Gemiddeld uurtarief zzp’ers tussen de 20 en 65 euro

door onze redactie
Het merendeel van de zzp’ers hanteert een uurtarief tussen de 20 en 65 euro. Dat blijkt uit een recente enquête onder zzp’ers die gehouden is door SEO Economisch Onderzoek, waarvan de resultaten onlangs te lezen waren in het economenblad ESB. Van dit tarief zijn de kosten die gemaakt moeten worden om de opdracht uit te voeren nog niet afgetrokken. Een relatief grote groep zzp’ers komt na het aftrekken van deze kosten op het relatief lage uurloon van minder dan 15 euro uit.
Dit artikel in het kort:

  • SEO Economisch Onderzoek heeft onlangs onderzoek gedaan naar het uurtarief van ZZP’ers.
  • 16% van de ZZP’ers komt na aftrek van kosten uit op een uurtarief dat lager dan 15 euro ligt.
  • Het uurtarief van ZZP’ers ligt in lijn met de uurlonen die gehanteerd worden voor werknemers. 

Het onderzoek is gebaseerd op het daadwerkelijke uurtarief dat de zzp’ers in rekening brengen bij opdrachtgevers. Een vergoeding per geleverd product, per opdracht of een vaste maandprijs is hierbij omgerekend. 

Uit het onderzoek kwamen de volgende cijfers naar voren:

  • Ongeveer 53% van de ondervraagden geeft aan tussen de 20 en 65 euro aan te houden als uurloon;
  • Ongeveer 8% van de ondervraagden geeft aan minder dan 20 euro aan te houden als uurloon;
  • Ongeveer 39% van de ondervraagden geeft aan meer dan 65 euro aan te houden als uurloon;
  • Ongeveer 14% van de ondervraagden geeft aan meer dan 114 euro aan te houden als uurloon; 

Uit deze genoemde uurtarieven moeten de niet arbeidsgerelateerde kosten worden afgetrokken om de vergoeding voor de ingezette arbeid van de zzp’er (het uurloon) in kaart te brengen. Onder deze kosten vallen onder andere de kosten voor materialen, reiskosten en algemene bedrijfskosten. Uit het onderzoek kwam naar voren dat er na deze handeling een ander beeld ontstaat:

Een relatief groot deel van de zzp’ers komt na aftrek van deze kosten uit op een uurloon dat niet hoger ligt dan 15 euro. Erg laag vergeleken met het gemiddelde uurloon van mensen in loondienst. Nog geen 10% van alle mensen die in loondienst werkzaam zijn in Nederland, verdient minder dan 15 euro per uur. 


Lage uurlonen zzp’ers in lijn met uurlonen werknemers

In de sectoren waar vaker lage uurloonkosten gelden voor werknemers, zijn relatief ook veel zzp’ers actief die een laag uurtarief hanteren. Dit is vooral te zien bij post- en pakketbezorgers, in het personenvervoer, in de gezondheidszorg, bij beveiligingsmedewerkers en bij logiesverstrekking.

In de enquête is ook gevraagd naar de manier waarop zzp’ers hun uurloon vaststellen. Hieruit kwam het volgende resultaat naar voren:

  • 49% berekent het aantal gemaakte uren x het uurtarief
  • 24 % werkt met een vooraf afgesproken prijsstelling
  • 13% hanteert een eenheid- of een stuksprijs.