Het belangrijkste zzp-nieuws dat je deze zomer hebt gemist

door onze redactie
De zomermaanden kenmerken zich doorgaans door komkommertijd. Zo niet in 2019. Juist de afgelopen maanden werd er allerlei nieuwe wet- en regelgeving voor zzp'ers aangekondigd waar jij ook mee te maken krijgt. Gé Sletterink, adviseur bij KVK, praat je bij over het pensioenakkoord, prijsafspraken tussen zzp'ers en interessante nieuwtjes die in aanloop naar Prinsjesdag al zijn uitgelekt.
Dit artikel in het kort:

  • Voor het geval je verstoken van nieuws in een hangmat of aan het Italiaanse strand lag: dit is een samenvatting van de belangrijkste zomerberichten voor zzp’ers.
  • Er is een pensioenakkoord gesloten. Zzp’ers mogen voortaan – onder voorwaarden - prijsafspraken maken. En de zelfstandigenaftrek gaat naar beneden.

Pensioenakkoord gesloten

Na jaren van overleg tussen politiek, werkgevers en werknemers is er een principe-pensioenakkoord gesloten. Hierin staan afspraken over pensioen, AOW en arbeidsongeschiktheid. Het wordt niet verplicht om als zelfstandige zonder personeel pensioen op te bouwen. Je mag je als zzp'er vanaf 2022 wel aansluiten bij een pensioenfonds in jouw branche of sector. In 2020 en 2021 blijft de AOW-leeftijd 66 jaar en vier maanden. Vanaf 2022 stijgt de AOW-leeftijd met drie maanden per jaar en komt uit op 67 jaar in 2024. Daarna stijgt de AOW-leeftijd acht maanden per jaar dat we langer leven. De wet die dit regelt is inmiddels aangenomen en geldt vanaf 1 januari 2020.

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering

De overheid wil dat alle zelfstandigen verplicht verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid. Het kabinet heeft de sociale partners gevraagd om begin 2020 met een concreet voorstel te komen voor deze verzekeringsplicht voor zzp'ers.


Onderlinge prijsafspraken zzp’ers

Prijsafspraken tussen ondernemers vervalsen de markt en zijn niet toegestaan. Dit is zo geregeld in de Mededingingswet met het kartelverbod. Toch geeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM, de toezichthouder) aan dat je als zzp’er wel ruimte hebt om afspraken over tarieven te maken. Dit kan als je:

  • ‘zij-aan-zij’ werkt met een of meer werknemers en je in de dagelijkse gang van zaken niet te onderscheiden bent van deze werknemers. Je hebt dan geen ‘onderneming’ in de zin van de Mededingingswet.
  • met andere zzp’ers afspreekt om het aangekondigde wettelijke minimumtarief van 16 euro in de periode voor de invoering hiervan al te hanteren.
  • samen met andere zzp’ers en je opdrachtgevers afspreekt dat een hoger minimumtarief nodig is om op een bestaansminimum te komen.

Gelekt voor Prinsjesdag

In aanloop naar Prinsjesdag 2019 zijn de eerste plannen al uitgelekt. Voor ondernemers in een besloten vennootschap lijkt de aangekondigde tariefverlaging in de vennootschapsbelasting alleen voor de eerste schijf door te gaan. Het tarief wordt dan 16,5 procent voor winsten tot 200.000 euro. Voor hogere winsten blijft het tarief volgend jaar 25 procent. Eenmanszaken staat een versobering van de zelfstandigenaftrek te wachten. Nu is deze aftrekpost nog € 7.280. Dat gaat in stappen omlaag naar € 5.000. Je betaalt daardoor meer inkomstenbelasting.