Heeft een zzp’er te maken met de arbeidstijdenwet?

door onze redactie
Veel zelfstandigen zien de factor “vrijheid” als hét grote voordeel van een zelfstandig bestaan. Je hebt voor een groot gedeelte zelf invloed op je resultaat en kunt de invulling van je aanbod zelf bepalen. Desondanks kan de zzp’er wel degelijk te maken hebben met bepalingen uit de Arbowet en de arbeidstijdenwet, al zijn die niet direct op de zelfstandige van toepassing. Dit is situatie afhankelijk. Als je aan iedere ZZP ondernemer die zijn bedrijf inschrijft bij de Kamer van Koophandel vraagt wat de beweegreden is van de inschrijving, is de kans groot dat je in verreweg de meeste gevallen als eerste het woord “vrijheid” te horen krijgt. Het beeld hierbij is dat een zelfstandig ondernemer aan niemand verantwoording hoeft af te leggen en bijna letterlijk kan gaan en staan waar hij of zij wilt. Toch is dit niet volledig waar.

Regel- en wetgeving voor de zzp’er

Een zzp’er heeft alle vrijheid, binnen bepaalde grenzen. Er zijn natuurlijk regels- en wetgeving waaraan de ook de zzp’er zich moet houden. Denk hierbij aan diverse fiscale regels en alle wetgeving die schijnzelfstandigheid en de daarbij komende voordelen moeten voorkomen. 

Is de arbeidstijdenwet van toepassing voor de zelfstandige?

Naast alle fiscale wetgeving kan een zelfstandige ook te maken krijgen met de Arbo- en arbeidstijdenwet. De arbeidstijdenwet omschrijft de regels omtrent de werk- en rusttijden van mensen die in loondienst zijn. Deze regels zijn niet van toepassing voor de zzp’er, maar als je intern werkzaam bent op de werkvloer van een opdrachtgever, zul je er wél mee te maken krijgen. Je draait dan mee in een bedrijf, dat de bedrijfsprocessen wél hierop heeft ingericht. Je werkt in deze situatie onder “gezag” van een opdrachtgever, hoe gek dit ook klinkt als zelfstandige, en wordt in dat opzicht ook gezien als een werknemer van je opdrachtgever volgens de wet. 


Daarnaast staat in het arbeidstijdenbesluit te lezen dat de arbeidstijdenwet ook van toepassing is voor zelfstandigen die werkzaam zijn in het vervoer of in de mijnbouw. Dit is niet moeilijk te begrijpen met het oog op veiligheid. 

Een vergelijkbare situatie is van toepassing met betrekking tot de Arbowet. Daarnaast zijn diverse regels die hierin beschreven staan ook wel verstandig om die op te volgen. Hierover kun je elders op deze site meer over lezen.

CBS onderzoek bevestigt het beeld van de ijverige zzp’er

zzp’ers staan erom bekend dat ze vaak langere werkweken maken in vergelijking met werknemers die in loondienst werken. Dit is niet verwonderlijk, veel zzp’ers werken immers in een vorm van een soort “no-cure-no-pay” basis waarbij iedere afgehandelde opdracht voor een hogere facturatie zorg. Het CBS (Centraal Bureau voor Statistiek) doet hier, in samenwerking met het TNO, regelmatig een vergelijkend onderzoek naar wat dit beeld bevestigt. 

Een zzp’er werkt niet alleen vaak meer uren in de week, maar is ook van plan om langer door te werken dan een persoon in loondienst. Daarnaast hebben zelfstandigen minder last van burn-out klachten en zijn ze meer bevlogen door een meer gevarieerd werkaanbod. Hierdoor voelen zij zich fitter en sterker door hun werk en gaat een groter percentage dan ook helemaal op in hun werk. 

zzp’ers geven minder vaak aan dat ze (te) veel werk hebben, extra hard moeten werken of hun werkzaamheden op een hoog tempo moeten uitvoeren. Feit is wél dat zzp’ers die werkzaam zijn in de landbouw, industrie en bouwsector aangeven vaker blootgesteld te staan aan zwaardere lichamelijke belasting. Bij dit laatste aspect is het misschien niet verplicht, maar wél verstandig om de Arbo- en arbeidstijdenwet te respecteren.