Hoger aantal startende ZZP bedrijven eerste helft 2018

door onze redactie
Uit de onlangs bekend geworden cijfers van de Kamer van Koophandel is op te maken dat er een behoorlijke beweging is waar te nemen in de ZZP sector. De cijfers die de KvK bekend heeft gemaakt geven een beeld van het aantal bedrijven dat zich in de eerste helft van 2018 hebben in- en uitgeschreven. Hierin zijn een aantal verrassende bewegingen waar te nemen. Er wordt een stijging gemeld van het aantal startende ZZP bedrijven maar daar tegenover staan ook veel uitschrijvingen.

De Kamer van Koophandel heeft een beeld gegeven van het aantal actieve bedrijven in de eerste helft van 2018. Hieruit blijkt dat er in deze periode meer bedrijven zijn gestart in vergelijking met dezelfde periode van de afgelopen vijf jaar. Opvallend is dat er ook een hoger aantal bedrijven hun deuren sloten in de eerste helft van dit jaar. Ook dit percentage is hoger dan de afgelopen vijf jaar. In beide gevallen waren het voornamelijk de zzp’ers die het grootste aandeel hebben in deze verschuiving. Deze beweging is zéér branche gerelateerd. 

De Kamer van Koophandel maakte de volgende cijfers bekend:

In de eerste zes maanden van 2108 schreven zich 106.602 bedrijven in.

66.729 bedrijven schreven zich deze periode uit.  

Er is dus een groei waar te nemen in het aantal bedrijven.


Vooral in de provincies Zuid- en Noord Holland is een duidelijke groei van het aantal ondernemingen waar te nemen. 

Het is niet verwonderlijk dat er een overduidelijke groei is waar te nemen in de bouwsector. Deze branche zit immers sterk in de lift, waardoor er een duidelijk verhoogde vraag is naar zelfstandigen die actief zijn in deze sector. Er gingen in de eerste helft van dit jaar maar liefst 37% (3628) meer bedrijven van start in de bouwsector. Slechts een klein aantal bouwbedrijven schreven zich uit in de eerste maanden van 2018. Ook de zakelijke dienstverlening kende begin dit jaar een grote stijging. 

De groei van het aantal zzp’ers is vanzelfsprekend te verklaren door de gunstige economische omstandigheden in combinatie met de sterker wordende behoefte aan flexibiliteit. Daarnaast speelt de krapte van de arbeidsmarkt de ondernemers in kaart. Door dit tekort aan vakkundige medewerkers is het voor zzp’ers vaak veel eenvoudiger om aan opdrachten te komen. 

De wet DBA, waarin het onderscheid staat omschreven tussen arbeidsverhoudingen en samenwerkingsverbanden, vormt hierin op korte termijn géén belemmering. Onlangs is immers bekend gemaakt dat deze wet tot begin 2020 wordt opgeschort. De onduidelijkheid van deze wet vormde in eerste instantie een duidelijke belemmering voor opdrachtgevers om een samenwerking met zelfstandigen aan te gaan. Deze barrière is tijdelijk opgeheven.      

Het is interessant om aan deze cijfers ook wat gegevens die het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft bekendgemaakt te koppelen. Het CBS gaf aan dat steeds meer mensen op jongere leeftijd starten als zzp’er. Uit de laatste cijfers die de instantie heeft vrijgegeven blijkt dat maar liefst 41 procent van de mensen die zich als zzp’er hebben laten inschrijven, jonger waren dan 35 jaar. Bij de vorige meting (het CBS ontleende deze gegevens aan de Belastingdienst) waren “slechts” 32% van de inschrijvers jonger dan 35 jaar.   

De verwachting is dat de lijn die begin dit jaar is ingezet zal doortrekken en de Kamer van Koophandel ook in de tweede helft van 2018 een groei zal constateren van het aantal ZZP bedrijven, die gerund worden door jongere mensen. We zullen je hierover berichten.