IMF rapport verzoekt om meer aandacht te geven aan belangen Nederlandse zzp’ers

door onze redactie
Het Internationaal Monetair Fonds heeft het onlangs duidelijk opgenomen voor de Nederlandse zzp’er. In het jaarlijkse rapport van het IMF staat te lezen dat de VN organisatie van mening is dat er in Nederland meer aandacht moet besteden aan de belangen van de zzp’ers. De organisatie vindt dat er vooral veel winst is te behalen op het gebied van sociale zekerheid.
Dit artikel in het kort:

·         IMF reageert in navolging van de EU op Nederlands beleid met betrekking tot zelfstandigen zonder personeel.

·         In het rapport van het IMF wordt uitgebreid ingegaan op de verschillen tussen de Nederlandse werknemers en ZZP’ers.

·         Sociale verschillen tussen werknemers en ZZP’ers moeten kleiner.

·         Het IMF pleit voor hogere salarissen, een vervorming van het pensioenstelsel en verdere verlaging van de loonbelasting.

Het Internationaal Monetair Fonds is in het jaarlijkse rapport over Nederland uitgebreid ingegaan op de positie van de Nederlandse zzp’er. IMF rapporteur Tom Dorsey geeft aan dat de verschillen tussen werknemers die een vast contract hebben en zzp’ers veel te groot zijn en geeft het belang aan om hier wat aan te doen.

IMF rapport geeft duidelijke weergave van sociale verschillen tussen werknemers en zzp’ers 

In het IMF rapport pleit Dorsey voor hogere lonen en een hervorming van het ooit zo geroemde pensioenstelsel in Nederland. Vooral aan dit laatste punt hecht het IMF veel belang. De IMF rapporteur merkt op dat slechts een klein aandeel van de kleine zelfstandigen financiële middelen opzij (kunnen) leggen voor hun oude dag. Hij wees de Nederlandse beleidsmakers in het rapport op het risico dat hiermee gelopen wordt en geventileerde hierin duidelijk zijn opinie dat de verschillen in sociale bescherming kleiner moeten worden. Dorsey zou veel zien in een pensioenstelsel waarbij gebruik wordt gemaakt van een systeem met persoonlijke potten. Dit systeem biedt volgens hem meer transparantie en minder onzekerheid en zou daarmee aantrekkelijker zijn voor zzp’ers.  

Het IMF pleit er verder voor dat de belastingregels voor zowel zzp’ers als werknemers moeten worden aangepakt. In het rapport worden de verhoging van het lagere btw-tarief en de verlaging van de loonbelasting betiteld als “eerste goede stappen”, maar dit wordt als een begin gezien. Dorsey geeft aan dat de loonbelasting volgens hem veel meer omlaag kan. De rapporteur is van mening dat een flexibelere arbeidsmarkt een uitstekende weg hierin kan zijn. 


Het IMF kwam tot de conclusie dat de Nederlandse economie in relatief goede gezondheid is maar zag wel een stagnatie in de groei van het midden- en kleinbedrijf. Volgens het IMF komt dit onder andere doordat ondernemingen moeilijk aan krediet kunnen komen. Volgens Het IMF zou een kredietbureau eraan kunnen bijdragen dat banken sneller de kredietwaardigheid van een bedrijf kunnen inschatten. 

Inhoud rapport IMF géén verrassing voor Nederland

De bevindingen die beschreven staan in het rapport van het IMF zijn géén verrassing voor Nederland nadat de Europese Commissie al recentelijk heeft aanbevolen dat ons land serieus werk moet maken van het verbeteren van de positie van de zzp’ers. In een periodieke landen evaluatie gaf de EU aan veel moeite te hebben met het ontbreken van een sociaal vangnet en het ontbreken van regels om schijnzelfstandigheid aan te pakken. 

De rapportage van de Europese Commissie en het Internationaal Monetair Fonds geven de Nederlandse beleidsmakers dan ook een flink portie huiswerk mee waarbij ze alleen een voldoende scoren als ze de rechtspositie van de zzp’ers snel weten te verbeteren.