Heb je schade of juist voordeel van de aanhoudende droogte?

door onze redactie
Het voorjaar en vooral de zomer van 2018 kenmerkt zich door een aanhoudende droogte en de zeer warme temperaturen. Wat heeft dit als gevolg voor jou als zzp’er? Het antwoord hierop zal ongetwijfeld afhangen van de branche waarin je actief bent. Een zzp’er die werkzaam is in de installatietechniek (airconditioning installaties) zal een zeer goed jaar hebben maar een zzp’er in de agrarische sector zal het zeer zwaar hebben. Feit is dat er lessen moeten worden getrokken uit deze situatie om een herhaling van de negatieve gevolgen van weersinvloeden te voorkomen.

We kunnen veel zaken beïnvloeden op deze wereld, maar het regelen van een gewenste weerssituatie komt niet voor in dit rijtje. Dit betekent niets anders dan dat we ons moeten aanpassen aan de weersituatie of moeten proberen passende voorzorgsmaatregelen hiervoor te treffen. Veel ondernemers blijken de weersfactor nog wel eens te onderschatten en komen er door (letterlijke) schade en schande achter dat het weer nog wel eens een belangrijke factor is in een bedrijfsproces. 

Schade of voordeel van een warme zomer?

Er zijn veel sectoren die bijna letterlijk de vruchten kunnen plukken van een hete en warme zomer. Sectoren als de installatietechniek, de voedingsmiddelenindustrie en de recreatiesector zullen aan het eind van het seizoen absoluut terugkijken op een fantastische zomer waarin een hoge omzet is gerealiseerd. Als je als zzp’er in deze sectoren actief bent, zul je goede cijfers kunnen noteren in je bedrijfsadministratie. 

Een sector die het meest last heeft van de aanhoudende droogte is de landbouwsector. Op het moment dat je als zzp’er in de agrarische sector je brood probeert te verdienen, zul je minder bij zijn met deze weersinvloeden. De oogsten zullen immers veel minder kunnen zijn door de droogte en ook het vee zal te leiden hebben door het warme weer. 


Als je als zzp’er niet in deze sector werkzaam bent, zul je wellicht een beetje het idee hebben dat dit niet echt op jouw bedrijfsvoering van invloed zal zijn, maar daarin kun je je lelijk vergissen! Als jouw bedrijf immers afhankelijk is van producten die van het land af komen, kan het zomaar zo zijn dat je hier in de toekomst méér voor zal moeten betalen. Er zal immers minder aanbod kunnen zijn van deze producten en meer kosten moeten worden gemaakt voor de productie hiervan. Deze kosten worden natuurlijk wél doorberekend!


Je kunt nu dus wellicht profiteren van de warmte maar kunt hier in een later stadium wel schade van ondervinden. Het is dan ook belangrijk om nu alvast op deze toekomstige situatie (die negatieve keerzijde van de warmte) in te spelen of je voor te bereiden! Al is het alleen maar om meer geld te reserveren voor die extra “warmtekosten”. 

Verzekeren tegen weersinvloeden

In extreme situaties kun je erop wachten dat de verzekeringssector in het nieuws komt. Dit is deze zomer niet anders: Veel verzekeraars melden al dat ze uit de agrarische sector meer schadeclaims ontvangen in vergelijking met de voorgaande jaren. Je kunt je als ondernemer immers verzekeren tegen extreme weersinvloeden. Dit is niet alleen van toepassing op de schade die veroorzaakt wordt door invloeden als regen, onweer, wind en hagel (de vormen die ons juist ná een warme periode treffen), maar ook tegen de schade van de warmte en droogte zelf. Met een weersverzekering kun je je verzekeren tegen schade die veroorzaakt worden door specifieke weersinvloeden. Dit heeft betrekking op zowel schade aan je bedrijfsmiddelen als je producten. 

Verzekeren tegen oogstschade veroorzaakt door warmte en droogte

De agrarische sector kan ook kiezen om gebruik te maken van een “brede weersverzekering”. Hierbij kan een weersverzekering worden aangevuld met een dekking tegen schade veroorzaakt door warmte en droogte. Dit zal géén volledige dekking zijn tegen de schade, maar wel een percentage hiervan. Agrariërs kunnen een claim indienen dat een gewas niet of nauwelijks te oogsten is als gevolg van warmte en droogte. Een gewasspecialist zal de schade taxeren. Het schadebedrag zal het verschil zijn met de geschatte opbrengst. Deze wordt bepaald uit de gemiddelde opbrengst van de afgelopen jaren. De premies zijn afhankelijk van het gewas, de grondsoort en de locatie. 

Een brede weersverzekering is een verzekering die enkele jaren geleden speciaal in het leven is geroepen voor de agrarische sector. Dit leek in eerste instantie op een nieuw verdienmodel van de verzekeringssector en vooralsnog maken weinig boeren gebruik van deze mogelijkheid. Desondanks blijkt deze optie, gezien de ervaringen van dit jaar, wel van behoorlijke waarde te kunnen zijn en is het wellicht meer dan een “melkkoe” uit de verzekeringsbranche. Hieruit blijkt dat nog steeds veel ondernemers door schade en schande wijzer gemaakt moeten worden, als het kalf verdronken is dus.

Een ding is zeker: als we kijken naar één specifieke sector die zal profiteren van een goede zomer én een slechte zomer, is dit de verzekeringsbranche. De zzp’ers die hierin werkzaam zijn zullen altijd voldoende werk hebben, weer of géén weer.