Economische waarde van jouw bedrijf

door onze redactie
Als je als zzp’er een lening gaat aanvragen, een business plan gaat opstellen of wellicht zelfs je bedrijf gaat verkopen, wordt er gekeken naar de economische waarde van dit bedrijf. Hiermee kan een toekomstige opbrengst van een bedrijf worden ingeschat. Hoewel dit soms moeilijk in een bedrag te formuleren is, kun je deze waarde wel vaststellen en verhogen.
Dit artikel in het kort:

  • De term economische waarde beschrijft hoeveel geld een bedrijf waard is bij bijvoorbeeld verkoop.
  • Economische waarde wordt vastgesteld op basis van de marktverwachtingen, de prijsstelling én de geschatte afname van je aanbod.  
  • Er zijn diverse factoren die een rol spelen bij het verhogen van de economische waarde van een bedrijf. 

Wat is economische waarde?

Het woord “waarde” is eigenlijk een afkorting van de term “waardering”. Hoewel “waarde” letterlijk genomen kan worden (en een objectief begrip is), is de term “waardering” juist subjectief. Dit omschrijft de hoeveelheid waarde mensen aan een bedrijf toekennen, de mate waarin mensen iets zien als toevoeging op hun behoeften. 

In het geval van economische waarde is er uiteraard weinig tot géén ruimte voor discussie (met uitzondering van factoren als goodwill). Economische waarde wordt ook wel bedrijfswaarde genoemd en is een bedrag dat berust op de verwachting van de opbrengst die een bedrijf in de toekomst zal genereren op financieel gebied, rekening houdend met de marktverwachtingen. Hoewel factoren als risico en onzekerheid hier uiteraard een rol in spelen, kan een geschatte (toekomstige) afname wel in een prijs worden uitgedrukt. Er wordt immers een prijs betaald voor de diensten of producten die jij als zzp’er levert.  

Verschil economische waarde en boekhoudkundige waarde 

Economische waarde moet niet verward worden met boekhoudkundige waarde. In het laatste geval wordt de waarde van een bedrijf vastgesteld op basis van de historische prestaties. Economische waarde speelt bij overname of verkoop van een bedrijf uiteraard een grotere rol omdat hierbij een toekomstgerichte handeling wordt uitgevoerd. 

Het belang van bedrijfswaarde


Er zijn diverse situaties waarin de bedrijfswaarde van groot belang kan zijn voor jou als zzp’er. Denk alleen maar aan het moment dat jij wilt stoppen met je succesvolle bedrijf. Je hebt hiervoor misschien jarenlang gewerkt en er zijn genoeg kandidaten die jouw succes willen voortzetten. Geef jij het bedrijf (lees: je inkomstenbron/ verdienmodel) zomaar weg? 

In veel gevallen is dat uiteraard niet het geval. Bij een eventuele verkoop moet er gekeken worden naar de bedrijfswaarde om hier een letterlijk bedrag aan te kunnen koppelen.      

Factoren die de economische waarde bepalen

De onderstaande punten moeten worden verankerd in de bedrijfsvoering om op langere termijn een bepaalde bedrijfswaarde te ontwikkelen, te behouden en te verhogen. Hierbij spelen de mogelijkheden die je als zzp’er hebt om in te spelen op de kansen (op groei) in de markt een belangrijke rol. Dit belichaamt het feit dat winst een goede indicatie is van de waardeontwikkeling van een bedrijf op korte termijn, maar de daadwerkelijk gegenereerde kasstromen de economische waarde van een bedrijf bepalen.  

Economische waarde van een bedrijf bestaat voornamelijk uit de volgende factoren:

  • Waardepropositie van het bedrijf. 
  • Visie en ondernemerschap. 
  • Onderscheidende factoren ten opzichte van de concurrent. 
  • Het innovatieve karakter van de onderneming. 
  • Inrichting en efficiëntie van werkprocessen.