De zzp’er heeft ondernemerszaken beter op orde dan privézaken

door onze redactie
Uit een onderzoek van de notariële organisatie Netwerk Notarissen, blijkt dat veel ondernemers (waaronder zzp’ers) ondernemerszaken beter op orde hebben dan privézaken. Dit lijkt op het eerste gezicht géén vermeldenswaardige conclusie, maar dat is het wel. Het bedrijf en de privé situatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Netwerk Notarissen heeft een peiling gehouden bij twintig notariskantoren die gespecialiseerd zijn in ondernemerszaken. Het doel van dit onderzoek was om een beeld te vormen over de prioriteitenstelling van ondernemers met betrekking op hun juridische zaken. Uit dit onderzoek is het beeld ontstaan dat de focus van de ondernemers vooral ligt op de juridische zaken rondom het bedrijf en veel minder op de privé situatie. Veel ondernemers hebben hierover zelfs helemaal niets vastgelegd. Door dit na te laten wordt een enorm risico gelopen op forse (financiële) schade voor zowel de ondernemer als het bedrijf. 

Het belang om bedrijf gerelateerde privé zaken juridisch goed te regelen

Zoals al aangegeven zijn het bedrijf en de privé situatie van de zzp’er op vele vlakken met elkaar verbonden. Het is daarom zeker niet voldoende om je als zzp’er te “beperken” door alleen de bedrijfszaken op orde te hebben. 

Het is van groot belang om bedrijf gerelateerde privé zaken juridisch goed te regelen. Er kunnen zich immers verschillende privé situaties voordoen die veel impact hebben op een bedrijf, zeker als er sprake is van een ondernemingsvorm als een eenmanszaak, waarvoor veel zzp’ers gekozen hebben. Vaak zijn dit vervelende situaties als echtscheiding, ziekte of het overlijden van de zzp’er. Dit zijn situaties waar je liever niet aan denkt maar waar toch even stil bij moet worden gestaan. Hoe blijft een bedrijf in deze situaties achter?

Een bedrijf & privé scan maken om je juridische zaken goed te regelen

Door het maken van een bedrijf & privé scan breng je in kaart waar de risico’s liggen voor je bedrijf in combinatie met je privé leven. Met behulp van deze analyse breng je precies in kaart waar je kwetsbaar bent. Er zijn een paar vragen die hierbij gesteld moeten worden:


  • Wat gebeurt er met het bedrijf bij scheiding, uitval door ziekte of overlijden?
  • Waar liggen de risico’s voor mijn bedrijf in mijn privé leven en andersom?
  • Welke personen zijn afhankelijk van het bedrijf?

Op basis van de antwoorden op deze vragen kun je een analyse maken met betrekking op de toekomst. Deze analyse zal een duidelijk antwoord geven op de vraag hoe het bedrijf zal achterblijven in veranderende situaties en de risico’s die er gelopen worden.

De kwetsbaarheid van het bedrijf in privé situaties 

Veel zzp’ers die gestart zijn met hun bedrijf hebben nooit bij de bovenstaande vragen en het belang van het maken van een bedrijf & privé scan stil gestaan. Dit hoeft niet te worden gezien als “de kop in het zand steken” maar eerder als het niet realiseren van de risico’s die gelopen worden. Door de focus op het bedrijf worden privé zaken wel eens over het hoofd gezien, zelfs als deze zaken bedrijf gerelateerd zijn. 

Eén van de gedachtegangen hierbij zal zijn dat de zzp’er ooit klein is begonnen en in deze fase nog géén idee had hoe het bedrijf zich zou ontwikkelen. Als ondernemer ga je dan mee in de flow van het bedrijf en heb je het soms té druk en geen besef van de impact dat het bedrijf zou kunnen hebben op je privé situatie. 

Dit kan voorkomen worden door een moment te kiezen waarop je even een stap neemt uit het bedrijfsproces en even kort denkt aan de gevolgen van situaties waar je liever niet aan denkt. Dit is belangrijk voor de toekomst van jezelf (als zzp’er) en de continuïteit van je bedrijf. Ook het bedrijf kan zeer kwetsbaar zijn in privé situaties.