekmogelijkheden op investeringen.
 • Bij de start van een bedrijf kan een ZZP’ er meer kosten aftrekken.  
 • Het is verstandig om je hierover goed te laten informeren.

Uit recent onderzoek van het CBS bleek dat bijna de helft van de zzp’ers geen inkomstenbelasting betaalt. Daarnaast vormen de bekende aftrekposten voor ondernemers de voornaamste aftrekpost. Deze aftrekpost is onder te verdelen in diverse deelposten zoals de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek, de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, de meewerkaftrek en de (eenmalig op te voeren) stakingsaftrek. Hiervan kan gebruik worden gemaakt als je als ondernemer wordt gezien door de Fiscus en voldoet aan het urencriterium van 1225 uur per jaar. 

Er zijn echter ook veel aftrekmogelijkheden voor investeringen. Veel zzp’ers benutten deze mogelijkheid niet. Dit is vaak door onwetendheid, maar ook door de ingewikkelde structuur van deze mogelijkheden. Er gelden soms strenge eisen om hiervan gebruik te mogen maken. 

Drie soorten investeringsaftrekmogelijkheden

Investeringsaftrek is het bedrag dat je mag aftrekken van de winst na investering in bedrijfsmiddelen. Hierin zijn drie soorten te onderscheiden:


 • De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).  voor ondernemers die geïnvesteerd hebben in bedrijfsmiddelen. 
 • De energie-investeringsaftrek (EIA) om ondernemers te stimuleren om investeringen te doen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of duurzame energie. 
 • De milieu-investeringsaftrek (MIA) is gericht om ondernemers te motiveren om te investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Deze regeling heeft een vergelijkbaar doel als de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL).

De minder bekende aftrekposten

De bovengenoemde voorbeelden zijn voor veel zzp’ers die een beetje thuis zijn op dit gebied wel bekend. Er zijn ook minder bekende aftrekposten waar dan ook minder gebruik van wordt gemaakt. Vooral startende ondernemers hebben hier vaak mee te maken. Veel van de opstartkosten kun je (voor een deel) aftrekken: 

 • Marktverkenning en advies;
 • Aanschaf nieuwe bedrijfsmiddelen;
 • Aangeschafte spullen die voor bedrijfsdoeleinden gebruikt worden op basis van de dagwaarde. 
 • Werkruimte als dit een zelfstandig deel van de woning is en waarin een aanzienlijk deel van de inkomsten worden gegenereerd.
 • Bedrijfsmateriaal zoals briefpapier
 • Verzekeringspremies voor zakelijk gebruik
 • Werkkleding die uitsluitend in het bedrijf gedragen wordt
 • Vakliteratuur
 • De telefoon die uitsluitend voor bedrijfsdoeleinden wordt gebruikt
 • Zakelijke lunches en afspraken vanaf een bepaald bedrag     

Een aantal zaken kun je op verschillende wijze interpreteren. Laat je hierover goed informeren. Iedereen blijft verantwoordelijk over de eigen aangifte, ook al laat je dit doen.