FNV leden vóór pensioenakkoord, verontwaardiging zzp’ers groot

door onze redactie

Nadat het kabinet en de sociale partners het eens zijn geworden over de grootschalige hervorming van het pensioenstelsel, hebben ook de leden van het FNV ingestemd met de plannen. Het akkoord betekent niets anders dan groen licht voor een stuurgroep om de plannen concreet te maken. In zowel de totstandkoming als de uitwerking van de plannen zijn de zzp’ers niet betrokken. De verontwaardiging hierover is dan ook groot onder deze groep zelfstandigen. Er is een petitie gestart om toch iets van deze onvrede kenbaar te kunnen maken.
Dit artikel in het kort:

  • Leden van het FNV hebben door middel van een referendum ingestemd met de pensioen hervormingsplannen van het kabinet en de sociale partners.
  • Het kabinet kan nu een stuurgroep instellen voor verdere uitwerking pensioenakkoord.
  • Onder de ZZP’ers is veel verontwaardiging over de besluitvorming en de invulling van de pensioen (en AOV) plannen.
  • ZZP’ers kunnen een online petitie tekenen om hun onvrede over de plannen te uiten.

Er waren negen jaar onderhandelen voor nodig om tot een nieuw passend pensioenakkoord te komen die volgens het kabinet, werkgevers en de sociale partners (vakbonden) past bij het huidige tijdperk. Het eens zo geroemde pensioenakkoord raakte volgens de partijen over datum en moest worden gemoderniseerd tot een nieuwe regeling. In het akkoord zijn een aantal ingrijpende veranderingen opgenomen met betrekking tot de oudedagsvoorziening waarin ook tot verrassing van velen diverse regelingen voor zzp’ers zijn opgenomen. Deze regelingen hebben niet alleen betrekking op het pensioen, maar ook op de AOV. 

Sociale partners akkoord met pensioen

Na het presenteren van het akkoord mochten de leden van de sociale partners hun mening hierover uitspreken. Vooral de werkwijze van de FNV trok veel publiciteit. De leden mochten hun waardering over de plannen door middel van een referendum kenbaar maken. Een kleine 376.000 stemmen werden uitgebracht, de hoogste opkomst van een FNV referendum tot nu toe. Van deze stemmers stemde 76% voor, 23% was tegen het voorstel (1% gaf géén mening). 

Aangezien ook de achterban van het CNV en de VCP inmiddels hun akkoord gegeven hebben, kunnen de plannen beklonken worden en kan een stuurgroep zich bezig houden met verdere uitwerking pensioenakkoord. In deze stuurgroep zullen vertegenwoordigers van het kabinet, de werkgevers en de vakbonden plaatsnemen en zullen pensioenuitvoerders, toezichthouders en onafhankelijke externe deskundigen bij de uitwerking betrokken worden. 

zzp’ers verontwaardigd

De verontwaardiging bij zzp’ers over de voortgang van dit proces is groot. Uiteraard is het nog volstrekt onduidelijk hoe deze plannen in de praktijk zullen worden vormgegeven en de zzp’ers voelen zich niet gehoord op dit vlak. 

FNV Zelfstandigen is één van de weinige organisaties die positief over het streven naar een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering is. Andere ZZP organisaties laten een duidelijk ander geluid horen. ZZP Nederland geeft aan “pertinent tegen” een verplichte verzekering voor arbeidsongeschiktheid te zijn en spreekt over “een praktisch onuitvoerbaar plan waarmee je sommige mensen gewoon keihard aan de bedelstaf krijgt”. 

Het verbond voor Verzekeraars noemt deze verplichting “een paardenmiddel waarbij er sprake is van dwang voor mensen die geen verzekering nodig hebben”. 


De Bovib, de vereniging voor onafhankelijke inhuur-intermediairs en de branchevereniging ONL voor ondernemers spreken hun verbazing uit over hoe de besluitvorming tot stand is gekomen. De eerstgenoemde organisatie liet optekenen dat ” het erop lijkt alsof de vertegenwoordiging vanuit de markt niet representatief is voor degene waarover nu ook kennelijk wordt beslist. Het MKB en de zzp’er is onvoldoende gehoord.

Petitie voor zzp’ers over pensioenakkoord 

De Werkgroep noemde de besluitvorming met betrekking tot het pensioenakkoord “ongelofelijk ondemocratisch, zeker gezien het feit dat er in Nederland een groot aantal zzp’ers werkzaam zijn”. De organisatie is dan ook een (onderstaande) petitie gestart tegen dit voorstel uit het akkoord. Op deze manier kunnen zzp’ers toch hun stem laten horen, zij het slechts in beperkte mate.

Klik hier om naar de petitie te gaan.