Het verschil tussen een flex BV en een reguliere BV

door onze redactie

Veel mensen vragen zich af wat het verschil is tussen een flex BV en een reguliere BV zoals we die al langer kennen. Het antwoord is simpel, er zit géén verschil tussen. De reden dat er twee termen zijn ontstaan, is de invoering van de wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht. Deze wet sluit veel meer aan op de wensen uit de praktijk. De wet maakt het oprichten van een BV eenvoudiger, maar zorgt soms wel voor wat misverstanden. Dit heeft gelukkig alleen betrekking op de naam “Besloten Vennootschap”. Deze naam kreeg er ineens een titel bij: Flex.
Dit artikel in het kort:

 • De flex BV is de moderne vorm van de bestaande Besloten Vennootschap.
 • De naam “flex Bv” is ontstaan na het in werking treden van de wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht.
 • De eisen en voorwaarden die gesteld worden om een BV op te richten sluiten beter aan op de wensen uit de praktijk.
 • De flex BV is de BV zoals we die al een lange tijd kennen, alleen nu in een moderner jasje gestoken.

Er zijn diverse ondernemingsvormen waaruit je als ZZP’er kunt kiezen. De meest gebruikte vorm die bij de Kamer van Koophandel wordt ingeschreven is de eenmanszaak. Daarnaast is de vennootschap onder firma een veelgemaakte keuze. Het is sinds een aantal jaren ook aantrekkelijker om je bedrijf op te richten als besloten vennootschap (de BV). Waar je voorheen aan veel eisen moest voldoen om een Bv op te richten, is deze procedure tegenwoordig veel eenvoudiger. Hieruit is ook de naam “flex BV” voortgekomen, maar er zit géén verschil tussen een flex BV en een reguliere BV. 

De wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht

De wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht is per 1 oktober 2012 ingegaan. Deze regeling is eigenlijk in het leven geroepen om regels en procedures rond het oprichten van een BV wat te vereenvoudigen. Uit de praktijk bleek dat het voor veel startende ondernemers bijna niet te doen was om een BV op te richten. Met de invoering van de wet is daar verandering in gekomen. De wet past beter bij de wensen uit de praktijk en is ook voor startende ZZP’ers het overwegen waard. 

Waarom kiezen voor een flex BV?

Er zijn een aantal redenen waarom je als ZZP’er zou kunnen kiezen voor een flex BV. Hieronder een opsomming van de belangrijkste redenen: 

 • Je privé vermogen zal onaangetast blijven bij eventuele schulden (een uitzondering hierop is als je nalatig bent of gefraudeerd hebt;
 • Eventuele aandeelhouders zijn alleen aansprakelijk voor het bedrag dat ze in het bedrijf hebben geïnvesteerd. Je kunt dus risico’s spreiden.
 • Eén van de belangrijkste karakteristieke eigenschappen van een BV is dat er sprake is van continuïteit. Het bedrijf staat op zich en is niet persoonsgebonden. De onderneming kan blijven doordraaien als jij er mee stopt. 
 • De belangrijkste keuze om als ZZP’er een BV op te richten is de lagere belasting op een hoge winst. De vennootschapsbelasting als je een BV hebt is lager dan de belasting die je moet betalen als je een eenmanszaak of VOF hebt. 
 • Een BV heeft een duidelijke organisatiestructuur.

Eenmanszaak omzetten naar een (flex) BV 


Als je als ZZP’er hoge winsten maakt, kan het een goede keuze zijn om een eventuele eenmanszaak, VOF of maatschap om te zetten in een BV. Door de eerder genoemde wetgeving kan dit tegenwoordig heel eenvoudig. Hiervoor moet je bij de notaris een akte van oprichting laten opstellen en bij de Kamer van Koophandel melden dat je de rechtsvorm wilt veranderen. De KvK zal verder de Belastingdienst op de hoogte stellen en de wijziging in gang zetten. 

Tip: het beste moment om dit te doen is als je een nieuw boekjaar start. Het grote voordeel hiervan is dat de rechtsvormen gedurende het jaar niet door elkaar lopen.

Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat je jezelf als eigenaar een gebruikelijk loon moet geven. Je bent wettelijk verplicht om jezelf een DGA (Directeur Groot Aandeelhouder) loon toe te kennen. In 2018 was de hoogte van het gebruikelijke loon €45.000. Als je hier als starter nog niet over de middelen beschikt om dit uit te keren, kun je bij de Belastingdienst een aanvraag indienen om je salaris te verlagen op minimumloonniveau. 

Oprichten flex BV makkelijk geworden

De wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht heeft zijn naam zeker eer aangedaan. Het oprichten van een BV is tegenwoordig veel makkelijker dan in het verdere verleden het geval was: 

 • In het verleden moest je beschikken over een startkapitaal van €18.000 om een Bv te kunnen oprichten. Tegenwoordig is één eurocent al voldoende.
 • Bij het oprichten van een BV heb je géén bank- en accountantsverklaring meer nodig wat in het verleden wel het geval was. 
 • Er is veel vrijheid om de statuten in te richten. Tegenwoordig is het alleen nog maar verplicht om hierin de bedrijfsnaam, vestigingsplaats, bedrijfsdoelstelling, het aandelenkapitaal en een regeling in het geval van het wegvallen van de aandeelhouders van de onderneming.
 • Er mogen nu aandelen uitgegeven worden zonder stemrecht en winstuitkering.
 • Er mogen nu belangrijke besluiten worden genomen buiten de algemene vergadering om.
 • Er is géén wettelijke blokkeringsregeling meer met betrekking tot de verkoop van aandelen;
 • Statuten zijn makkelijk wijzigbaar.

Deze gewijzigde regels hebben ervoor gezorgd dat deze makkelijker op te volgen zijn. De rode lijn in deze wijzigingen is dat het veel eenvoudiger is geworden om een BV te starten. Hierdoor is de naam “flex BV” ontstaan. De flex BV is de BV zoals we die al een lange tijd kennen, alleen nu in een moderner jasje gestoken.