Geld lenen met behulp van de overheid

door onze redactie
Wat kun je doen als je als zzp’er over niet voldoende middelen beschikt om bij de bank je financiering rond te krijgen? Als je bedrijfsperspectieven goed zijn kan de bank aan het Ministerie van Economische Zaken het verzoek indienen om garant voor je te staan. Je kunt dus geld lenen met behulp van de overheid door gebruik te maken van het Besluit Borgstelling MKB Kredieten.
Dit artikel in het kort:

  • De letters BMKB staan voor Besluit Borgstelling MKB Kredieten
  • De overheid staat hier voor een deel borg bij leningen van kleine ondernemers
  • De meeste ZZP’er komen in aanmerking voor deze borgstelling
  • Verruiming borgstellingskrediet tot 31 maart 2019

Als je als zzp’er een financiering nodig hebt om je onderneming te starten of in het geval je uitbreiding- of innovatieplannen hebt, kan het wel eens lastig zijn om in aanmerking te komen voor een financiering tegen reële voorwaarden. De meeste geldverstrekkers willen immers wel een aantal zekerheden hebben voordat ze een overeenkomst met je afsluiten. Als je die niet kunt geven kun je gebruik maken van het BMKB. De overheid staat dan voor een deel garant voor de lening die je bij de bank afsluit. Dit geeft de bank meer zekerheden waardoor je als zzp’er makkelijker aan de voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor een bedrijfsfinanciering. 

Wat is BMKB?

De letters BMKB staan voor: Besluit Borgstelling MKB Kredieten en is een regeling die door de overheid in het leven is geroepen om de kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf te stimuleren. Hiervoor heeft de overheid garantieovereenkomsten gesloten met vrijwel alle Nederlandse handelsbanken. Daarnaast beschikt het BMKB over een aantal andere faciliteiten voor startende- en innovatieve ondernemers met een uitgebreidere regeling.                 

Voorwaarden Besluit Borgstelling MKB Kredieten

Ondernemers uit een brede doelgroep kunnen gebruik maken van het Besluit Borgstelling MKB Kredieten. Er zijn wel wat sectoren die uitgesloten zijn van deze regeling zoals ondernemers uit onder andere de gezondheidszorg, land- en tuinbouw, vee- en visteelt, de bank, verzekerings- en beleggingssector, notarissen, gerechtsdeurwaarders, dierenartsen en gerechtsdeurwaarders.  

Uiteraard zijn er een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze borgstelling:

  • Een bedrijf mag maximaal 250 fte’s tellen;
  • Een bedrijf mag een maximale jaaromzet hebben van € 50 miljoen of een balanstotaal tot € 43 miljoen. 
  • Het bedrijf moet voldoende toekomstperspectief hebben. De levensvatbaarheid van het bedrijf wordt getoetst op de rentabiliteit, continuïteit en de verwachte cash flow. Deze factoren moeten voldoen aan de toekomstige rente- en aflossingsverplichtingen van de bank. 
  • Het bedrijf kan zelf onvoldoende zekerheden bieden om zelfstandig in aanmerking te komen voor deze bedrijfsfinanciering.

Het krediet mag niet gebruikt worden om te voorzien in de huidige verplichting aan de huidige bank. Het borgstellingskrediet mag wel gebruikt worden voor een herfinanciering. Het bestedingsdoel van het krediet is uiteraard vrij. De enige beperking hierbij is dat het krediet niet mag worden gebruikt om te beleggen. 

De maximale looptijd van het krediet is zes jaar. Deze periode wordt verdubbeld als de financiering gebruikt wordt voor de aankoop of verbouwing van onroerend goed. De looptijd van deze financiering mag langer zijn dan de looptijd van het krediet.

Verruiming borgstellingskrediet tot 31 maart 2019

De overheid heeft besloten om de voorwaarden voor het verstrekken van het borgstellingskrediet tot 31 maart 2019 te verruimen. Bestaande bedrijven kunnen een kredietbehoefte van maximaal € 266.667 driekwart financieren met BMKB-krediet, in tegenstelling tot de “normale situatie” waarbij de grens op maximaal de helft van de kredietverstrekking ligt. Daarnaast is het maximum van het BMKB-krediet tijdelijk verhoogd van € 1 miljoen naar € 1,5 miljoen en is er tijdelijk een overheidsborgstelling van 90% van toepassing. 

Het aanvragen van een borgstellingskrediet

Als de bank niet akkoord gaat met een oorspronkelijke aanvraag voor bedrijfsfinanciering, zal deze instantie vervolgens besluiten of een krediet wel zal worden verstrekt als de staat hiervoor (voor een gedeelte) borg staat. Hierbij zal de bank ook de voorwaarden hiervoor in kaart brengen en deze procedure starten. Je kunt als zzp’er de bank wel verzoeken om dit te doen.     

De overheid rekent de bank een eenmalige provisie. De hoogte van deze provisie is 2% tot 3,6%. Dit is afhankelijk van de looptijd van de overeenkomst. Deze eenmalige provisie zal de bank (uiteraard) wel doorberekenen aan de ondernemer. Daar staat tegenover dat de jaarlijkse rentepremie vaak relatief laag is in vergelijking met andere financieringen. Dit komt omdat de staat een stuk zekerheid biedt door garant te staan voor minimaal een deel van de verplichtingen die aan het krediet verbonden zijn. Elk nadeel heeft zijn voordeel, zelfs in dit opzicht.