Hypotheek afsluiten als zzp’er, wat is er veranderd in 2018?

door onze redactie
Heb je plannen om dit jaar te verhuizen? Het feit dat je zzp’er bent, hoeft deze plannen niet te dwarsbomen. Je zult merken dat het echter als eigen ondernemer wél wat moeilijker is om een hypotheek te krijgen. Ook de hypotheekverstrekker wil vanzelfsprekend wél een stukje zekerheid, maar dat is logisch. Je wilt immers zelf ook niet met onverantwoordelijke hoge kosten zitten. In dit artikel ontdek je hoe het in zijn werk gaat als je een hypotheek wilt afsluiten als zzp’er en wat er is veranderd in dit opzicht in 2018.

De hypotheekverstrekker kijkt naar een aantal zaken om te beoordelen of jij in aanmerking komt voor een hypotheek:

  • Je solvabiliteit en je liquiditeit;
  • De branche waarin je werkzaam bent;
  • De toekomstverwachting van je bedrijf;
  • De mogelijkheden om snel een baan te hebben mocht het misgaan met je bedrijf;
  • Je achtergrond;

Je merkt dat het vooral het “vertrouwen” en “zekerheid” hierin een belangrijke rol spelen. 

De hypotheekverstrekker kijkt hiervoor naar het verleden, het heden én de toekomst in combinatie met jouw persoonlijke situatie.

Je solvabiliteit en liquiditeit 

Aspecten als solvabiliteit en liquiditeit zijn vaak ondergebracht in harde cijfers en gericht op het heden en de toekomst. Solvabiliteitscijfers laten zien in welke mate jij aan je verplichtingen kunt voldoen als je stopt of failliet raakt. Er wordt hierbij vooral gekeken naar je afhankelijkheid van schuldeisers en de balans tussen het vreemd vermogen en je eigen vermogen. Hoe hoger je solvabiliteit hoe meer kans je maakt op een hypotheek.

Je liquiditeit geeft aan in hoeverre jij aan je betalingsverplichtingen kunt voldoen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen twee vormen: dynamische liquiditeit en statische liquiditeit. De eerstgenoemde vorm geeft de verhouding aan van een uitgaande geldstroom in een bepaalde periode. De statische liquiditeit geeft aan in hoeverre jij je vlottende activa kunt inzetten om aan jouw betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.

Je jaarcijfers als blauwdruk

Het is een enorme pré als je goede jaarcijfers kunt overleggen bij het aanvragen van een hypotheek. Hiervoor is het belangrijk om je administratie van de afgelopen vijf jaar te overleggen. Mocht je dit niet hebben, omdat je nét gestart bent als zzp’er, dan speelt de toekomstverwachting van jouw branche een belangrijke rol, in combinatie met een gedegen ondernemingsplan. 

Daarnaast zul je begrijpen dat je mogelijkheden om in loondienst aan de slag te kunnen gaan ook wél belangrijk zijn in de keuze om een hypotheek te verstrekken. Je achtergrond zoals je ervaring en opleiding spelen hierbij een rol.   


Hypotheek als je nét gestart bent als zzp’er

Het bovenstaande betekent dat je ook zeker in aanmerking komt voor een hypotheek als je nét gestart bent als zzp’er. Als je één jaar actief bent als zzp’er kun je in aanmerking komen voor een hypotheek met een NHG (Nationale Hypotheek Garantie). Je inkomsten van de afgelopen drie jaar wordt hierbij wél meegenomen bij de berekening van je toets inkomen.

Wat is er veranderd in 2018 met betrekking tot het afsluiten van je hypotheek?

Er zijn met ingang van het jaar 2018 wel een aantal zaken veranderd met betrekking tot het afsluiten van je hypotheek. Het maximale hypotheek bedrag hangt niet méér alleen af van het inkomen maar ook van de waarde van de woning. Je mag niet meer lenen dan de waarde van het huis. Alle bijkomende kosten (zoals voor de notaris of taxateur wat soms wel kan oplopen tot wel 6% van het bedrag) zijn voor eigen rekening. Dit is ook van toepassing als je door middel van het “overbieden” je huis in het bezit wilt krijgen. Deze “overwaarde” is voor eigen rekening.

Een positieve ontwikkeling voor starters is dat de eerder genoemde NHG grens stijgt naar 8%. De kostengrens is hiermee verhoogt naar €265.000. De hypotheekverstrekker loopt hierdoor minder risico en zal jouw hiermee sneller en voordeliger de financiële hand toereiken. Tot slot is het gunstiger om samen met je partner een woning te kopen. Het hoogste inkomen wordt voor 100% meegeteld, het tweede inkomen wordt nu voor 70% meegeteld, dit was voorheen 60%.

Je kunt dus als zzp’er “met een gerust hart” op huizenjacht.